Desigo Control Point

En byggnad, men olika användare.
Kontakta oss och prata möjligheter med Desigo Control Point.

Jag vill veta mer

Desigo Control Point

Det webbaserade systemet för fastighetsautomation

Desigo Control Point är designad för olika funktioner i en byggnad och underlättar för både driftpersonal och slutanvändare att hantera klimat (värme, ventilation och kyla), belysning och solskydd i små eller medelstora fastigheter.   Desigo Control Point ingår i Siemens Desigofamilj, och kan användas som ett eget system men även som komplement till Desigo CC - vårt multidisciplinära fastighetsautomationssystem.
Produktinformation

För olika användarbehov

Desigo Control Point är designad för drift och övervakning av värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd. Oavsett om det gäller att maximera komforten i rummet, styra och övervaka ventilationen eller indikera byggnadens data är Desigo Control Point den enkla lösningen.
Desigo Control Point i praktiken

Funktionalitet

Produktportfölj

Desigo Control Point – produktportföljen

Nyckelfunktioner

Funktionsomfång

Från övergripande fastighetsövervakning till rumsautomation: Desigo Control Point ger dig en flexibel, skalbar och lättanvänd lösning för alla dina behov.