Intelligent infrastruktur

Var bor du år 2050?. Varje vecka växer världens städer med 1,5 miljoner invånare. År 2050 kommer över två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. En ökning från bara en tredjedel år 1950. Urbaniseringen omformar vår planet, och vi har många idéer och lösningar för framtidens hållbara och smarta städer.
Megatrend: urbanisering

Utmaningarna med konstant tillväxt

Infrastrukturen har en betydande inverkan på livskvaliteten, men är något som vi ofta blir medvetna om först när saker och ting inte fungerar som de ska. Alla som upplevt strömavbrott och suttit fast i timslånga bilköer vet att saker och ting kan och bör fungera bättre.   Urbanisering komplicerar saken ytterligare. Varje vecka växer städer med 1,5 miljoner invånare. År 2050 kommer över två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. År 1950 var det bara en tredjedel. När städerna växer har sättet vi bygger och hanterar infrastruktur i städer på blivit allt viktigare för den globala ekonomin och för social utveckling.   Digitaliseringen förändrar också vår värld. Antalet uppkopplade enheter har idag gått om antalet människor på planeten. Dessa smarta enheter genererar enorma mängder data som förändrar liv och verksamheter inom alla sektorer. Mycket av infrastrukturen har dock ännu inte förändrats . På de flesta platser har tåg, energisystem, byggnader, bussar och vägar istället inte förändrats nämnvärt. Vissa digitala system har implementerats, men vi har bara börjat frigöra potentialen hos helt digitaliserad, elektrifierad, informationsförsedd, intelligent infrastruktur. Detta kommer att vara avgörande för att möta världens aktuella och framtida utmaningar vad gäller hållbar utveckling.  Vilka utmaningar ligger överst på ditt bord när det gäller ökad hållbarhet och effektivitet i städer? Vi kan hjälpa dig på din resa mot en mer flexibel och intelligent infrastruktur.
När mer än hälften av världens befolkning bor i städer, råder det ingen tvekan om att vi bor i en urbaniserad värld och att 2000-talets globala utmaningar är i inom storstadsområden.
Joan Clos, Vd för FN:s boende- och bosättningsorgan (källa: Intervju med Joan Clos av FN:s kontor för frivilligorganisationer (UN-NGLS) på konferensen "Rio+20" i juni 2012)
Infografik

Där tekniken gör skillnad

Inom vilka områden kan du ha störst nytta av avancerad digital teknik för infrastruktur?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

 • 5 bn

  Number of people living in cities in 20301

 • 194,000 TWh

  Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

 • 2.5 bn

  Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

 • USD 239 billion

  Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

 • 40%

  Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

 • 15%

  Of global NOx emissions are stem from shipping6

 • ~ 5% p.a.

  Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Smarta transporter

Effektiva, säkra och miljövänliga transporter

Pålitliga och effektiva transporter av människor och gods har högsta prioritet i storstadsregioner. Idag är det både självklart och avgörande att IT-arkitekter och transportexperter samarbetar för att skapa den transportlösning som passar bäst för dig och dina kunders behov.

Vad säger du om att ha trafikhanteringssystem som optimerar väg- och järnvägskapaciteten? Och applikationssystem som hjälper dig att hitta bästa resvägen? Eller helautomatiserade tunnelbanor som kan anpassas till antalet resenärer, och dynamiska trafikledningssystem som optimerar trafikflödet? Vi tror att vi i framtidens städer ser områden som är optimalt förbundna och som enkelt anpassas till ändrade krav.


Vi är övertygade om att eldrift är avgörande för en hållbar omställning av transportsektorn. Genom att satsa på elbussar kan kommuner och regioner gå i spetsen för elektrifiering av transporterna. Genom en kombination av mer energieffektiva transporter, elektrifiering och biodrivmedel är målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom räckhåll. Och tillsammans med fortsatta satsningar på förnybar elproduktion kan Sverige bli ett föregångsland som visar upp helt klimatneutrala transporter, samtidigt som de lokala utsläppen och bullret i stadsmiljöer minskar.

Intelligenta fastigheter

Fastigheter förbrukar mer energi än industrier och transporter

Fastigheter står för en mycket stor del av världens miljöpåverkan: Över 40 procent av världens energiförbrukning, samt en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser. Energieffektiva fastigheter är en viktig del i lösningen för att lyckas med att förhindra klimatförändringarna. Hur energieffektiv är din fastighet?

Utöver fastigheters miljöpåverkan finns även en ekonomisk aspekt: Fastigheter är oftast den näst största utgiften i de flesta organisationers resultatrapport. Fastigheter kan därför vara avgörande för om ett företag är framgångsrikt eller inte.90 procent av våra liv tillbringar vi inomhus. Det är i olika typer av byggnader som vi lär oss livets viktigaste lärdomar, där vi möter människor som inspirerar oss och där våra bästa idéer föds. De är våra hem, arbetsplatser, skolor, sjukhus, idrottshallar, teatrar och shoppingcenter. Platser som kan betyda mer eller mindre för oss men som också kan vara den bästa platsen i världen. 

Var är din perfekta plats?

Livet börjar på en perfekt plats. En plats som aldrig blir för kall, för varm, för högljudd eller för tyst – en plats där vi kan känna oss säkra och trygga. 


Borde vi inte leva hela vårt liv på perfekta platser? En perfekt plats – perfekt utformad för dess syfte. En plats för lärande, utveckling, tillväxt och framgång.


Läs mer om hur vi kan hjälpa till att skapa din perfekta plats

Energy Management

Att göra elnäten smartare

Kontinuerlig och tillförlitlig energiförsörjning är centralt för ekonomisk tillväxt och stabilitet samt för socialt välbefinnande i städer världen över. Befintliga elnät står dock inför utmaningar: ökande energibehov, växande andel varierande energitillförsel från förnybara källor, strömavbrott orsakade av oväder, för stort behov och åldrande infrastruktur. Allt detta har en betydande inverkan på företag och hushåll – om strömförsörjningen bryts får det konsekvenser inom samtliga infrastrukturområden. Smart nätteknik gör det möjligt att modernisera och anpassa befintliga elnät till framtida behov. Tekniken bidrar till att energileverantörer kan hantera energi mer effektivt, vara mer flexibla inför ändrade behov och öka nätens effektivitet samt använda elektricitet från distribuerade och förnybara källor.
Kundreferenser

Intelligent infrastruktur i praktiken