Oändlig mängd data ger oändliga möjligheter

Ta snabba och säkra beslut med Digital Enterprise
Bemästra den digitala transformationen

Länka och analysera data på ett smart sätt med Industrial Internet of Things (IIoT)

Den industrialiserade världen förändras allt snabbare. Resurserna är begränsade och vi behöver alla göra mer med mindre. Digitalisering och automatisering har en avgörande betydelse när det gäller att möta dessa utmaningar. Det är viktigt att samla in, förstå och använda den stora mängden data som skapas i Industrial Internet of Things (IIoT). Det är precis vad Siemens Digital Enterprise-lösningsportfölj gör genom att slå samman den fysiska världen med den digitala. Som ett resultat gör den oändliga mängden data det möjligt för oss att använda våra resurser på ett effektivt sätt och därmed skapa en mer hållbar industri.

Med en digital tvilling fattas säkra beslut

Tack vare vår omfattande metod med digitala tvillingar kan vi kombinera den fysiska världen med den digitala. På det sättet kan vi integrera hela produktlivscykeln med fabriks- och anläggningslivscykeln, tillsammans med uppgifter om prestanda. Resultatet blir en kontinuerlig optimeringsloop, både för produkten och produktionen.

 

En digital tvilling skapar nya insikter genom en kraftfull kombination av multifysiksimuleringar och dataanalyser i en helt virtuell miljö. Genom att undersöka konsekvensscenarier och förutsäga framtida resultat med hjälp av den digitala tvillingen kan du fatta säkra beslut.

En digital tvilling löste idriftsättningens risker – titta på videoklippet

Kundcase, digital tvilling: Raute

Raute ville effektivera produktionsverksamheten och minska processens största risker. Siemens utsågs till samarbetspartner för utvecklingsarbetet med syfte att hjälpa Raute med utveckling av sina tillvägagångssätt och att hitta rätt verktyg.

Digital transformation

Så blir ditt företag digitalt på riktigt

Digitalisering och automatisering är helt avgörande för att bemästra dagens och morgondagens utmaningar. Men vad krävs för att lyckas? Läs om hur du gör din digitala resa till en framgångssaga.

Kombinera den fysiska världen med den digitala

Genom att kombinera den fysiska världen med den digitala blir det möjligt att integrera hela värdekedjan från design till förverkligande på ett smidigt sätt och optimera den med ett kontinuerligt dataflöde. Ett verkligt digitalt företag kan utnyttja den obegränsade kraften från relevanta data genom värdefulla insikter i hur man fattar snabba och säkra beslut – och skapa förstklassiga produkter genom effektiv produktion.

 

I ett digitalt företag finns det en balans mellan säkerhet och öppenhet. För att skydda alla kontinuerliga, flerriktade dataflöden inkluderar vi ett säkerhetskoncept i flera lager i varje steg. Samtidigt finns det ett smidigt dataflöde mellan berörda parter för att åstadkomma ett samarbete som de aldrig tidigare har haft.

Mångsidig digital tvilling

Genom att arbeta med vår digitala tvilling blir det möjligt att integrera hela produktlivscykeln och dessutom – om så krävs – fabriks- och anläggningslivscykeln. De genererade resultatdata som inhämtats i den fysiska världen möjliggör en kontinuerlig och öppen optimeringskedja för både produkten och produktionen.

 

Med metoden digital tvilling integreras alla nödvändiga komponenter. Det inkluderar till och med en digital tvilling av byggnaden, som du kan använda för att optimera prestanda och effektivitet hos din anläggnings fysiska infrastruktur och energi.

Följ de digitala spåren

Digitala spår utgör kartan för den digitala resan baserat på specifika flöden. De förbinder alla uppgifter och processer i hela produktens och produktionens livscykel digitalt för att lösa utmaningarna. Digitala spår tillhandahåller digitaliserade processer och revolutionerar sättet som produkterna utvecklas, produceras och optimeras på. 

