Scandic prisat för sitt miljöarbete: Siemens digitala lösningar bakom succén

Hotelloperatören Scandic profilerade sig tidigt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Det ihärdiga arbetet har resulterat i ekonomiska besparingar men också en beteendeförändring hos de anställda.

Frigör fastighetens fulla potential

Digitalisera din fastighet

En framgångsfaktor i allra högsta grad.
Tommy Andersson, Manager för technical operations på Scandic

När Paul U Bergström öppnade sitt varuhus PUB på Hötorget i Stockholm 1925 levererades hissar och svagströminstallationer av Siemens. Nästan hundra år senare är varuhuset ombyggt till pampiga Haymarket by Scandic, ett hotell som genomsyras av 1920-talets optimism och elegans. Och Siemens är fortfarande högst inblandade i verksamheten.

 

Flera våningar under den praktfulla foajén och serveringarna slingrar sig långa smala gångar i grå betong. Bakom en av de stängda metalldörrarna ligger återvinningsrummet, där två glada killar från köket är i full färd med att slänga plastemballage. De många kärlen i rummet står prydligt uppradade längs väggarna. Här källsorteras det mesta som går att sortera – allt från glas och metall till matrester, som förvaras i kylar i väntan på avhämtning.

AnnSofie Lanner, tillförordnad hållbarhetschef på Scandic, kikar in i rummet bredvid återvinningen där fettavskiljaren finns.

 

– Är det inte så Tommy, att fettet används för att tillverka smink?

 

– Nja, numera blir det rötat. Förr tog man hand om fettet, raffinerade det och producerade saker av det, men nu blir det biogas. Man har insett att det finns en bättre affär att röta det istället, svarar Tommy Andersson, Manager för technical operations på Scandic Sverige.

Ny teknik mäter förbrukningen

Miljö- och hållbarhetsarbete är en del av Scandics DNA, och hotellkedjan har varit en pionjär i att integrera hållbarhetsarbetet i sin verksamhet. Tidigare i år utsågs Scandic Sverige till bäst i branschen på hållbarhet i varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index – för åttonde året i rad.

 

Men Scandics miljöarbete har pågått längre än så. Redan 1993 satte man en policy för att spara energi och vatten och började föra statistik för energiförbrukningen. Vatten och energi kostade företaget stora summor och effekten av satsningen blev att man sparade pengar – men också på miljön.

 

Det blev som ringar på vattnet. Resultaten gav ökad aptit och Scandic beslutade att bli ledande inom miljöarbete och hållbarhet. Nya tekniska lösningar som underlättade arbetet infördes och idag görs mycket digitalt. Statistik över energi-, värme- och vattenförbrukning och avfall analyseras och följs upp genom det digitala verktyget Navigator från Siemens.

 

– Att Scandic har ett stort miljöfokus visste vi sedan tidigare. Men detaljerna kring vad de ville mäta och följa upp var väldigt intressant för oss. Deras fokus ligger självklart på att minska energianvändningen, men även att kunna mäta förbrukning av allt från kemikalier, avfall i olika fraktioner till tvätt som är kopplade till respektive hotell, säger Janne Ahlman, energiingenjör och projektledare på Siemens.

Digital uppföljning

Samarbetet kring Navigator började egentligen under ett ordinarie uppföljningsmöte gällande Siemens brandlarmsinstallationer på hotellen. Scandic nämnde då att man var ute efter ett system som kunde optimera miljöarbetet, och det visade det sig att Siemens hade en passande lösning för ändamålet.

 

– Diskussioner med andra leverantörer var redan påbörjad men när vi började prata om Navigator blev Scandic väldigt intresserade, berättar Janne Ahlman. Det är ett mycket flexibelt system som kan anpassas efter användarnas behov.

 

Att det behövdes ett nytt verktyg för uppföljning av miljöarbetet konstaterade Tommy Andersson redan när han tillträde sin tjänst för fem år sedan. Systemet som användes då gav dem visserligen en bra översikt över själva förbrukningen, men det saknades noggrannhet och analysmöjligheter för att kunna göra riktiga uppföljningar. Det behövdes ett mer digitalt verktyg för att kunna driva arbetet på ett bättre sätt.

Det tog fem månader att implementera Navigator på samtliga av Scandics omkring 250 hotell i Norden, Tyskland och Polen. Idag är det en bärande del av deras miljö- och hållbarhetsarbete.

 

Genom att koppla Navigator till Scandics fakturarutiner samlar systemet in information om bland annat förbrukade kilowattimmar och hur mycket avfall som hämtats för olika fraktioner. Vattenförbrukningen läses av manuellt en gång i månaden och rapporteras in i Navigator. Rapporterna är fullt synliga för medarbetarna, och det finns planer på att under 2019 offentliggöra dem för gästerna också.

 

– När alla är medvetna om att deras förbrukning är offentlig blir man också mån om att visa upp bra siffror och att berätta vad man gjort för förändringar. Om ett hotell har hög vattenförbrukning en månad får vi alltid snabba rapporter om orsaken, säger AnnSofie Lanner.

Beteendeförändring

År 2003 beslutades att alla Scandics hotell i Sverige skulle Svanen-märkas, en märkning som varje år omprövas med nya kriterier. Det krävs med andra ord ett ständigt och idogt arbete för att upprätthålla en miljövänlig verksamhet vilket har gett resultat och väckt ett stort engagemang. Inte minst bland Scandics anställda.

– Alla engagerar sig och kommer med nya förslag på hur vi ska kunna förbättra vårt hållbarhets- och miljöarbete ytterligare, säger AnnSofie Lanner och fortsätter:

 

– Många av de bästa idéerna kommer ifrån medarbetarna, inte ifrån huvudkontoret. Exempelvis kom en städerska på att hon ofta slängde förpackningar med tvålrester kvar i när hon städade rummen. Hennes förslag var att vi skulle spara slattarna och använda igen för påfyllning i tvålpumparna igen. Det blev stora mängder tvål som sparades.

 

Det som var banbrytande när Scandic började med sitt hållbarhetsarbete för 25 år sedan har idag mer eller mindre blivit norm. Scandic var bland annat först med att be gästerna hänga upp handduken i badrummet om de ville använda den igen – något som numera är standard på många hotell världen över.

 

Tommy Andersson konstaterar att hållbarhetsinsatserna inte alls är kontraproduktiva ur en affärssynpunkt, utan att många idéer får genomslag eftersom de i slutändan sparar pengar.

 

– Det bevisar att miljöarbete går hand i hand med business. Det behöver inte vara begränsande på något sätt, utan kan vara en framgångsfaktor i allra högsta grad.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.