Smart buildings: Helping through and beyond the pandemic

Smarta byggnader

Smarta byggnader bidrar till en hållbar framtid och en säker miljö att vistas på  - under och efter pandemin.
White paper: "Smarta byggnader - med ambition för den perfekta platsen"

Ladda ned white paper

Skapa trygga miljöer

Hur kan smarta byggnader hjälpa till när vi anpassar oss till det "nya normala"?

Mitt i den globala Covid19-pandemin förbereder sig smarta byggnader runt om i världen för att öppna upp igen. Vad kan tekniken göra för att hjälpa företag och deras anställda att återgå till arbetet på ett säkert sätt? Nya regler och processer för att säkerställa trygghet och välbefinnande sätts upp, vilket även kan innebära att vissa byggnader drivs med en förändrad kapacitet. Våra lösningar för smarta byggnader hjälper till med allt från social distansering och optimering av utrymmen till fjärrdrift, och vi fortsätter att stötta våra kunder när de står inför oförutsedda utmaningar.

Vad kan smarta byggnader göra för skillnad?

Vi tillbringar upp till 90 procent av våra liv inuti byggnader och i en värld där våra grundläggande förväntningar på hälsa, säkerhet och välbefinnande nu har påverkats djupt av oron för ett nytt virus, bör byggnader kunna erbjuda oss en trygg plats att vistas på. De bör vara effektiva, pålitliga, säkra – och smarta. 

 

I en byggnad som interagerar med människor och system är anpassningsförmågan avgörande. En smart byggnad lär sig av tidigare erfarenheter och av data i realtid. De anpassar sig till behoven hos människor och företag genom att öka komfort, effektivitet, motståndskraft och säkerhet för att skydda människor från Covid-19 och andra virus.

Webbinarium: Desigo CC – Ett öppet överordnat system

Det kommer att ställas nya och högre krav på byggnader som bland annat behöver bli mer hållbara, säkra och energieffektiva. Idag finns lösningar som hjälper både fastighetsägare och driftpersonal att styra de olika funktionerna via ett och samma system.

 

Ta del av vårt inspelade webbinarium som introducerar det överordnade systemet Desigo CC.

Ett nytt tillvägagångssätt

Smarta byggnader – en del av ditt team

Möjliggör kontaktspårning och utnyttja tillgängliga utrymmen på ett optimalt sätt, utan att kompromissa med välbefinnandet

Hälsoorganisationer och företag runt om i världen har använt sig av åtgärder som social distansering och kontaktspårning för att förhindra en ökad smittspridning av coronaviruset.

När mätningar av social distansering integreras med IoT-sensorer kan de sociala avståndsåtgärder som fastställts även hanteras av byggnadsoperatörer genom att det förser dem med en bättre insikt om nyttjandet av rumskapaciteten och de gemensamma kontorsutrymmena. Med appen Comfy Workplace kan byggoperatörer och fastighetsägare samarbeta med hyresgästerna och hålla dem informerade, säkra och produktiva.

Digitalisera din fastighet

I takt med att världen blir alltmer sammankopplad blir digitaliseringen allt viktigare för företagens lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Med nya och innovativa affärsmöjligheter som minimerar verksamhetsavbrott ökar säkerheten samtidigt som inomhuskomforten förbättras och gör oss mer produktiva.

 

Tillsammans skapar vi en stabil grund med förbättrad prestanda för din fastighet. Låt teknik och tjänster skapa perfekta platser anpassade för din verksamhet.

Smarta byggnader hjälper till att stödja kampen mot coronaviruset

Smarta lösningar i byggnader kan hjälpa företag att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina anställda, kunder och samarbetspartners. Våra COVID-19-rekommendationer ger dig information om konkreta åtgärder.

Fokusområden

En perfekt plats att befinna sig på

Insikter

Få fler insikter i möjligheterna med smarta byggnader

Trendande ämnen

Kontakt

Kontakta oss om smarta byggnader

Siemens erbjuder en omfattande portfölj av smarta byggnadstekniska lösningar för att möta alla dina behov, inklusive effektivt nyttjande av utrymmen, energihantering, säkra miljöer, platsbaserade tjänster och personifierade arbetsplatsupplevelser. Vi är fast beslutna att skräddarsy en strategi som uppfyller dina specifika behov, vare sig det gäller kontor, sjukhus eller fabriker.