Desigo CC – ett öppet toppmodernt BMS för fastigheter som ska automatiseras

Man using Desigo CC on two monitors.

Byggnader behöver BMS, Building Management Systems, som Siemens Desigo CC. Vi tillbringar större delen av våra liv i byggnader, därför måste de snabbt anpassa sig till ny teknik och nya förväntningar. 

Vad är BMS, Building Management System? Ett BMS såsom Desigo CC är hjärtat i byggnaden – en ledningscentral där byggnadens eller fastighetens alla installationer/discipliner samlas i en enda gemensam betjäningsapplikation. Moderna smarta byggnader har Building Management System - BMS, inbyggt. Med BMS kan smarta brandsäkerhetssystem automatiskt samarbeta med fastighetsautomation, utrymningslarm och passersystem. Här mäts och styrs även all inomhuskomfort så som värme, belysning och energieffektivisering. Siemens BMS - Desigo CC, är öppet, skalbart och användarvänligt. Desigo CC erbjuder dessutom en webbaserad lösning som ger tillgång till alla funktioner så länge uppkoppling finns. 

Vad behöver du för att ha full kontroll på funktionerna i byggnaden?

BMS som Desigo CC hjälper oss att hantera byggnadens funktioner

Oavsett vilka funktioner i byggnaden det handlar om är Desigo CC framtagen för att samla dessa som ett hjärta i byggnaden eller byggnadens ledningscentral. Med den webbaserade BMS-lösningen av Desigo CC är alla funktioner alltid tillgängliga — oavsett var du befinner dig. All användardata skyddas med avancerade säkerhetsfunktioner med regelbundna sårbarhetstester som garanterar tillgänglighet och säker åtkomst där internetuppkoppling finns. Mer om hur Siemens jobbar med IT-säkerhet hittar du här. Vad innebär digitalisering av fastigheten?

Digitalisering innebär att samla in data

Byggnader är en resurs. Det är där vi människor jobbar, bor, lever, producerar, utvecklar och utvecklas. För att byggnaden ska fortsätta vara en resurs behöver den utvecklas för att bli effektiv, attraktiv och vinstgivande. Dessutom bidrar en rätt anpassad inomhusmiljö till ökad produktivitet och en behaglig arbetsmiljö.

 

För att lyckas med detta är digitalisering av byggnader eller fastigheter nödvändigt - och utvecklingen har bara börjat! 

 

Digitalisering innebär att funktioner och enheter är datoriserade, sammankopplade och kommunicerar med varandra. När de används tillsammans skapar de ett större mervärde än vad varje enskild enhet och funktion gör var för sig. Så skapas smarta byggnader.

 

Visste du att den data som finns i byggnaden kan användas på mer än ett sätt? 

Det finns stora mängder data i alla olika enheter och funktioner i en byggnad. Tanken med ett BMS som Desigo CC är att hämta, ta emot och samla in den data som finns i byggnaden för att sedan analysera och skapa mervärde. Desigo CC samlar in data från en mängd olika enheter, system och funktioner vare sig de kommer från Siemens eller från andra leverantörer och fabrikat.

Webbinarieserie: Dekarbonisering – vägen mot nettonollutsläpp?
10 nov 2021 - 06 apr 2022

Webbinarieserie "Dekarbonisering – vägen mot nettonollutsläpp?"

Ta del av våra diskussioner om en ekonomisk elektrifiering som lägger grunden för dekarbonisering inom industri- och kommersiella sektorn. 

 

Anmäl dig idag till denna webbinarieserie där vi under sex olika tillfällen delar med oss av kunskap, erfarenheter och insikter om dekarbonisering.

Upptäck Desigo CC Ecosystem
Teamet för dig som vill nå nästa nivå

Utbyt idéer och hitta lösningar – Desigo CC Ecosystem

Designen för Desigo CC gör det möjligt att delta i en global grupp av bland annat användare, programmerare, systemintegratörer och fastighetstekniker för att utbyta idéer och lösningar. Gå med i Desigo CC Ecosystem för att ta del av och dela erfarenheter, anpassade applikationer, integrationer och lösningar.

Siemens Desigo CC – ett överordnat system

Modular and flexible design

Possible to configure as a combination of different systems, disciplines or applications to meet the requirements of buildings and projects of any size

Efficient engineering

Optimization of engineering costs and simplification of migration projects with its engineer friendly functions, workflows and migration tools

Easy operation

User friendly operations with its state-of-the art User Interface and remote access using mobile web clients

Open platform

Standard protocols and interfaces for a truly open system and ease of new integrations

Cybersecurity in mind

Developed, operated and maintained with security in mind to meet high security requirements 

BMS är ett överordnat system där byggnadens eller fastighetens alla installationer/discipliner samlas i en enda gemensam betjäningsapplikation.

