Service, support och kontakt

Byggnadstekniska lösningar

Registrera ditt serviceärende här

 

  • För brandlarmsanläggningar, 018-24 58 59

  • För säkerhetsanläggningar, 018-24 68 80

  • För styr- och regleranläggningar, 020-79 60 10

Observera - vid behov av jourinsats debiteras enligt gällande prislista.

  • Att ha nöjda kunder är det viktigaste av allt för Siemens och vi vill gärna ha våra kunders både positiva och negativa återkoppling. Ibland gör vi fel, eller så kan missförstånd uppstå. Vad kan vi göra bättre? Ge oss gärna återkoppling i formuläret nedan.

  • Registrera klagomål / synpunkt