 

En Digital Enterprise-lösningsportfölj gör det möjligt för företag av alla storlekar, inom alla branscher, att digitalisera sina affärsprocesser med de digitala spåren. Företag kan inleda digitaliseringen vid valfritt steg, för nyetablerade och befintliga anläggningar, och baserat på standardiserade och öppna gränssnitt.

En sammanslagning av operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT)

Digital Enterprise slår samman processer som tidigare var åtskilda. Traditionella silos bryts ned – gapet mellan programvara och hårdvara, IT och OT, produktionsavdelning och administrativ avdelning minskar.

 

Detta ger en utmärkt optimeringspotential – inklusive tekniker som artificiell intelligens för prediktivt underhåll, exakt villkorsövervakning och förbättrad kvalitet.

Tjänster som kan betyda mycket
Tjänster som kan betyda mycket

Digital Enterprise-tjänster

Implementera digitalisering  genom rådgivning, implementering och optimering. Börja den digitala transformationen med Digital Enterprise-tjänster.

Videogalleri

Varför behöver du Digital Enterprise? Vilka möjligheter leder det till och vilken roll spelar digitala tvillingar?

 

Få svaren i vårt videogalleri.

Katalysatorn för en digitala transformation

Utnyttja komplexiteten som din konkurrensfördel med Xcelerator

Som en del av Digital Enterprise-erbjudandet är Xcelerator vår omfattande och integrerade portfölj av programvara, tjänster och en applikationsutvecklingsplattform för elektronisk och mekanisk design, systemsimulering, tillverkning, drift och livscykelanalys. Från design av nya produkter och deras produktion till tillverkning och kontinuerlig optimering av produkt och produktion, stöder Xcelerator dig i din digitala transformation.

Upptäck Xcelerator

Revolutionerande teknik

Bli redo för framtiden med integrerade banbrytande tekniker

Integrerade banbrytande tekniker i Digital Enterprise-portföljen möjliggör smart användning av data. Detta banar vägen för nästa nivå av digital omvandling av branschen: konvergensen av informationsteknik och operativ teknik.
SIRI-workshop om Industri 4.0-mognad

Gör ditt företag redo för Industri 4.0

Boka en workshop med Siemens för rådgivning och analysera er Industri 4.0-mognad med hjälp av Smart Industry Readiness Index (SIRI)-metoden. Detta gör att du kan identifiera de mest effektiva förbättringsområdena, påskynda er digitala transformation och på så sätt förbättra er konkurrenskraft.

Referenser

Innovationer som hjälper våra kunder

Siemens Digital Enterprise-lösningsportfölj och lösningar för att bemästra transformationen av energisystem finns redan tillgängliga. De gör det möjligt för industrin att dra full nytta av framtidens tillverkning.
Find more exciting stories about the Digital Enterprise

Siemens Stories

Upptäck våra Digital Enterprise Experience Centers (DEX)

På våra Digital Enterprise Experience Centers kan du utforska interaktionen mellan fysiska och digitala världar och se hur realtidsdata från produktionsavdelningen används för att få nya insikter.

 

Våra experter demonstrerar gärna potentialen med det digitala företaget för ditt företag och svarar på dina frågor. Välj valfri plats runtom i världen för att lära dig mer.

Industriöversikt

Specifika lösningar för din bransch

Varje bransch har specifika krav. Vår Digital Enterprise-lösningsportfölj tar hänsyn till detta med erbjudanden som passar just dina krav.

Information om COVID-19 för våra kunder och samarbetspartners

Siemens övervakar kontinuerligt alla aspekter av Covid-19-situationen och vidtar åtgärder för att skydda anställda samtidigt som vi fortsätter att stödja våra kunder.

Kontakt

Håll dig uppdaterad om Digital Enterprise

Med hjälp av Digital Enterprise kan du realisera ditt företags digitala transformation. Kontakta oss – våra experter hjälper dig gärna.

Related Content