Desigo CC – ett BMS som samlar alla discipliner i en och samma plattform

Desigo CC for heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
Heating, ventilation and air conditioning

To reach individual tenant comfort and optimal air quality, Desigo CC correlates data coming from each device inside the building. By merging the production possibilities of the HVAC equipment with the sensors installed, Desigo CC creates healthy room environments that adapt automatically to any change in conditions. In addition to optimal comfort, Desigo CC reduces power consumption and costs by allocating the ideal amount of resources based on schedule, occupancy and weather forecasts.

Desigo CC for building fire safety
Fire safety

Desigo CC enables the safety and protection of people and assets. It combines a native integration of fire subsystems with automated actions and assisted event management, to support the operator in an emergency scenario. All relevant information and actions are available from a single source, providing excellent protection during the complete building lifecycle.

Desigo CC for building security
Security

Desigo CC integrates video surveillance, access control and intrusion detection to provide state-of-the-art security. Moreover, the security integration works in harmony to provide 24/7 protection while reducing downtimes and costs caused by false alarms. Regular updates ensure strong defense against new cybersecurity threats.

Desigo CC for building lighting
Lighting

Desigo CC natively supports multiple lighting control systems, blinds and sensors to provide optimal comfort. Moreover, Desigo CC reduces the strain of artificial lights by providing the ideal illumination and color temperature, automatically adjusted based on the time of the day, the season and the location of the room. A correct balance between artificial lights and occupancy allows to drastically reduce the lighting costs.

Desigo CC for power supply of buildings
Power

With Desigo CC, you can balance energy consumption while ensuring occupant comfort and managing the generation, storage, distribution and consumption of power. By integrating meters and circuit breakers, it is possible to optimally schedule consumers, generator and batteries to reduce peak load and increase system reliability.

Desigo CC third party integration
Third-party integration

The flexibility and open design of Desigo CC simplify the integration and engineering of third-party systems. Multiple integrations are natively supported, ranging from elevator objects to room booking systems. This translate in having dedicated integrations and applications optimized for any project requirement. In combination, it is possible to request or exchange applications and extensions with the Desigo CC Ecosystem.

Fördelar med BMS som Desigo CC

En plattform anpassad för olika typer av användare

Upptäck de unika egenskaperna med BMS från Siemens - Desigo CC

Öka fastighetsvärdet och skydda investeringen

Desigo CC möjliggör integration av alla fastighetssystem - från värme, ventilation och luftkonditionering till brandsäkerhet, säkerhetssystem, kraft, belysning och solavskärmning. Detta multidisciplinära tillvägagångssätt gör det möjligt för att övervaka statusen för olika system i realtid, utnyttja synergier, minska kostnader och utbildningsinsatser. Desigo CC är också skalbart och är också enkelt att anpassa för framtida utökningar och förändringar i byggnaderna.

Desigo CC ger hela bredden av applikationsstöd för att säkerställa att anläggningarna förblir bekväma, produktiva och uppnå optimal energianvändning. Dessutom hjälper det att minska klimatpåverkan och erbjuder avancerade funktioner för att övervaka och rapportera COI-utsläpp eller prestanda av energianvändning relaterade till utrymme per m²  för att uppnå certifieringar som LEED, BREEAM, DGNB, vilket ökar byggnadsvärdet tack vare en miljömedveten och hållbar image.

Framtidssäkra byggnaden och anpassa den utifrån dagens och morgondagens behov 

Desigo CC utvecklas kontinuerligt och kan enkelt anpassas till kraven från fastighetsoperatörer, anläggningsförvaltare eller hyresgäster. Med den senaste tekniken, användarvänliga gränssnitt, trendsättande funktioner och regelbundna uppdateringar av cybersäkerhet är Desigo CC alltid redo för framtida utmaningar. Det är även möjligt att lägga till ytterligare fastighetssystem och tredje partssystem till den överordnade plattformen Desigo CC.

Förekomsten av IoT-enheter och molnanslutning växer ständigt på dagens marknad och det är avgörande i byggnadssammanhang. Tack vare att Desigo CC är öppet och med funktionen ”Desigo CC Ecosystem” kan nya delar och system enkelt implementeras. Byggnader som drivs av Desigo CC kan även enkelt ansluta till smarta enheter eller olika molntjänster.

