Funktionsguide 

 - För fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler

Ladda ner guiden

Siemens funktionsguide för fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler är ett hjälpmedel för fastighetsägare att framtidssäkra och värdemaximera sina tillgångar genom att fatta medvetna och långsiktiga beslut avseende funktionalitet och teknisk infrastruktur för sina fastigheter. Dokumentet ger en översikt över hur automationen kan skapa värde i byggnaden och är framtaget för att underlätta beställarorganisationens arbete med kravställning och utgöra en grund för vidare diskussion med konsulter och entreprenörer.

 

Fyll i formuläret , så kommer länken till funktionsguiden att visas nedanför formuläret.

Ladda ner guiden

Funktionsguiden - Ladda ner den här