Hur påverkar Ingenuity for life var och en av oss varje dag?

Genom innovationskraft och entreprenörsanda skapar vi fördelar för våra kunder och bidrar till ett hållbart samhälle. Elektrifiering, automation och digitalisering från Siemens hjälper till att förbättra allas vår livskvalitet.
Ingenuity for life

Från uppfinningsrikedom till "Ingenuity for life"

I mer än 170 år har vi hittat sätt att förbättra livet på många områden. Med vår passion för teknik, sätter vi upp normer och skapar långsiktigt hållbara värden - för våra kunder, för samhället och för oss alla. Vår grundare Werner von Siemens skulle ha kallat det uppfinningsrikedom. Idag kallar vi det Ingenuity for life.

Ingenuity for life ger grunden för en stark ekonomi, genom att bemästra de utmaningar som kommer av dagens energilandskap. Till exempel garanterar intelligent teknik stabil strömförsörjning genom att hantera svängningarna som kommer från förnybara energikällor så som vindkraft och solenergi .
Ingenuity for life ger förutsättningar för smartare tillverkning.  Massproduktion blir genom digitalisering av produktionsprocessen så flexibel att den också kan tillgodose individuella behov och personaliserade produkter.
Ingenuity for life gör våra städer enklare och trevligare att bo i, genom att göra dem mer effektiva och miljövänliga och genom att förbättra punktligheten för stadens kollektivtrafik. Det kan göras genom att exempelvis använda så kallade smart grids (smarta elnät), och genom att låta smarta trafiksystem prioritera bussar och utryckningsfordon.

Vi måste ta oss an de många utmaningar vi står inför – tillsammans med våra kunder. Genom vår expertis inom elektrifiering, automation och digitalisering förbättrar vi livet för människor i dag - och skapar bestående värden för framtida generationer.

Detta är vad som driver oss och detta är vad vi lovar. Det är Ingenuity for life.

Framtidens produktion

Snabbare och mer flexibel produktion

Digitaliseringen är på väg att förändra tillverkningsindustrin i grunden. En sömlös integrering av data från produktutveckling, produktion och leveranskedja gynnar både processindustri och diskret industri. Tillverkningsföretagen får den flexibilitet som behövs för att hantera kundernas skiftande behov.

Tillgodose olika kunders behov och stärka industrin världen över

Dagens industriföretag är mer konkurrensutsatta än någonsin tidigare. Genom digitaliseringen slår tillverkningsprocesserna in på en ny väg: anläggningar, produkter och maskiner kommer att bli alltmer sammankopplade i en enda integrerad värdekedja. Den diskreta industrin och processindustrin står inför samma utmaningar: kortare lanseringstider, ökad flexibilitet och bättre effektivitet.

Alltfler kunder efterfrågar skräddarsydda produkter som har ett överkomligt pris men samtidigt håller hög kvalitet och levereras i tid. För att leva upp till dessa förväntningar måste tillverkningsindustrin och små och medelstora företag producera varor med stor flexibilitet. De måste också kunna hantera hela processen: från beställning och produktutveckling till tillverkning och leverans.

Med Siemens innovationer kan tillverkningsföretag uppgradera till de senaste digitala metoderna för produktutveckling och produktion. På så sätt kan de avsevärt förbättra sin flexibilitet och processhastighet och därmed få nöjdare kunder.

Ökad effektivitet

/

Industrin svarar för ¼ av all energi som förbrukas världen över.%

Kortare lanseringstid

%

Produkters livscykel har blivit 25 % kortare under de senaste 15 åren.%

Större flexibilitet

x

De senaste 15 åren har antalet unika produkter mer än fördubblats.

Intelligent infrastruktur

Optimerad infrastruktur i städer

En intelligent infrastruktur är uppbyggd av sensorer, programvara och styrsystem som ser till att trafiken flyter smidigare, minskar energiförbrukningen, skyddar miljön och gör städer till attraktiva platser att leva och driva företag på.

Ekonomier och städer måste vara konkurrenskraftiga och erbjuda god livskvalitet.

En fungerande infrastruktur utgör grunden i såväl städer som hela ekonomier. Den ger rörlighet, energi, vatten, trygghet och god livskvalitet. Lokala och nationella myndigheter måste se till att infrastrukturen tillgodoser både dagens och framtidens behov. En intelligent infrastruktur säkerställer att grundläggande samhällstjänster fungerar effektivt och tillförlitligt.

Intelligent fastighetssautomation förbättrar säkerheten och komforten genom IT och automation. Dessutom optimeras produktionen och förbrukningen av energi i byggnaderna.

Smarta, integrerade transportsystem ger ett effektivt kapacitetsutnyttjande och god tillgänglighet, till lägre kostnad. Dessutom blir transporterna bekvämare, säkrare och mer punktliga.

För ekonomier och städer med begränsade medel är smart teknik ett snabbt och effektivt sätt att optimera den befintliga infrastrukturen. Genom att tillhandahålla innovativa finansieringslösningar kan Siemens hjälpa organisationer att frigöra potential.

Hållbar energi

Tillförlitlig och billig energi

Energi! Elixiret i vårt moderna samhälle, såväl hemma som på arbetet. Bostads- och kontorshus, industrikomplex och transportsystem – alla är beroende av en säker, ren och effektiv energiförsörjning.

Dagens energimarknader genomgår snabba förändringar till följd av vår strävan att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av förnybara energikällor. En lyckad omvandling till ett nytt energilandskap kräver dock alternativa affärsmodeller och nyskapande tekniker.

Allt börjar med en effektiv energiproduktion. Vindkraftverk på land och till sjöss och turbiner som omvandlar gas- eller kolenergi till elektricitet – allt måste fungera så effektivt som möjligt.

En välfungerande elleverans kräver säkra överförings- och distributionssystem med små förluster. Intelligenta nät integrerar på ett tillförlitligt sätt en decentraliserad och varierande energitillförsel från förnybara källor. Decentraliserade kraftverk och lagringslösningar kopplas samman till stora virtuella kraftverk som bidrar till att stabilisera elnätet. Sist men inte minst förbättras kraftverkens flexibilitet tack vare avancerad reglerteknik.

Den billigaste energin är den energi som inte behövs. Energieffektiva tekniker spelar därför en avgörande roll när det gäller att minska energiförbrukningen i byggnader samt inom produktion och transport.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.