Novigo – Ljudsystem (PA) och Utrymningslarm med talat meddelande (UTM)

Novigo – Sprachalarm- und Beschallungssystem

Komplett brandsäkerhet

När det gäller säkerhet behöver du ett absolut förtroende för ditt utrymningslarmsystem (UTM) så att en ordnad och snabb utrymning kan säkerställas i en nödsituation. Ännu bättre, om systemet också kan användas som ett ljudsystem (PA) för musik, utrop etc. med högsta ljudkvalitet. Detta skapar en perfekt plats, trygg, skyddad och värd att stanna på. Med Novigo – ljudet av säkerhet.

Skydda din investering

Kvalitet du kan bygga vidare på lång sikt

Novigo har utformats speciellt för att uppfylla gällande standarder, inklusive EN 54-16. Systemet är flexibelt, modulärt och kan anpassas exakt efter dina specifika behov. Liksom din byggnad kan Novigo byggas ut efter behov. Behöver du modernisera ett befintligt äldre system kan du först integrera befintliga högtalarslingor och högtalare av de flesta typer för att sedan successivt byta ut dem till modernare. Ändringar kan utföras i realtid, eftersom Novigo tillåter omkonfigurering utan avbrott i pågående aktivitet. Smarta ändkretsar (EOL-moduler) och inbyggd redundans säkerställer systemets drift hela tiden. Professionell ljudkvalitet säkerställer att dina meddelanden hörs tydligt.

Produktinformation

Novigo 19 tumssystem och Novigo Core

Skräddarsydd efter önskad systemintegritet

Systemkritiska funktioner fördelas för att undvika potentiella enstaka felkällor. Redundansnivån utformas enligt dina respektive specifikationer, med redundanta kablar, switchar, förstärkare eller ett extra nätverk – om nödvändigt upp till fullständig dubblering. Förutom standarden EN 54-16 uppfyller systemet i den grundläggande versionen också ett stort antal lokala bestämmelser och överträffar dem med ökad redundans.

Minimalt med driftavbrott

Underhåll, uppgraderingar och utökning är möjliga utan avbrott med bibehållen säkerhet under drift. Dessutom, om så önskas, är det möjligt att komma åt systemet på distans för omprogrammering, felsökning och underhåll.

Olika val för varje applikation

Beroende på din byggnad och önskad redundansnivå finns flera högtalarlinjestrukturer tillgängliga. Från enkel- och dubbelkablage till förgrenade stjärnnät och slingor med eller utan kortslutningsskydd – Novigo stöder konstruktioner av alla slag. Och med nödvändig intelligens: EOL (End-of-line) moduler säkerställer att högtalarlinjerna fungerar korrekt och övervakar kontinuerligt dess status och rapporterar eventuella fel.

Skydda din investering

Du behöver inte börja om från början om din PA/UTM-anläggning är föråldrad eller defekt. Novigo gör det möjligt att steg för steg utöka eller ändra i den befintliga ledningsförläggningen och högtalarna för att uppnå överensstämmelse med EN54-16 och modernisera systemets funktionalitet. Nyckeln till detta är installation av intelligenta EOL (End-Of-Line) moduler som upptäcker eventuella fel som kan uppstå. På så sätt kan du säkra investeringar som redan har gjorts och framtida utökningar.

Enkel felsökning och underhåll

Systemet möjliggör fjärråtkomst till systemet med andra intelligenta enheter tex. via överordnat system till smartphone. Detta gör det enklare att utföra rutinmässiga underhållsåtgärder som systemkontroller och provning av enskilda högtalarlinjer på distans, men kan även användas vid underhåll på plats. Fjärråtkomst är också användbart när du vill ändra meddelanden eller musiken i din anläggning.

En säkrare och bättre upplevelse

I nödsituationer finns det inget utrymme för missförstånd. Dessutom bör ditt system låta bra och tydligt istället för att orsaka obehag. Båda är en fråga om kvalitetsstandarder, och för att uppfylla detta erbjuder Novigo professionell ljudkvalitet. Systemet främjar den upplevelsen du ger till besökare och hyresgäster i din byggnad.

Hög driftsäkerhet

Linjeseparation med kortslutningsskydd säkerställer att så få högtalare som möjligt slutar att fungera i händelse av fel. Den isolerar kortslutningar, förhindrar skador och hjälper till för en effektiv felsökning. Kortslutningsskyddet är en del av en självskyddsmekanism som håller respektive slinga funktionell så mycket som möjligt och säkerställer systemets integritet.