Fastighetsautomation

Fastighetsautomation lösningar system
Fastighetsautomation

Vårt utbud av produkter och tjänster för fastighetsautomation och styrsystem gör att vi kan skräddarsy en lösning som motsvarar de individuella behoven i varje enskilt projekt – oberoende av fastighetens storlek, syfte eller användningsområde. Alla våra system bygger på öppenhet och flexibilitet. Öppna kommunikationsprotokoll ger enkel integrering med andra system och möjlighet till senare uppdatering och modernisering. Genom att kombinera flera system i en heltäckande lösning skapar vi perfekta platser.

Kontakt

Vi svarar gärna på alla dina frågor

Här kan du ta reda på vem du behöver kontakta om du har frågor kring försäljning, teknisk support, beställningar, service, beställningar eller utbildning avseende produkter från Siemens Building Technologies eller information om våra partners.

Kontakta oss