Spara värdefull tid - minska tidsåtgången för ingenjörsarbete, programmering och installation

Desigo CC ger ett intuitivt och arbetsflödesorienterat användargränssnitt som gör ingenjörsarbetet mer effektivt. Standardiserade grafiska bibliotek underlättar arbetsprocesser och ger en grafisk utformning med god överblick. Dessutom går det att anpassa bibliotekselementen så att de matchar gällande projektkrav.

Funktionen ”Online engineering” gör det möjligt att enkelt växla mellan programmeringsläget och driftläget. På så sätt är det möjligt att snabbt se hur tekniska förändringar påverkar det slutliga resultatet för operatören i driftläget. Dessutom, genom att använda konfigurationsguider, en steg-för-steg-instruktion, för att med få klick slutföra de mest använda konfigurationsuppgifterna. Detta minskar avsevärt min arbetstid samt avbrottstid i anläggningen.

Ökar konkurrenskraften och affärsmöjligheterna

Desigo CC täcker ett brett spektrum av applikationer för samtliga områden inom olika fastighetssystem. Dessa applikationer kan sedan integreras och anpassas för olika branscher som tex. flygplatser, sjukhus, hotell, datacenter, läkemedel m.fl. Detta ger möjligheten att erbjuda ett brett utbud av dedikerade lösningar för olika kundkrav.

 

Med sin bredd, tekniska kapacitet och öppenhet matchar Desigo CC de flesta tekniska specifikationer för alla typer av projekt. Och tack vare Desigo CC:s öppenhet finns även möjligheter för att generera ytterligare affärer inom IoT, molntjänster och framtida smarta fastighetslösningar.

Minska driftkostnaderna

Desigo CC stödjer det vardagliga arbetet med en harmoniserad arbetsprocess över systemdiscipliner, produkter och tredje parts integrationer. Genom integration av alla discipliner är det möjligt att öka effektiviteten och sänka kostnaderna för utbildningar, underhåll av systemuppdateringar och energianvändning. Dessutom blir dagliga rutiner i verksamheten, som tex att kontrollera ett larm, enklare med Desigo CC. Om ett larm utlöses av brandlarmsystemet, kommer operatören även åt andra discipliner som är integrerade till andra olika funktioner vid händelse av brand, vilket på så sätt underlättar åtgärder och insatser vid eventuellt tillbud.

 

Dessutom finns flera klientalternativ, användargrupper och profiler där profilerna är inbyggda för användarna gällande de olika disciplinerna. Med denna funktion finns möjlighet att fördela uppgifter till rätt personer och till rätt behörighet inom respektive disciplin. Med fjärråtkomst från andra platser möjliggörs central hantering, övervakning och manövrering över systemet på distans. Tack vare den intuitiva molnapplikationen "Event Hub" kan systemet styra och reagera på larm och händelser från flera olika byggnader som är anslutna till Desigo CC.

Minska kostnaderna för energianvändning

Desigo CC ger information om elkraftdistribution i byggnaden som hjälper till att optimera driften. Genom att integrera flera discipliner och utnyttja flödet av information och larm från varje disciplin, kan operatören optimera energianvändningen på bästa sätt. Med synergier från olika discipliner är det möjligt att konfigurera byggnaden för att ge perfekt komfort, säkerhet och effektivitet. Exempel på detta är funktionerna "Power Manager" och "Energy & Power Reports" som ger djupare insikter om effekt, kvalitet och stabilitet i energisystemet. Funktionerna samlar in och sänder trendserien från olika mätpunkter som sammanställs och visualiseras i olika rapporter och tabeller. Denna information ger viktig och relevant information som ligger till grund för rätt åtgärder för att optimera byggnaden och minska kostnaderna. Detta skapar även öppenhet för hyresgäster som är intresserade av vara med och bidraga för att minska energianvändningen för att på så sätt även nå hållbarhetsmålen.

Maximerar komfort, säkerhet och trygghet

Desigo CC gör det möjligt att integrera flera discipliner i en enda plattform, från värme, kyla, ventilation och belysning till brandsäkerhet och säkerhet. Detta täcker hela spektret med temperaturkontroll, solavskärmning, behörighet för passersystem, intrångsdetektering, kameraövervakning, brandlarmsystem och utrymningslarm med talat meddelande.

Alla systemdiscipliner i fastigheten arbetar på ett harmoniserat sätt tillsammans på samma plattform, och som dessutom kan integreras med varandra, för att maximera komfort och säkerhet. Detta gör att personerna som lever och verkar i byggnaden kan känna sig bekväma, trygga och att de befinner sig på en säker plats.

