Så här hanterar vi coronaviruset/covid-19 

– Information för våra kunder och partner

Våra medarbetares, kunders och partners hälsa och säkerhet är alltid något vi tar på största allvar och har som vår främsta prioritet. Utbrottet av covid-19 aktualiserar det här för oss precis som för resten av samhälle och näringsliv. 

 

Vi tar vår del av det gemensamma ansvar vi alla delar, för att se till att ingen utsätts för onödiga risker. I det här arbetet följer vi de riktlinjer som är uppsatta av regeringen och Folkhälsomyndigheten, samt väger in de rekommendationer som kommer från Siemens centrala organisation. 

 

Som leverantör till kritisk infrastruktur i Sverige är det viktigt att vi upprätthåller arbetet med våra kunder på ett sätt som inte riskerar hälsan för någon inblandad. Vi för löpande dialog med våra kunder om hur vi bäst kan upprätthålla våra skyldigheter gentemot dem, utifrån den rådande situationen. 

 

Med bakgrund mot det här har vi infört restriktioner, rekommendationer och förhållningsregler för bl.a. resor i tjänsten för våra anställda, samt rekommenderar dem att ta möten online och telefon så långt det går och är rimligt. Många av våra medarbetare som kan, arbetar för tillfället på distans. 

 

Vi ber om er förståelse för de åtgärder vi vidtar, och ser med tillförsikt på möjligheterna att tillsammans med er lösa de utmaningar som denna extraordinära situation medför.   

 

Vid frågor, se kontaktuppgifter på siemens.se/kontakt