”Comfy – appen för det smarta kontoret”

Välkommen till morgondagens kontor!

Längtar du också tillbaka till kontoret? Det senaste året har inneburit att många företag tvingats stänga dörrarna till arbetsplatsen. De flesta har behövt anpassa sig på ett eller annat sätt och vi har fått nya vanor där arbetet i större omfattning utgått från hemmet istället för på kontoret. Nu längtar många efter den sociala samvaron, gruppdynamiken och innovationskraften som uppstår när vi träffas fysiskt. Som arbetsgivare gäller det att anpassa sig till dessa nya förutsättningar och skapa morgondagens attraktiva trygga arbetsplatser. Med effektiva lösningar som underlättar för det flexibla arbetssätt som många uppskattar och vant sig vid kan tekniken bidra till en trygg återgång.

På Siemens är vi engagerade i att hitta väl genomtänkta digitala lösningar, som sömlöst flyter samman med det analoga. Intresset för framtida behov och lösningar finns i vårt dna. Vi läser, lyssnar, pratar om och analyserar dagligen trender för att förstå hur morgondagens kontor kommer att utvecklas. 

Comfy – vårt svar på morgondagens kontor

Comfy är en digital lösning som hjälper både medarbetare, arbetsgivare och fastighetsteam att få ut så mycket som möjligt av kontoret. Bland annat finns funktioner som bokning av arbetsytor och rum samt justering av inomhusklimat och miljö. 

 

Nu introducerar vi  Comfy Safe Return, en paketering av Comfy-funktioner skapad för att möta de utmaningar vi ser vid en återgång. Appen Comfy Safe Return hanterar beläggningsnivån på kontoret för att säkerställa distansering och på så sätt skapa trygghet hos de anställda. Genom att boka en plats i appen kan medarbetarna vara säkra på att det finns en ledig arbetsyta som följer de restriktioner som gäller. I samband med pandemin har vikten av kommunikation ökat. Därför innehåller Comfy Safe Return-appen även en kommunikationsplattform som underlättar spridning av information. Det kan exempelvis vara nya lokala restriktioner som snabbt behöver delges medarbetarna. Den skapar förutsättningar att snabbt få ut plastbaserad information om nya restriktioner och förhållningssätt till dem som vistas på kontoret.  Med Comfy Safe Return påbörjas resan för att skapa en trygg, smart och flexibel kontorsmiljö. 

 

Ladda ner guiden och läs mer om:  

  

  • Framtidsspaningar kring morgondagens arbetsplats 

  • Möjligheterna med Comfy  

  • Hur Comfy Safe Return bidrar till en trygg tillbakagång 

Hur kan Comfy Safe Return bidra till en tryggare kontorsmiljö? 

Nu tar vi på Siemens ett första steg för att stötta företag och medarbetare i det allt mer hybrida arbetssätt som nu börjat bli det nya normala. Ett arbetssätt där förtroendet för kontoret kommer vara viktigt. I filmen berättar vi mer om våra tankar kring morgondagens kontor och förklarar hur lösningen Comfy Safe Return kan hjälpa till vid en återgång. Se filmen här! 

  

Om du vill testa Comfy Safe Return eller prata med oss om hur lösningen kan hjälpa till, hör av er! 

Kontakt

Kontakta oss om Comfy Safe Return

Med Comfy Safe Return kan ni påbörja resan för att skapa en trygg, smart och flexibel kontorsmiliö.