Samverkan mellan människa och byggnaden

Desigo CC tillhandahåller ett webbtjänstgränssnitt för att interagera med program för slutanvändare, IoT-enheter eller annan leverantörsapplikation. Tack vare de integrerade funktionerna för värme, kyla och ventilation så är det möjligt för hyresgästen att påverka ljus och rumstemperatur baserat på individuella behov. 

Ständiga förbättringar och optimering av byggnaden

Desigo CC skapar goda förutsättningar för att skapa hälsosamma och adaptiva miljöer byggnader, vilket garanterar hög produktivitet hos människorna som verkar i dem. Detaljerad grafik och assisterad händelsebehandling ger mer djupgående insikter och skapar bättre beslutsunderlag. Tack vare god användarvänlighet hjälper Desigo CC operatören att förbättra händelsehanteringen i hela anläggningen. Med Desigo CC Flex Client webbgränssnitt, går det även att göra allt detta även på distans.

Genom att centralt kunna övervaka brandsäkerhetssystem och kameror via plattformen för Desigo CC skapas förutsättningar för tidig upptäckt för rätt åtgärd vid eventuella tillbud.

Desigo CC:s assisterade händelsehanteringar vägleder operatören på ett säkert sätt genom kritiska uppgifter steg för steg, och kan konfigureras för att vara obligatorisk eller valfri beroende på användaren. Med undersökande händelsebehandling låter ett enda klick operatören att navigera genom systemet för att visualisera den loggade händelsen. En lista över relaterade objekt möjliggör snabb och enkel åtkomst till all information som rör vilket system eller utrustning som berörs att kunna ta itu med och lösa problem på bästa sätt.

Snabb överblick för att göra rätt åtgärder i kritiska situationer

Oavsett multidisciplin eller en enda disciplin, med Desigo CC har operatören allt under kontroll. Till exempel kan operatören övervaka och styra obehöriga som upptäckts av inbrottslarmet, initiera belysning och fokusera kameran på aktuell plats. Även om larmet utlöses av yttre förhållanden, som tex väderförhållanden, skickar systemet ett centraliserat kommando till rumssystemen, öppnar alla persienner, och informerar om status gällande skalskyddet.

Dessutom kan operatören också hantera passerkontroll och kombinera detta med andra discipliner som belysning och HVAC-system. Till exempel, efter det att autentisering av behörighet till rummet beviljas, aktiveras lampor och HVAC-system växlas till närvaroläge. Systemet hjälper också operatören att reagera på tillfälliga skadliga utsläpp, till exempel från helikopterlandning eller dieselavgaser vid en lastbrygga, där tilluften kommer att stängas i detta fall.

Desigo CC är även utformad för att integrera med andra olika system som finns i byggnaden såsom rulltrappsystem, hissar och ladd stationer till elfordon. 

Filmer i fokus

Hur används BMS från Siemens - Desigo CC?

Ta del av filmerna nedan där navigering, manövrering, funktioner och uppbyggnad av Desigo CC demonstreras.

Kontinuerlig uppgradering av Siemens BMS - Desigo CC

Ha alltid den senaste versionen av BMS

Desigo CC förbättras, uppdateras och kompletteras kontinuerligt med nya, bättre funktioner för att öka IT-säkerheten. Det betyder även att BMS-mjukvaran är anpassad för den senaste versionen av Windows operativsystem samt alla ändringar, förbättringar och ”hot fixes” är uppdaterade.

Genom att komplettera Desigo CC med ett uppgraderingsavtal är programvaran och funktionaliteten alltid uppdaterad till senaste version.

Building Management System (BMS) anpassat för mindre projekt

Desigo CC Compact

Med Desigo CC Compact, kan mindre byggnader dra nytta av ett smart BMS. Det handlar om samma öppna plattform som Desigo CC men den är paketerad med fokus på de funktioner som normalt sett behövs i mindre byggnader.

Vid behov kan Desigo CC Compact alltid utökas för att uppfylla tillkommande krav.

Det visar att fastighetssystemet Desigo CC fungerar för såväl mindre som komplexa byggnader. 

Referenser

Hur vi skapar värde för våra kunder

Lösningar för att skydda människor, egendom, verksamhet samt energioptimering kan se ut på många olika sätt i fastigheter. Ta en titt på några av våra tidigare projekt och få reda på mer om hur olika organisationer har dragit nytta av vårt kunnande och våra tjänster.
Kontakta oss om du vill veta mer om våra tidigare projekt

Kontakta oss och få reda på mer

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service? Ta gärna kontakt med oss!