Desigo – det toppmoderna fastighetsautomationssystemet

One system for all requirements of an intelligent building

Ett system för en intelligent byggnads alla krav

Byggnader… där vi jobbar och tillbringar större delen av våra liv. I en alltmer digitaliserad värld måste en byggnad snabbt kunna anpassas till ny teknik och nya förväntningar. Desigo, med beprövad och patenterad teknik, hjälper miljontals fastighetsägare och användare världen över att styra och övervaka sina byggnader. Oavsett om det gäller värme, kyla, ventilation, rumsautomation eller överordnade system så hjälper Desigo till att skapa högsta komfort och därmed en hälsosam och produktiv miljö, något vi kallar perfekta platser.

Vill du veta mer?

Kontakta en expert

Desigo Control Point

Desigo Control Point – integrerad fastighetsautomation

Desigo Control Point är en webbaserad lösning för fastighetsautomation utformad för att underlätta drift och övervakning av värme, ventilation och luftkonditionering, belysning och solskydd i små eller medelstora byggnader.

Desigo – ett system för alla byggnadskrav

Framtidssäker med öppenhet och flexibilitet

Människors livsstil och sättet att jobba, och därmed även kraven på en arbetsplats, förändras allt snabbare. Utformningen av byggnader behöver därför kontinuerligt anpassas. Endast ett väldigt flexibelt och skalbart fastighetsautomationssystem klarar dessa ständiga förändringar. Desigo:s öppna och modulära lösning klarar detta och garanterar ökad produktivitet, hälsa och välbefinnande samtidigt som man värnar om användarnas säkerhet och trygghet.
Fördelar för kunden

Upptäck hur du kan dra nytta av Desigo

Nedladdningar & support

Nedladdningar & support

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Om du har några frågor, kommentarer eller feedback, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss