Smarta sjukhus – byggnaden är en del av läkningsprocessen

Smarta byggnadstekniska lösningar bidrar till att skapa optimala platser för patienter att läka på och för personalen att arbeta på 
Utmaningar

Nya utmaningar och ännu fler möjligheter

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster ökar och patienterna har ständigt ökande förväntningar på kvaliteten på vårdbehandlingar och vårdtjänster. Dessutom blir lagstiftningen inom sjukvården allt mer komplex.

Denna utveckling leder till ständigt stigande kostnader, men det finns en mängd olika strategier som kan användas för att minska dem. Exempelvis blir ersättningsmodeller allt mer värdeorienterade och vårdinrättningar och sjukhus letar efter bättre samarbetsmöjligheter. Alla dessa åtgärder har ett gemensamt mål: en effektivare och mer patientfokuserad vård.

 

Optimerad produktivitet, bättre patientnöjdhet och flexibilitet är avgörande förutsättningar för att vård ska kunna bedrivas så effektivt och hållbart som möjligt. Tack vare den digitala omvandlingen är det redan idag möjligt att revolutionera sjukhus på såväl den mänskliga som den finansiella och operativa nivån för att skapa smarta sjukhus som tillhandahåller morgondagens patientvård.

Rätt lösning för varje rum

Perfekta förutsättningar för snabbt tillfrisknande och effektivt arbete

Behoven varierar mellan olika utrymmen på ett sjukhus.  Specialiserade verksamheter kräver ännu mer specialiserade installationer i operationssalar, tryckkammare och laboratorier. Våra lösningar hjälper patienterna att tillfriskna snabbare och hjälper samtidigt personalen att arbeta mer effektivt, i en behaglig miljö.
Smart hälso- och sjukvård

White paper: Smarta sjukhus

Digitaliseringen har haft en positiv påverkan på patientengagemanget inom sjukvården, men vad kan innovationer inom byggnadstekniska lösningar göra för att ytterligare förbättra patientupplevelsen? 

Patientnöjdhet

Nöjda patienter för bättre resultat

En sjukhusvistelse innebär alltid en viss kontrollförlust. Patienterna tillbringar en stor del av dagen i sjukhussängen och har mycket lite kontakt med världen utanför, familjen och vännerna. Att ha tillgång till wifi och kunna styra förhållandena i rummet är mycket viktigt för patienternas tillfredsställelse. Undersökningar har visat att en behaglig miljö har positiv påverkan på läkningsprocessen.

Med Desigo rumsautomation kan patienterna reglera temperaturen, ventilationen och andra funktioner i rummet och därmed öka komforten. Rumsregulatorerna kan enkelt installeras på patientens smartphone eller surfplatta. Det finns även nya belysningstekniker som främjar läkningsprocessen: Dygnsanpassad belysning följer patientens naturliga rytm och ökar därmed komforten och skyndar på tillfrisknandet. Navigeringsappar underlättar för både besökare och patienter genom att hjälpa dem att hitta i de enorma sjukhuslokalerna.

Dessutom finns heltäckande säkerhetslösningar anpassade efter sjukhusets krav som skyddar patienterna både fysiskt och elektroniskt. Den perfekta platsen är trots allt en trygg och säker plats.

Mer produktiv personal

Högre produktivitet ökar attraktionskraften

Att arbeta på sjukhus är otroligt krävande. Personalen måste hantera både fysisk och psykisk stress, patienterna måste hållas nöjda och misstag måste förhindras. De allt högre kraven i kombination med kostnadsbesparingar har en direkt påverkan på sjukhuspersonalens dagliga arbete. Därmed är det extra viktigt att kontinuerligt öka effektiviteten, förenkla processer och förbättra medarbetarnas trivsel och säkerhet.

Under ett genomsnittligt skift ägnar en sjuksköterska mer än en timme åt att leta efter utrustning och material. Borttappad eller stulen utrustning medför enorma kostnader för sjukhusen varje år. Om nyttjandegraden inte mäts noggrant finns dessutom en risk för att medicinteknisk utrustning används för lite eller ineffektivt, vilket innebär att investeringen är bortkastad. Positioneringssystem för inomhusbruk minskar kostnaderna för borttappat eller stulet material och möjliggör en mer effektiv användning av tillgångar eftersom personalen snabbt ser var utrustningen finns och om den är tillgänglig. Därmed ökar produktiviteten och mer tid kan ägnas åt patientvård.

Trots att sjukhuspersonalen hela tiden utsätts för risker måste de alltid fokusera på patienternas välbefinnande. I en arbetsmiljö som är så behaglig som möjligt kan medarbetarna lättare fokusera på sitt arbete och alltid bemöta patienterna på ett positivt sätt. Vårdpersonalen måste också skyddas mot såväl infektioner som hotfulla patienter och besökare. Med anpassade säkerhets- och desinficeringslösningar i kombination med avancerad fastighetsautomation kan man skapa en trivsam, trygg och säker arbetsplats, vilket är en förutsättning för att patienterna ska bli nöjda och för att sjukhuset ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal på lång sikt.

Effektiv och tillförlitlig affärsverksamhet

Flexibilitet och transparens för en kostnadseffektiv och tillförlitlig verksamhet

Sjukhus är öppna dygnet runt och verksamheten är både personal- och energiintensiv. Många avdelningar använder energikrävande utrustning och processer, vilket gör sjukhusen till den näst största energikonsumenten inom den kommersiella sektorn. Även om det går att göra besparingar får de aldrig gå ut över patienternas välbefinnande eller hälsa.  En effektiv energistyrning är en förutsättning för att sjukhusen ska kunna säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning, minska sina energikostnader och minimera sin miljöpåverkan. Energianvändningen och byggnadens rumsanvändning tydliggörs. Vi har specialiserade team som hjälper er att identifiera olika typer av byggnadsrelaterade förbättringsåtgärder. Vi genomför och finansierar åtgärderna och garanterar energibesparingar. Genom informativa och användarvänliga översikter kan besparingarna följas upp var- och närsomhelst. 

Byggnadstekniska lösningar för sjukhus måste vara tillräckligt flexibla för att kunna anpassas efter framtida hälso- och sjukvårdskrav samt behandlingsmetoder. Med Desigo rumsautomation kan lokalerna snabbt och effektivt göras om.

Med smart infrastruktur kan vi hjälpa dig att skapa vårdande miljöer

Det är dags att börja tänka på ett helt nytt sätt. Det är dags att koppla samman energisystem, byggnader och industrier på ett smartare sätt. Det är dags att bevara planeten för nästa generation. Det är dags att bry sig.

Allt i ett avtal

Funktionsavtal - smart finansiering för smarta sjukhus

Vad innebär ett funktionsavtal?

Ett funktionsavtal innebär att du får en fast månadskostnad som garanterar funktioner som brandsäkerhet, säkerhetssystem och/eller fastighetsautomation. Det är ett smart sätt att se till att sjukhuset  är och förblir modernt med den senaste tekniken, samtidigt som du slipper stora investeringar.

 

Avtalet är flexibelt så till vida att det enkelt går att lägga till funktioner eller göra förändringar under avtalstiden. Det innebär att Siemens sköter service, underhåll och uppgraderingar så att anläggningen fungerar optimalt. Du får en fast månadskostnad, en faktura och en avtalspart. En lösning som gör vardagen enklare.

Referenser

#CreatingPerfectPlaces around the world