Skapa perfekta platser

Innovationskraft och entreprenörsanda behövs för att skapa perfekta platser –  där vi kan leva det liv vi vill.
Den perfekta platsen

Vad är det som driver oss att varje dag vilja göra byggnader bättre?

Livet börjar på en perfekt plats. En plats som aldrig blir för kall, för varm, för högljudd eller för tyst – en plats där vi kan känna oss säkra och trygga.  Borde vi inte leva hela vårt liv på perfekta platser? En perfekt plats – perfekt utformad för dess syfte. En plats för lärande, utveckling, tillväxt och framgång.   90 procent av våra liv tillbringar vi inomhus. Det är i olika typer av byggnader som vi lär oss livets viktigaste lärdomar, där vi möter människor som inspirerar oss och där våra bästa idéer föds. De är våra hem, arbetsplatser, skolor, sjukhus, idrottshallar, teatrar och shoppingcenter. Platser som kan betyda mer eller mindre för oss men som också kan vara den bästa platsen i världen.    Var är din perfekta plats?
Om oss

Perfekta platser finns redan

För att kunna skapa den där perfekta platsen behöver man förstå platsens syfte. Vilka kommer att vara där? Vad kommer de att göra och hur påverkar byggnaden möjligheterna? Följ med  till några perfekta platser runtom i världen där Siemens hjälpt till att skapa säkra, trygga, energieffektiva och smarta fastigheter. Perfekta platser för sina användare. 
Digitalisering

Är den perfekta platsen digital?

Byggnader och  fastigheter kommunicerar ständigt med oss. Miljarder intelligenta enheter och maskiner genererar enorma mängder data varje dag, varje timme, varje sekund. Genom att samla in och analysera data från din byggnads olika system, allt ifrån värme och ventilation till belysning och säkerhet, förstår vi vad som händer i din fastighet och när. Med den informationen kan vi också optimera din byggnads prestanda och användning. Digitaliseringen hjälper oss att förstå din byggnad bättre. 
Energieffektivisiering och hållbarhetstjänster

Högre skolbetyg tack vare behagligare temperaturer – och en optimerad fastighet

Energikostnaderna skenade för skolor och förskolor i Sosnowiec i Polen på grund av att temperaturen i klassrummen var för hög och för svår att reglera. Detta påverkade även elevernas prestationer negativt. Myndigheterna i Sosnowiec insåg att skolsystemet behövde omformas helt och hållet: 87 skolor behövde moderniseras på endast 10 månader...

Små ändringar, stora resultat

Resultat: Skolorna sänkte kostnaderna totalt med 31 procent. De minskade energianvändningen för belysning med 21 procent och koldioxidutsläppen med 5 220 ton per år. Det viktigaste resultatet var dock att eleverna tyckte det var roligt att lära sig saker igen. Nu trivs eleverna bättre, är mer fokuserade, presterar bättre och har högre betyg.

Sosnowiec visar hur viktig en plats kan vara för vår personliga utveckling. 

Siemens -

Challenges concerning building’s energy consumption

Many building owners are not aware of the amount of energy their
buildings consume and most buildings in the world consume much more
energy than necessary.

Worldwide energy consumption
 • 41%Buildings
 • 28%Mobility
 • 31%Industry

Leverage the value of transparency

The first step to unleashing a building’s full potential is to
achieve transparency of the current situation and making
use of all the data available nowadays.

Analyze

energy supply and demand.
From single building to a global
network of buildings.

30%reduction in
energy costs
Increase building
infrastructure
performance

Navigator powered by Synalytics

Use the potentials. Get most out of your buildings and infrastructure.

Comprehensive, insightful and intuitive, Advantage™ Navigator combines
analytics with Siemens expertise in energy supply, demand management
and performance-consolidating data across systems to deliver insights as broad
or as focused as your needs demand.

ConnectCollect
Analyze and optimize
 • > 3,000 users
 • > 400,000 data points

Siemens

Improving building’s
performance

 • 7,421buildings optimized
 • 10.5million tons less CO2 emitted
  into the atmosphere each year
 • 2 billioneuros energy cost savings
 • >35,000buildings serviced
Continuous data analysis
Five phases lead towards
energy-efficient, sustainable and
high-performance buildings
 • Measurement & Reporting
 • Evaluation & Assessment
 • Program Implementation
 • Ongoing Services & Optimization
 • Strategy & Planning
Data transparency
Used to meet the challenges and
gain competitiveness
 • Cost reduction
 • Performance increase
 • Sustainability
 • Asset value increase

Ett svar på klimatutmaningarna

Fastigheter står för 41 procent av världens energianvändning och genererar en tredjedel av koldioxidutsläppet och det är nödvändigt att minska energianvändningen i våra fastigheter. Större miljörelaterat ansvarstagande från offentlig sektor och näringslivet efterfrågas. Energianvändningen står för upp till 30 procent av en fastighets livscykelkostnader. Prestandaoptimering handlar om att uppfylla hållbarhetsförväntningar och utsläppsmål, men är också viktig  för att förbättra ekonomin och regelefterlevnaden av en fastighet. Läs mer om energieffektivisering, hållbara fastigheter och om hur du omvandlar fastigheter till långsiktiga tillgångar.
Produkter och system

Det krävs innovativa produkter för att skapa perfekta platser

Våra produkter kan förverkliga ett perfekt rumsklimat, hålla människor och tillgångar säkra på ett kostnadseffektivt och energieffektivt sätt. Ingen perfekt plats är den andra lik, och det är dina mål och ambitioner med din fastighet som bestämmer hur din lösning ser ut.  
Kundreferenser

Referenser