En dag på det smarta kontoret

När kontoret blir en upplevelse

Gör kontoret till en del av ditt team. Kreativt samarbete börjar med en smart miljö.
Det smarta kontoret anpassar sig till människors behov

Kontoret bidrar aktivt till affärsframgångar

Senast 2030 väntas millenniegenerationen utgöra 75 % av arbetskraften – och de kräver en mer produktiv och flexibel arbetsmiljö som möjliggör aktivitetsbaserat arbete.

 

Smarta kontor är nyckeln till att uppfylla dessa krav. Genom att utnyttja toppmodern teknik förbättras medarbetarnas prestationer och ger värdefull information om hur kontorsytorna kan nyttjas mer kostnadseffektivt. 

Genom att ge de bästa förutsättningarna för uppgiften.

Genom att ge människor möjlighet att vara med och bestämma hur och när olika utrymmen används.

Genom att skapa gemenskap.

 

Med tanke på att de anställda i genomsnitt utgör 90 % av ett företags kostnader är det vettigt att tillhandahålla bästa möjliga arbetsmiljö. Med smarta kontor blir utrymmet du arbetar i en del av teamet. Låt oss visa dig hur.

Smarta kontor säkerställer produktivitet och flexibilitet

När kontoret blir en upplevelse

Arbetsuppgifterna förändras under arbetsdagen: från att skriva rapporter, till möten med kollegor för att granska projektdetaljer, till att ringa ett konfidentiellt samtal. Det smarta kontoret är en lagspelare och låter dig använda det utrymme du behöver för den aktuella uppgiften.

Comfy kopplar ihop människor, platser och system via en intuitiv arbetsplats-app

Några klick på Comfy-appen är allt som krävs för att boka ett skrivbord eller konferensrum, eller för att hjälpa dig att hitta dina kollegor. Dessutom lär sig byggnaden om människors behov och anpassar till exempel belysningen och temperaturen efter en persons preferenser. Intelligent teknik och smarta sensorer från Enlighted förbättrar arbetsplatsens flexibilitet och gör det smarta kontoret till en avgörande faktor för att attrahera och behålla talanger och experter. Den data som genereras ger dig dessutom möjlighet att förstå användningsmönster och beläggningsgrad och hjälper dig därför att optimera utrymmet i enlighet med detta. Hur? Se infografiken nedan.

Infografik

En dag på det smarta kontoret

Undrar du hur en dag på ett smart kontor kan se ut? Ta reda på hur kontorsutrymmet blir din personliga assistent och stödjer dig i din dagliga verksamhet.
Höj ribban för vad du kan förvänta dig av dina byggnader

Framtidssäkra lösningar för ditt kontor – och miljön

Tack vare dagens avancerade teknik kan smarta kontor skapas i nästan vilken byggnad som helst. Ett av de viktigaste systemen är en plattform som säkerställer att alla tekniska discipliner samverkar optimalt. Rumsautomation garanterar till exempel en enhetlig styrstrategi och skapar en perfekt interaktion mellan HVAC-system, belysning och solskydd. Byggnadens hyresgäster gynnas genom styrning av den individuella komforten och optimal luftkvalitet. Men de vill också känna sig säkra. Det är här som högteknologiska brandskydds- och säkerhetssystem kommer in i bilden. De säkerställer lämplig åtkomst och förenklar säkerhetsprocesser. Dessutom är alla system flexibla och kan anpassas till dina nya utrymmesbehov och layouter snabbt och till en låg kostnad.

Svaret på att göra din byggnad kostnadseffektiv samtidigt som du inte använder mer naturresurser än nödvändigt är givet – digitalisering. Dagens nätverkskapacitet och praktiskt taget obegränsade datorkraft och lagring som tillhandahålls via molnet gör att en byggnads hela livscykelprocess kan digitaliseras. Sensorer som producerar och utvärderar data gör att smarta kontor kan reagera intelligent på den omgivande miljön. Genom att till exempel prognostisera vädret, användarbehovet och effektförbrukningen optimerar de dessutom energiförbrukningen. De molnbaserade byggnads- och energihanteringsplattformarna hjälper dig att skapa en hållbar affärs- och arbetsmiljö.

 

Produktivitet, säkerhet, transparens, hållbarhet – ett smart kontor med intelligent infrastruktur ger dig konkurrensfördelar!

Mervärde för människor och företag

Det smarta kontoret: Hur gynnar det ...?

Fastighetsteamet

 • Levererar den rätta mixen av utrymmen på ett kostnadseffektivt sätt för att stödja verksamheterna.
 • Förbättrar medarbetarupplevelsen med digitala plattformar
 • Nå dina hållbarhetsmål

Fastighetsägaren

 • Attrahera de bästa möjliga hyresgästerna med smarta och hållbara byggnader
 • Framtidssäkra dina tillgångar, upprätthåll attraktionskraften och värdet
 • Inbyggd flexibilitet för att öka utnyttjandegraden och maximera avkastningen

Företag

 • Attrahera och behålla talanger och medarbetare
 • Tillhandahålla kontorsytor som främjar produktivitet och innovation
 • Optimera dina hyrda utrymmen

Facility management

 • Sänker driftskostnaderna
 • Förbättrar synligheten och kvaliteten på dina tjänster
 • Förbättra tillgångens tillförlitlighet och optimera byggnadens prestanda
Referenser

#CreatingPerfectPlaces över hela världen

Kontakt

Kontakta oss om smarta kontor

Fråga oss om möjligheterna i just ditt kontor, eller bara om att bli kontaktad. Vi återkommer inom kort.