Högpresterande och hållbara byggnader

De flesta byggnader i världen använder mer energi än nödvändigt. Kanske även din? Men vi kan hjälpa dig att optimerad den. Med Siemens unika funktionsavtal ger vi dig förutsättningarna att genomföra effektiviseringsprojekt. Du får en fast månadskostnad under hela avtalstiden och har möjlighet att få hela avtalet som en servicekostnad.

Hållbara byggnader

Organisationer i hela världen, både inom privat och offentlig sektor, anlitar Siemens för hjälp att öka hållbarheten för sina byggnader och sin infrastruktur. Med hjälp av våra experter, system och lösningar hjälper vi till att skapa förutsättningar för hållbara byggnader genom att minimera miljöpåverkan.

Nyhetsbrev: Registrera dig här för att hålla dig uppdaterad på vad som händer inom smarta byggnader!

Fastighetsbranschen är inne i en transformation där kraven på byggnader förändras allt snabbare. Vilka faktorer påverkar din bransch och hur kan ni följa med i utvecklingen?

 

Här får du bland annat ta del av artiklar, lanseringar, kundreferenser och webbinarier inom digitalisering av fastigheter, energieffektivisering, hållbarhet, teknik som underlättar den dagliga driften och mycket mer. 

För fastighetschefer

Lyckas med de svåra utmaningarna

Det är inte enkelt att optimera byggnaders prestanda inom ramen för budgetar, att förbättra arbetsplatsens kvalitet och produktivitet och klara av alltmer komplicerad drift. Lösningen ligger i att upptäcka och sänka energianvändningen och driftkostnaderna samtidigt som man ökar prestandan.
Ny rapport från Globalfundmedia

Ny rapport från Globalfundmedia

Globalfundmedia har tillsammans med Siemens tagit fram en rapport om hur byggnader står sig i förhållande till globala megatrender. Rapporten innehåller flera intervjuer med företagsledare. Ladda ned rapporten här.

Frigör medel för kärnverksamheten

Främja koncernövergripande förbättringsprogram för byggnadsprestanda och styrning som minskar kostnaderna och riskerna som olika typer av byggnader medför och som samtidigt stödjer strategiska mål och hållbarhetsmål.

Öka lönsamheten med en väl optimerad byggnad

Öka värdet på er fastighetsportfölj och maximera avkastingen på er investering med gedigna prestanda- och rådgivningstjänster. Det hjälper er att identifiera och prioritera potentiella besparingsområden samt minska koldioxidutsläpp och miljörisker. På så sätt kan ni säkerställa att er portfölj ligger i framkant.

Omvandla data till värde

Siemens erbjuder fantastiska datainsamlings- och analysfunktioner för bättre beslut om allt från omförhandling av hyresavtal till strategier för förvärv eller avyttring av tillgångar. Navigator är en molnbaserad energi- och hållbarhetsplattform som lägger grunden för allt [EN]. Våra experter använder plattformen för att samla in och studera analysdata för fastigheter så att de löpande kan upptäcka, jämföra och prioritera nya förbättringsområden för ökad fastighetseffektivitet. Allt börjar med korrekta data. Korrekta data skapar möjligheter – och möjligheter leder till resultat!

Referenser

Högpresterande byggnader i praktiken

Lösningar för hållbarhet och lyckad energieffektivitet för byggnader kan se ut på många olika sätt. Se några exempel på vad vi har gjort tidigare.
Finansiering

Med vårt unika funktionsavtal skapar vi förutsättningar att genomföra effektiviseringsprojekt – kostnadsneutralt

Med funktionsavtalet får du:

  • Building Effeciency as-a-service
  • En avtalspart med ett avtal och en faktura som inkluderar teknologi, implementering, service och projekteringskostnad
  • Anpassad avtalstid för att möta förväntad energibesparing
  • Fast månadskostnad under hela avtalstiden
  • Avtalsupplägget skapar möjlighet för kunden att använda kapital till andra prioriterade investeringar som genererar intäkter
  • Möjlighet till att få hela avtalet som en servicekostnad
     
    Läs mer om funktionsavtal (Managed Service Agreement) eller kontakta oss för mer info

__________________________________________

Sello - En perfekt plats för möten

Förbättra byggnader och förbättra människors liv

På Sello shoppingcenter i Helsingfors, Finland, upplever besökare mer än ett köpcentrum. Med besparingar på over 1 million SEK för uppvärmning och el det första året, samt dataanalystjänster från Siemens gör köpcentret till en perfekt plats för människor att mötas på - och känna sig bekväma.

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor om våra lösningar för energieffektivisering i byggnader? Ta gärna kontakt med oss!