Ta nästa steg på er digitala resa

Digital Enterprise för processindustrin. Företag inom processindustrin kan, med hjälp av Siemens teknik, producera mindre serier mycket snabbare än tidigare. Nu kan slutkunden få exakt den produkt de vill ha, när de vill ha den.
Ta en snabbare väg till en lyckad digital transformation. Kontakta oss idag!

Kontakta oss

Digitaliseringen

Den digitala omvandlingen som framgångsfaktor

Digitaliseringen öppnar för helt nya möjligheter att öka sin effektivitet, flexibilitet och produktkvalitet. Man kan anpassa sina processer i en utsträckning som inte har varit möjlig tidigare. De som snabbt och framgångsrikt genomför en digital omvandling av sin anläggning kommer att ha en klar konkurrensfördel. Möjligheterna som en framgångsrik digital omvandling erbjuder är enorma. Det bekräftas av en Siemens-kund i Australien, DuluxGroup som är Australiens största producent av färg. DuluxGroup digitaliserade alla sina produktionsprocesser på sin nya produktionsanläggning och kan nu erbjuda sina kunder exakt de färgintervall de vill ha, när de behöver dem. På så sätt kan de plocka upp även de senaste trenderna.

Åtta gånger snabbare produktion

Siemens har arbetat med den multinationella färgkoncernen för att utveckla avancerad end-to-end-digitalisering som gör att produktionen kan göras åtta gånger snabbare. Dulux Australia kan nu erbjuda skräddarsydda batcher av färgintervall som är 1/50 av vad batchstorleken var tidigare. Genom att mer eller mindre eliminera manuella ingrepp inom produktionen möjliggörs repeterbarhet och mycket hög noggrannhet. På så sätt håller produkterna högsta kvalitet och man har minimerat råmaterialspill. På Dulux anläggning i Merrifield har detta lett till en 25-procentig minskning av energiförbrukningen jämfört med vad den byggdes för. Anläggningen är både en BAT-anläggning (blend-and-tint) för små serier och en anläggning för storskalig produktion av högvolymfärger. Omfattande tester, virtuell driftsättning av automationsapplikationer och verklighetstrogna utbildningsmiljöer möjliggörs av simuleringsplattformen Simit, till och med före start. Detta förkortade tiden från testning till fullständigt automatiserad färgproduktion med mer än 50 procent.
Vi ville framtidssäkra vår fabrik för att snabbt kunna möta de senaste trenderna, skapa nya affärsmöjligheter och vara ledande inom färgtillverkning.
Kevin Worrell, Project Director på Dulux , Australien
Kundtidning

Läs artikeln

Fördelar under anläggningens hela livscykel

Verkligt mervärde tack vare den digitala anläggningen

Oavsett om du vill kunna producera mindre batchstorlekar med maximal effektivitet, planera underhåll och reparationsåtgärder på ett smart sätt eller systematiskt minimera stilleståndstiden, är den digitala anläggningen nyckeln till framgång. Det är en vision som du kan förverkliga med hjälp av våra lösningar.

Nya möjligheter i varje fas i anläggningens livscykel

Vår portfölj erbjuder allt du behöver för att effektivt registrera och på ett smart sätt dra nytta av de enorma datamängder som processer genererar. Detta är en grundläggande förutsättning för att skapa en digital tvilling som du använder för att kartlägga och optimera din anläggnings hela livscykel.


En gemensam dataplattform gör det möjligt för alla discipliner, som är involverade i ett anläggningsprojekt, att generera en delad datamodell. Detta gör att de flesta av de processer, som vanligtvis utförs sekventiellt, kan utföras parallellt. På så sätt  sparar man värdefull tid och sänker kostnader samtidigt som det ökar den tekniska kvaliteten.


Den digitala tvillingen gör även att anläggningen kan simuleras före den kritiska driftfasen, vilket säkerställer ett tillförlitligt genomförande. Andra fördelar med den digitala tvillingen, som även kan genereras för en befintlig anläggning, är till exempel de snabba och effektiva utbildnings- och moderniseringsåtgärderna.

