Starta er digitala omvandling nu

Digital Enterprise Suite - det holistiska erbjudandet för den diskreta industrin
Undersök ditt företags Digitala Benchmark Hur väl förberett är ditt företag? Och vad behövs för att ni ska bli starkare?

Gör testet nu

Dra nytta av fördelarna med den digitala omvandlingen

Ta ett steg tillbaka och se på din produktion ur en holistisk synvinkel. Tillsammans kan vi hitta potentialen för att du ska kunna ta del av vinsterna av att digitalisera. Siemens har verktygen för att ditt företag ska kunna digitalisera hela värdekedjan från produktidé till färdig produktion och vidare till service. Vår Digital Enterprise Suite samlar de verktyg du behöver för att kunna digitalisera din produktion redan idag.

Övervinn utmaningarna

Digitalisering ger nya möjligheter

Digitaliseringen öppnar upp för nya affärsmöjligheter och erbjuder ett sätt att tillgodose kundernas önskemål effektivare.
Helhetssyn

Helhetssyn på optimering av hela värdekedjan

Tillverkningsföretag och maskinbyggare kan påbörja digitaliseringsprocessen var som helst i sina värdekedjor.

Digital Enterprise Suite gör det möjligt för tillverkningsföretag att integrera och digitalisera sina affärsprocesser - inklusive deras leverantörer. Man kan börja arbetet var som helst i värdekedjan, från produktdesign till produktionsplanering, produktionsteknik, produktionskörning och tjänster, och utöka digitaliseringsprocessen steg för steg. Detsamma gäller maskinbyggnad: från maskindesign till konstruktion, idrifttagning, maskindrift och tjänster. 

 

MindSphere, det molnbaserade, öppna operativsystemet skapar en länk till Internet of Things. Detta innebär att tillverkare kan analysera sina produktionsanläggningar och produkter i verkliga situationer och återföra dessa insikter till värdekedjan för kontinuerlig optimering. Maskinbyggare kan analysera maskinens prestanda för pågående optimering av maskinen, vilket även möjliggör nya maskinkoncept.

Digitala tvillingar

Den heltäckande digitala tvillingen i detalj

Vår holistiska strategi för skapande av digitala tvillingar ger påtagliga fördelar: Du kan minska antalet prototyper du behöver ta fram avsevärt, förutsäga produktiviteten hos en produktionsenhet liksom själva produkterna, samt säkerställa att du tillverkar det som dina kunder förväntar sig.

Det heltäckande konceptet med digitala tvillingar för tillverkande företag omfattar hela värdekedjan. Detta tar sig tre olika uttryck: 

  • Den digitala tvillingen av produkten skapas först när en ny produkt definieras och designas, och möjliggör simulering och validering av produkter, inklusive mekanik, multi-fysik, elektronik och programvaruhantering.
  • Den digitala tvillingen av produktionen gör att du kan planera, simulera och optimera produktionen. 
  • I den verkliga världen matas den digitala tvillingen av produktionen hela tiden med data från produkten och produktionsanläggningarna, vilket resulterar i nya insikter. Tack vare anslutningen till integrerade automationskomponenter tillhandahåller verkstadsgolvet alla relevanta data. Genom att mata in och återföra alla insikter i hela värdekedjan via MindSphere hela vägen tillbaka till produktdesignledet skapas en helt sluten slinga för beslutsfattande för en kontinuerlig optimering av produktionen och produkten i den verkliga världen.
I fokus

Digital Enterprise Suite - en översikt

Se hur Digital Enterprise Suite hjälper företag i tillverkningsindustrin att bli mer konkurrenskraftiga.
Vår lösningsportfölj

Digital Enterprise Suite - vårt unika erbjudande för den digitala omvandlingen

Digital Enterprise Suite tillhandahåller en integrerad portfölj av industriell programvara och automation för den diskreta industrin. Det gör att produkttillverkare och maskin- och linjebyggare kan integrera och digitalisera hela sin värdekedja - inklusive sina leverantörer.

Specifika lösningar för hela värdekedjan

I fokus

Digital Enterprise Suite i detalj

Digitaliseringen kan börja var som helst i värdekedjan. Vi fokuserar på specifika lösningar, som gör att du kan nå ditt mål snabbare och med större flexibilitet.

Virtuell idrifttagning

Idrifttagning av en ny produktionsmaskin, cell eller linje är ett kritiskt skede i ett projekts livslängd. Först i det här skedet, kort före godkännandet, kan du se om hela systemet med dess olika mekaniska, elektriska och automationskomponenter faktiskt fungerar som planerat. Oväntade beteenden leder snabbt till förseningar och ökade kostnader. Virtuell idrifttagning minskar denna risk drastiskt.

Referenser

Våra lösningar i drift

Våra lösningar för den digitala omvandlingen används redan i dag med framgång. Här kan du läsa om intressanta kundreferenser.
Kontakta oss

Vi hjälper dig med din transformation

Har du frågor om Digital Enterprise Suite, andra Siemenslösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service? Ta gärna kontakt med oss!