Bättre komfort och högre produktivitet med Desigo rumsautomation

Desigo Room Automation key visual

Det perfekta svaret på alla typer av rums- och fastighetsbehov

Desigo™ rumsautomation är en unik lösning för att koordinera alla rumsfunktioner. Det garanterar perfekta inställningar för värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd vilket optimerar komforten liksom produktiviteten i varje enskilt rum. Samtidigt kan Desigo rumsautomation enkelt anpassas för att uppfylla alla typer av rumsbehov, idag och i framtiden. Desigo rumsautomation hanterar allt från enskilda funktioner till helt integrerade lösningar. Desigo rumsautomation koordinerar funktioner för optimal komfort och energieffektivitet parallellt med låga investerings- och underhållskostnader.

Desigo QMX3 enheter

Desigos nya eleganta rumsbetjäningsenheter

QMX3-sortimentet omfattar svartskuggade fronter för att tillfredsställa alla typer av rumsstilar och utsmyckningsbehov.

Desigo rumsautomation

Kontroll över alla rumsdiscipliner med Desigo

Värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd har en avgörande inverkan för att skapa perfekta miljöer för rumsanvändarna och därmed öka produktiviteten och sänka energikostnaderna.

Rum och dess komfort är vår passion

Vi tillbringar nästan 90 procent av våra liv inomhus. Vår komfort och vår produktivitet beror till stor del på inomhusklimat och belysning. Trots ett ständigt ökande fokus på energieffektivitet är vår livskvalitet och vår prestation kopplat till komforten där vi vistas. Med Desigo rumsautomation kan du balansera energieffektiviteten och människors produktivitet. Produktiviteten kan höjas markant genom personligt anpassad komfort.

Unika och kraftfulla applikationer

Upptäck varför Desigo rumsautomation är den unika och mest effektiva lösningen för rummet

Desigo rumsautomation omfattar innovativa applikationer som matchar rummets behov samtidigt som de ökar energieffektiviteten och produktiviteten hos de som använder rummet. Du kan höja din fastighets image, prestanda och värde samtidigt som du sänker driftskostnaderna. Läs mer om hur Desigo rumsautomation använder sig av innovativa lösningar för att minska energianvändningen och samtidigt uppfylla individuella komfortkrav.

Upptäck fördelarna som Desigo erbjuder – för alla typer av rumsanvändare

Behöver du mer information?

Desigo rumsautomationsbroschyr

Desigo rumsautomation för tillverkning och laboratorier

Trycksatta rum och dragskåpsreglering

Utöver effektivitet och komfort för rum innehåller Desigo-sortimentet ett antal dedikerade och tillförlitliga luftvolymregulatorer med kompletterande komponenter för speciella arbetsmiljöer.

Användningsområden och platser

Specialiserade forsknings- och tillverkningslokaler kräver snabba reglerlösningar för rumstryck och dragskåpsreglering. 

Detta är discipliner som kräver säker lufttillförsel och behovsstyrd ventilation. 

Den nya dragskåpsregleringen och dess tillbehör är konstruerad för att kunna monteras på alla dragskåp, oberoende av tillverkare. Regulatorn är konstruerad för att kunna integreras sömlöst i ett Desigo byggnadsautomationssystem via BACnet-kommunikation, vilket även innebär att den kan integreras i andra BACnet-system.

 

Desigo för trycksatta rum och dragskåpsreglering är speciellt framtagna för lokaler i forskningsanläggningar, inom läkemedelsindustrin och bioteknikbranschen, terrarier, högteknologisk tillverkning, universitet, livsmedel och dryckestillverkare. 

Rumsventilation och allmänt luftutsug, reglering och övervakning av luftvolymflöde i dragskåp, samt balansering och tryckreglering i rum är de främsta användningsområdena för den här sektorn av Desigo-rumsautomationsserien.

Desigo rumsautomation värdekalkylator

Ta fram prognoser för dina energibesparingar, CO2-reduktion och kostnadsfördelar

Genom att använda informationen från din anläggning ger plattformen en förhandsvisning av fördelarna med rumsautomation.

Desigo rumsautomation värdekalkylator ger en prognos för energibesparingar, CO2-reduktion och kostnadsfördelar baserat på europeiska mätparametrar.

Genom att lägga till följande grundläggande information beräknar applikationen den årliga nyttan baserat på byggnadens energieffektivitet:

  1. Land där byggnaden är belägen
  2. Typ av byggnad (kontorsbyggnad, hotell, skola osv.)
  3. Antal anställda
  4. Antal rum

Dessutom går det att mäta fördelarna och kostnadsreduktionen baserat på byggnadens effektivitet och ledningens förväntningar på ägaren eller hyresgästen.

Kontakt

Vill du veta mer om det?

Kontakta någon av våra experter