Siemens Digital Enterprise

Digital Enterprise – Thinking industry further!

Vi driver den digitala omvandlingen genom att integrera maskinvara, programvara och den senaste tekniken.  
Kontakta oss

Kontaktformulär

Digitaliseringen omvandlar industrin

Vi tänker ett steg längre – på industrins framtid

Flexiblare produktion, ökad produktivitet och utveckling av nya affärsmodeller är idag möjligt tack vare digitala lösningar. Men industrins framtid erbjuder ännu mer potential: den senaste tekniken skapar nya möjligheter för både den diskreta industrin och processindustrin att uppfylla kundernas individuella behov. Med Digital Enterprise-portföljen kan industriföretag av alla storlekar införa befintlig och kommande teknik för automatisering och digitalisering. På så sätt kan de utnyttja hela potentialen hos Industri 4.0 och vara redo för nästa nivå i den digitala resan.

Det här ingår i Digital Enterprise

Utnyttja potentialen hos Industri 4.0. Siemens erbjuder redan en portfölj med lösningar som omfattar huvuddelarna i Digital Enterprise. Med de skalbara lösningarna kan företag inom den diskreta industrin och processindustrin investera i Industri 4.0 och bli helt digitaliserade inom hela värdekedjan.
Processindustri

Digital Enterprise för processindustrin

Den digitala tvillingen är mycket användbar för processindustrin när man vill optimera processer som tar extra lång tid och stärka flexibiliteten och effektiviteten. Det är en integrerad datamodell som omfattar hela livslängden för en anläggning.

Det är avgörande att en anläggning kan förbli stabil och drivas utan störningar i flera decennier, samtidigt som man också upprätthåller maximal energieffektivitet. Produktkvaliteten får inte variera alls under anläggningens hela livslängd. Det kan man bidra till att säkerställa genom att simulera, testa och optimera processer och anläggningar innan de tas i drift i verkligheten.

 

Genom att samla in och utvärdera data under drift kan man kontinuerligt övervaka och förfina processer. Återkoppling från produktionsprocessen och slutkunderna kan tas in för att genomföra ytterligare förbättringar. Onödigt underhållsarbete och stilleståndstid på anläggningen kan undvikas tack vare prediktivt underhåll.

Diskret industri

Digital Enterprise för diskret industri

Digital Enterprise-portföljen tillhandahåller en integrerad portfölj med industriell programvara och automation för den diskreta industrin.

Detta gör det möjligt för tillverkningsföretag att integrera och digitalisera sina affärsprocesser — inklusive deras leverantörer. De kan börja var som helst i värdekedjan, från produktdesign till produktionsplanering, produktionsteknik, produktionskörning och tjänster, och utöka digitaliseringsprocessen steg för steg. Detsamma gäller maskinbyggnad: från maskindesign till konstruktion, idrifttagning, maskindrift och tjänster.

 

MindSphere, det molnbaserade, öppna operativsystemet, skapar en länk till IoT. Detta innebär att tillverkare kan analysera sina produktionsanläggningar och produkter i verkliga situationer, och återföra dessa insikter till värdekedjan för kontinuerlig optimering. Maskinbyggare kan analysera maskinens prestanda för pågående optimering av maskinen, vilket även möjliggör nya maskinkoncept.

 

Varför bli ett Digital Enterprise?

Snabbare, flexiblare, effektivare och redo för nästa steg i den digitala omvandlingen: se hur industriföretag får hjälp att bemästra dagens och morgondagens utmaningar genom att bli ett Digital Enterprise.

Den senaste tekniken – industrins framtid

Integrerad, avancerad teknik i Digital Enterprise-portföljen gör det möjligt att använda data på ett smart sätt. Det banar vägen för nästa nivå i den digitala omvandlingen av industrin: sammansmältningen av informationsteknik och driftteknik.

MindSphere, det molnbaserade, öppna operativsystemet för IoT, Internet of Things

MindSphere gör det möjligt för industrier över hela världen att koppla sina maskiner och sin fysiska infrastruktur till den digitala världen. 

 

MindSphere stödjer flera protokoll samtidigt och förenklar på ett unikt sätt de anslutningsutmaningar som de flesta industrier står inför – vilket gör det möjligt för alla företag att bli ett Digital Enterprise. Utnyttjande av data med MindSphere från ett stort antal anslutna intelligenta enheter och företagssystem möjliggör analys av driftdata i realtid. Insikter som man fått genom denna analys leder sedan till optimerade processer, resurs-och produktivitetsvinster, utveckling av nya affärsmodeller och minskade drift- och underhållskostnader.

 

MindSphere erbjuder tre paketerade lösningar som vägleder företag genom de olika stadierna i IoT-implementeringen. 

Vårt holistiska digitaliseringserbjudande

Digital Enterprise för din industri

Alla företag har specifika behov och önskemål som måste tillmötesgås – därför är Digital Enterprise skräddarsytt för att passa de individuella behoven i olika industrier.

Så används Digital Enterprise

Referens – Rosendahl Nextrom

Maskinbyggaren Rosendahl Nextrom söker hela tiden efter nya lösningar för att förbättra sin marknadsposition genom innovation samtidigt som man möter global konkurrens. Tack vare att simuleringar kunde anslutas med automation, i synnerhet med TIA Portal, lyckades företaget skapa betydande effektivitetsökningar och nya produktgenerationer snabbare.

Kontakt

Kontakta oss

Relaterat innehåll