Virtuella kraftverk - ny, möjlig inkomstkälla för fastighetsägare

Karin Jarl Månsson, chef för Smart Infrastructures accelerator i Norden, tillsammans med Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla köpcentrum. I Väla bygger Siemens det första virtuella kraftverket i sitt slag i Sverige.
Karin Jarl Månsson, chef för Smart Infrastructures accelerator i Norden, tillsammans med Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla köpcentrum. I Väla bygger Siemens det första virtuella kraftverket i sitt slag i Sverige.

Digitaliseringen kan effektivisera fastighetens resursanvändning. Men visste du att den även kan medföra nya intäktsmöjligheter för dig som fastighetsägare? Virtuella kraftverk är ett koncept där redan befintliga fastighetsresurser så som ventilationsanläggning, värmepumpar och laddningsstolpar kopplas samman virtuellt. För Siemens och ett antal fastighetsägare i Norden är detta redan en verklighet.

Läs mer om Siemens lösningar för förbrukningsflexibilitet.

Flexibilitetslösningar

Redan för 2 år sedan när Siemens genomförde en digitaliseringsstudie, visade resultaten att bygg- och fastighetsbranschen låg efter industri-, energi- och transportbranschen när det kom till digitalisering. Ett första steg mot en förbättrad situation för bland annat fastighetsbranschen har nu tagit där Siemens AB är en av parterna som är drivande i skapandet av branschorganisationen Digitala Fastigheter.

– Här behövs en förändring, säger Johan Granton, chef för Smart Infrastructure, Regional Solution & Service Sverige, och vice ordförande i branschorganisationen Digitala fastigheter.

– Fastighetsbranschen har stor potential att ligga först när det gäller digitalisering. För de som fortfarande tvekar till att ta steget in i den digitala eran på grund av stora investeringskostnader, finns nu möjlighet till nya intäktsområden som kan underlätta investeringen för fastighetsägarna.

 

Lösningen med virtuella kraftverk är ett spännande exempel på ett område där digitaliseringen kan innebära både optimering av effektabonnemanget, det vill säga potentiella kostnadsbesparingar och nya intäktsmöjligheter för fastighetsägare. Siemens har kommit långt i sin utveckling av just virtuella kraftverk, ett koncept där olika energiresurser så som till exempel ventilationsanläggningar, värmepumpar och kylmaskiner kan kopplas samman och kopplas upp mot reservmarknaden för hanteringen av balansen i kraftsystemet. Denna marknad, som drivs av Svenska Kraftnät, öppnades upp för kunder 2019.

– I ett virtuellt kraftverk används energiresurserna mer flexibelt utifrån behoven av reserver i den momentana balanseringen av kraftsystemet, berättar Karin Jarl Månsson, chef för Smart Infrastructures accelerator i Norden.

– Lösningen ger fastighetsägaren en ny intäktsmöjlighet.

 

Siemens arbetar sedan i våras tillsammans med Skandia Fastigheter med ett demonstrationsprojekt för ett virtuellt kraftverk på köpcentrumet Väla utanför Helsingborg, ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Längst i satsningen på virtuella kraftverk från Siemens sida har man kommit i Finland. Karin Jarl Månsson ser en stor potential också i Sverige.

– Kärnkraften avvecklas i Sverige, vilket den inte gör i Finland. Här ersätts den i stor utsträckning av vindkraft som har helt andra egenskaper. Studerar man hur balansen i det svenska kraftsystemet har utvecklats över tid, syns det tydligt

att obalanserna blir allt större, vilket till stor del kan förklaras av vindkraftens mer oförutsägbara produktionsmönster i jämförelse med kärnkraften.

Nya förvärv bjuder in till interaktion

Digitalisering av fastigheter behöver inte innebära investeringar i nya system. Det finns stora möjligheter att addera en digital dimension genom att nyttja den data som redan genereras i befintliga system och på plattformar som redan är inarbetade och väletablerade. Optimering av energiresurser kan vara ett första steg.

 

Digitaliserade fastigheter bjuder in till interaktion. Siemens är i framkant inom området och har bland annat förvärvat företagen Comfy och Enlighted.

– Comfy är en applikation framtagen för att optimera arbetsplatsupplevelsen för både de som nyttjar och de som underhåller fastigheten. Enlighted är en avancerad sensor- och analysplattform som tillhandahåller smarta energilösningar för kommersiella ytor, säger Johan Granton. Det kan jämföras med en instrumentbräda på en modern bil där du kontinuerligt får information kring vad som händer, samtidigt som du kan se mönster och trender över tid. Hur ser bensin- eller elanvändningen ut för resan du just gjorde? Hur hade du kunnat optimera din körning? På samma sätt kan du få information kring vad som sker i en fastighet. Utifrån denna data kan du sedan skapa en driftmiljö där det bland annat går att avläsa energianvändning, luftkvalitet och var i byggnaden som mest aktiviteter pågår.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.