Samtycke till att mottaga information i marknadsföringssyfte, baserad på personliga intresseområden

Samtyckets omfattning

Jag samtycker till att mottaga information i marknadsföringssyfte som rör Siemens produkter och tjänster från Siemens AG och dess dotterbolag (tillsammans kallade ”Siemens”) via e-post baserat på mina personliga intresseområden.

 

Vid sidan av min eventuella möjlighet att uttryckligen ange intresse för specifika produkter och tjänster från Siemens (t.ex. via ett webbformulär) kommer Siemens att fastställa mina personliga intresseområden genom att spara information om mina besök på Siemens webbplatser med hjälp av cookies. Sådan information kan t.ex. vara visade artiklar, nedladdade dokument samt datum och klockslag för besök (”Användardata”) och sparas i en personlig användarprofil. Information om huruvida och när jag har öppnat e-postmeddelanden som Siemens skickar till mig kommer också att läggas till i profilen. Siemens erhåller denna information med hjälp av små bilder som är inbäddade i e-postmeddelandena (så kallade Web-Beacons). 

 

Vidare kommer följande uppgifter som jag tillhandahåller direkt på Siemens webbplats eller som, i förekommande fall, lagras i Siemens kunddatasystem att läggas till i min profil:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, företag, funktion/roll, land och telefonnummer) 
  • Information om företaget jag arbetar på (t.ex. adress, bransch och andra offentligt tillgängliga uppgifter)    

De uppgifter som beskrivs i följande stycke (”Uppgifterna”) kommer Siemens att använda för att skicka mig marknadsmaterial (t.ex. nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och mässor etc.) som rör produkter och tjänster jag är intresserad av. Siemens säljare kommer också att använda uppgifterna för att skicka erbjudanden till mig samt för att kunna hjälpa mig/mitt företag på bästa sätt.

 

Dina uppgifter kommer att raderas från Siemens AG:s system om de inte längre behövs för marknadsföringssyften eller om du tar tillbaka ditt samtycke.

Dataöverföring

Siemens AG kan överföra mina uppgifter i ovan nämnda syften till de dotterbolag som finns angivna i den aktuella årsrapporten, vilken är tillgänglig på https://www.siemens.com/investor/en/. Leverantören av Siemens plattform för automatisk marknadsföring har också teknisk möjlighet att komma åt mina uppgifter.

Upphävande och mer information

Jag har rätt att närsomhelst ta tillbaka detta medgivande genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” i de e-postmeddelanden jag får eller genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@siemens.com.

 

Ett sådant upphävande gäller tills vidare. Efter upphävandet kommer jag inte längre att få information från Siemens baserat på detta medgivande. Utöver möjligheten att närsomhelst ta tillbaka mitt medgivande kan jag tekniskt förhindra att mina användardata bearbetas genom att radera följande cookie i de webbläsare jag använder:

  • ELQSTATUS

Genom att klicka här kan jag antingen skapa en cookie som förhindrar att användardata bearbetas om jag inte godkänner det på nytt. Mer information om behandlingen av mina uppgifter finns i integritetspolicyn för Siemens AG:s webbplatser.