Brandsäkerhet

Skapa perfekta platser med marknadens bredaste portfölj inom brandsäkerhet

I alla verksamheter finns det risker för brand där kravet på tidigt upptäckt för rätt insats är mycket viktig. Därför har Siemens utvecklat system och applikationer för att matcha dessa krav med brandlarmsystem för alla typer av verksamheter, applikationer och miljöer. Dessa i kombination med vårt breda utbud av service och tjänster, både på plats och digitalt via fjärrtjänster, gör oss till en komplett partner inom brandsäkerhet.

Brandlarmsystem

Brandlarmsystem

Från detektorer till centralenheter – Sinteso brandlarmsystem

Sinteso består av marknadens bredaste program för detektion som ger tidig information med maximal tillförlitlighet och immunitet mot störningar.

- Från standard till krävande applikationer

- Från små till mycket stora applikationer

Brandlarmssystem från Siemens ger hög prestanda, tillförlitlighet och enkelt handhavande  för anläggningsägare, installatörer och räddningstjänst. Tidig upptäckt för rätt åtgärd är viktiga ledord där vi tillsammans med våra kunder arbetar förebyggande för att skydda människor, egendom och verksamheter ”innan det händer”

Produkter för branddetektering

Produkter för branddetektering

Sinteso branddetektorer erbjuder optimalt skydd för människor, miljö och egendom. De är anpassade för alla typer av applikationer och miljöer för att ge tidig och tillförlitlig upptäckt.

Utrymningslarm

Utrymningslarm

Tydlig kommunikation vid händelse av fara


Vid en eventuell incident är det oerhört viktigt att skräddarsy systemen gällande kommunikation för utrymning och evakuering för att uppnå högsta personsäkerhet.

Gassläcksystem

Gassläcksystem

Sinorix - intelligenta lösningar för gassläcksystem

En fungerande brandskyddslösning kräver rätt kompetens och expertis. Sinorix intelligenta lösningar inom gassläcksystem ger dig som kund den senaste tekniken baserad på en lång erfarenhet inom området. Lösningarna är skräddarsydda och anpassade efter dina och din verksamhets individuella behov för att skydda människor, miljö, processer och tillgångar.

De släckgaser som Siemens har certifikat att arbeta med som godkänd anläggarfirma enligt SBF 1002 är följande:

- Klass A – Inertgaser Typ IG100, Nitrogen
- Klass C – Novec 1230
- Klass D – Koldioxid

Överordnade system

Överordnade system

Ökad säkerhet med överordnade övervakningssystem

Med Siemens överordnade system kan olika system integreras och hanteras centralt som ett enda system.

Brandlarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, videoövervakning, utrymningslarm och driftlarm kan integreras och styras centralt via dessa system. Mellan de anslutna anläggningarna och det överordnande systemet sker ett kontinuerligt informationsutbyte. Operatören får en helhetsbild över aktuella byggnader, våningsplan, utrymmen och kan övervaka och manövrera detta centralt.

Applikationsexempel

Applikationsexempel

Brandrisker beror till stor på en byggnads användningsområde och kan variera kraftigt mellan olika rum. Vi erbjuder specialiserade koncept för skydd för alla miljöer som normalt återfinns i kommersiella eller offentliga byggnader. Utforska våra specifika rekommendationer kring utformning av brandsäkerhetssystem för olika rum.

Tjänster och utbildning

Vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa anläggningens säkerhet.

 

Utöka dina kunskaper, tillämpa det du har lärt dig, bygg framtida färdigheter – med vårt utbildningscenter SITRAIN

 

SITRAIN står för en modern lärandekultur som fokuserar på deltagarnas behov och kraven från innovativa företag. För ett effektivare, flexiblare, mer relevant och mer kontinuerligt lärande.

brandstation brandsäkerhet siemens

Avbrott i verksamheten på grund av falska brandlarm?

Siemens ger garanti vid onödiga utryckningar. Det är vi ensamma om på den svenska marknaden

Kontakt

Har du frågor? Vi svarar

Här kan du ta reda på vem du behöver kontakta om du har frågor kring försäljning, teknisk support, service, beställningar eller utbildning avseende våra lösningar eller information om våra partners.

Kontakta oss