Fastighetsautomation

Fastighetsautomation lösningar system
Fastighetsautomation

Vårt utbud av produkter och tjänster för fastighetsautomation och styrsystem gör att vi kan skräddarsy en lösning som motsvarar de individuella behoven i varje enskilt projekt – oberoende av fastighetens storlek, syfte eller användningsområde. Alla våra system bygger på öppenhet och flexibilitet. Öppna kommunikationsprotokoll ger enkel integrering med andra system och möjlighet till senare uppdatering och modernisering. Genom att kombinera flera system i en heltäckande lösning skapar vi perfekta platser.

Siemens funktionsprogram

Ladda ner vår funktionsguide - För fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler

Siemens funktionsguide för fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler är ett hjälpmedel för fastighetsägare att framtidssäkra och värdemaximera sina tillgångar genom att fatta medvetna och långsiktiga beslut avseende funktionalitet och teknisk infrastruktur för sina fastigheter. Dokumentet ger en översikt över hur automationen kan skapa värde i byggnaden och är framtaget för att underlätta beställarorganisationens arbete med kravställning och utgöra en grund för vidare diskussion med konsulter och entreprenörer.

Kontakt

Vi svarar gärna på alla dina frågor

Här kan du ta reda på vem du behöver kontakta om du har frågor kring försäljning, teknisk support, beställningar, service, beställningar eller utbildning avseende byggnadstekniska produkter och lösningar från Siemens eller information om våra partners.

Kontakta oss