För våra kunder inom processindustrin är övergången från integrerad teknik till integrerade verksamheter ett viktigt steg på resan till Industri 4.0. Vi tillhandahåller integrerade lösningar för anläggningens hela livscykel och är de första som erbjuder en kontinuerlig datamodell.
Jürgen Brandes, vd för Siemens Process Industries och Drives Division

Direktmodell av det aktuella läget

Den operativa fasen är ett annat område där du kan dra stor nytta av den digitala tvillingen. Du kan till exempel kraftigt öka tillförlitligheten och tillgängligheten för din anläggning genom att kontinuerligt övervaka dina mekaniska tillgångar. Att ha kunskap om den aktuella statusen för dina tillgångar gör att du kan hantera underhåll och reparationsåtgärder på ett smart sätt, samt minska oplanerade driftstopp till ett minimum.

Ändringar i anläggningen orsakade av underhållsaktiviteter eller byte av en komponent integreras direkt i den digitala tvillingen. Alla berörda dokument och planer uppdateras också automatiskt så att man alltid har tillgång till den senaste dokumentationen om anläggningen.

Modulär produktion

Från modulär teknik till modulär automatisering — för ökad flexibilitet

Med tanke på trenden mot allt mer individualiserade kundkrav måste produkterna produceras i mindre och mindre serier och så snabbt och ekonomiskt som möjligt. I denna miljö ökar betydelsen av modulär produktion. Det gör att man snabbt och enkelt kan anpassa anläggningens konfiguration till ständigt föränderliga krav. Processanläggningar byggs med hjälp av moduler med egen automation/intelligens som enkelt kan läggas till eller konfigureras om. Med hjälp av MTP-gränssnittet (module type package) kan alla modulerna effektivt vävas samman via ett kontrollsystem på högre nivå.

Siemens stöder inte bara detta i automation med processkontrollsystemet Simatic PCS 7 och TIA Portal, man möjliggör även modulär teknik under anläggningens hela livscykel med hjälp av konstruktionsverktyget COMOS och simuleringsprogramvaran Simit.

NAMUR Open Architecture (NOA)

Digitala fördelar tack vare den ”andra datakanalen” — snabbt, enkelt och tillförlitligt

Play Video

Intelligent bearbetning av enorma datavolymer från produktionsanläggningar i processindustrin spelar en avgörande roll i digitaliseringen av industrin. Utmaningen är att få tillgång till dessa befintliga och ofta outnyttjade datavolymerna (”big data”) utan att påverka själva datan och utan att kompromissa med systemets säkerhet och tillgänglighet. NOA (NAMUR Open Architecture) beskriver kraven för anslutningsbarhet via den andra datakanalen och kommer i framtiden att definiera standardiserade datastrukturer enligt ”NOA-informationsmodellen”. Vårt produktsortiment inkluderar komponenter som stöder NOA. De kan användas för att skapa en andra datakanal som tillåter direkt anslutning från fältet till apparna och till molnlösningen MindSphere.

Tack vare NOA behöver nya övervaknings- och observationsfunktioner (M+O) inte längre mätas mot de strängare kraven för kärnautomatisering. I framtiden kan automationslösningar med betydligt lägre tillgänglighetskrav användas.

Digitalization Consulting

Strategier för en framgångsrik digital omvandling av ditt företag

För industriföretag världen över som vill förbli konkurrenskraftiga är digitaliseringen inte en fråga: Den är ett måste. Men var ska du börja din digitala resa, och vilka är kostnaderna? Låt oss hjälpa dig att designa din digitala omvandling. Vi skapade Digitalization Consulting för kunder som du i processindustrin. Läs mer om vårt utbud av digitala alternativ för hela din värdekedja. Vi hjälper dig gärna.

Appar

Smarta appar för maximal datatransparens

Den allra senaste automationstekniken kan generera stora mängder data från produktionsprocesser. Men det krävs sofistikerade utvärderingsverktyg för att förvandla dessa data till transparent information som gör att ditt företag kan utnyttja digitaliseringens fulla potential. Följande appar illustrerar vad som är möjligt.
Referenser

Företag på väg att bli digitala företag

Upptäck hur framgångsrika företag i processindustrin drar nytta av vår integrerade maskinvara, programvara och tjänster.