Från information till digital transformation

– en rapport om digitalisering inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn

Var befinner sig ditt företag på den digitala transformationsresan?

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och ligger på tredje plats i Europa enligt EU:s digitaliseringsindex över digital utveckling. Vi har här sammanställt en rapport där vi beskriver hur svenska företag inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn förhåller sig till digitaliseringen och dess möjligheter. Vi vill bidra med uppdaterad kunskap om svenska företags inställning till digitaliseringen så att företagsledare kan få en bättre bild av nuläget och möjligheterna som står för dörren. Med hjälp av attitydundersökningar bland både företagsledare och allmänheten belyser vi hur svenska företag kan vässa sina digitaliseringsstrategier och hoppas detta kan ge inspiration till diskussion och nya idéer.
Om rapporten

Vartannat företag saknar en digitaliseringsstrategi

Vi ser att det sker en mycket snabb digitalisering av företag i andra länder så vi behöver hålla tempo. Det är tydligt att digitaliseringen och artificiell intelligens kommer vara avgörande för att vi ska bibehålla vår internationella konkurrenskraft. Därför är det viktigt att svenska företag skruvar upp tempot och satsar ännu mer på att ta tillvara de digitala möjligheterna. Vår undersökning visar att nästan vartannat svenskt företag saknar en digitaliseringsstrategi, trots att åtta av tio företagsledare anser att digitalisering är viktig för det egna företaget.   Vi hoppas att rapporten ger nyttiga insikter och underlag till diskussion oavsett om du är i startgroparna eller i full gång med er digitaliseringsresa. En resa som vi gärna deltar på.
Det är tydligt att digitaliseringen och artificiell intelligens kommer vara avgörande för att vi ska bibehålla vår internationella konkurrenskraft. Därför är det viktigt att förutom industrin även viktiga sektorer såsom bygg, fastighet, transport och energi skruvar upp tempot och satsar ännu mer på att ta tillvara de digitala möjligheterna.
Ulf Troedsson, vd Siemens Sverige och Norden
Ladda ner rapporten

Här laddar du ner "Från information till digital transformation"

Ange dina uppgifter nedan så får du en länk till rapporten.