Vi ger garanti vid onödiga utryckningar

Det är Siemens ensamma om på den svenska marknaden

Har du haft avbrott i verksamheten på grund av falska brandlarm?

Cirka 95 % av alla automatlarm är onödiga enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ändå är användning av automatiska brandlarm starkt motiverad då en tidig upptäckt räddar liv, ger väsentligt lägre skadekostnader och skyddar miljön. Störningar och avbrott i verksamheten från falska brandlarm orsakade av till exempel svetsrök, vattenånga eller cigarettrök ger upphov till stora kostnader för anläggningsägarna. Behöver det vara så här? Nej, inte om ni väljer en helhetslösning för brandlarmsystem från Siemens med garanti vid onödiga utryckningar.

Ökad trygghet och samtidigt minskade kostnader

Falska brandlarm är inte det enda som utgör en risk för verksamheten utan även detektorer som med åren fylls av damm och smuts. Över tid ökar därför risken för att en tidig detektion inte kan erhållas vid ett verkligt brandtillbud. Det förbygger Siemens genom att inkludera förebyggande detektorbyte i underhållsavtalet. Siemens brandlarmsystem är högpresterande system med tidig och tillförlitlig detektering som samtidigt har hög immunitet mot störningar. Siemens erbjuder, som enda leverantör på marknaden, därför garanti vid onödiga utryckningar och dessutom utan krav på larmlagring. 

 

Som kund får ni hjälp att reducera onödiga larm och därmed kostnaden för drift- och produktionsavbrott samt onödiga utryckningar. Vi tror det ger er ytterligare trygghet vid användande av Siemens brandlarmsystem. Garantin kan tecknas på hela eller delar av anläggningen under förutsättning att anläggningen:

  • I berörda delar utgöras av Siemens interaktiva eller introspektiva detektorer i ett adresserbart system
  • Är utförd och intrimmad enligt SBF110
  • Omfattas av underhållsavtal med Siemens som minst omfattar årligt underhåll och detektorbyte
  • Hanteras enligt SBF110 av minst två anläggningsskötare som genomgått en anläggarskötareutbildning och blivit diplomerade   

Frågor och svar

Vad krävs för att få Siemens larmgaranti för brandlarm? 

Svar: Det behövs att anläggningen:

  • I berörda delar utgöras av Siemens interaktiva eller introspektiva detektorer i ett adresserbart system
  • Är utförd och intrimmad enligt SBF110
  • Omfattas av underhållsavtal med Siemens som minst omfattar årligt underhåll och detektorbyte
  • Hanteras enligt SBF110 av minst två anläggningsskötare som genomgått en anläggarskötareutbildning och blivit diplomerade   

Kan jag få garantin på befintliga anläggningar? 

Svar: Ja, om vi får inventera anläggningen och att villkoren i förutsättningarna i garantidokumenten uppfylls. 

 

Betalar Siemens ut ersättning hur många gånger som helst? 

Svar: Ja i princip, men efter ”onödigt larm” gör vi en inventering och undersöker om det krävs någon åtgärd för att rätta till problemet. Vi måste få möjlighet att komma ut och åtgärda detta innan vi gör nästa utbetalning. 

 

Hur länge gäller larmgarantin? 

Svar: Garantin gäller så länge villkoren i förutsättningarna uppfylls. 

 

Kan man få larmgaranti för brandlarm utan detektorbyte? 

Svar: Nej, rökdetektorn är anläggningens absolut viktigaste komponent för att säkerställa funktionaliteten.

Kontakt

Har du frågor? Vi har svar

Här kan du ta reda på vem du behöver kontakta om du har frågor kring försäljning, teknisk support, service, beställningar eller utbildning avseende våra lösningar eller information om våra partners.