Frekvensomriktare

Variable speed drive G120P

Hur stavar du effektivitet?

Vi stavar det G120P. Siemens frekvensomriktare G120P är anpassad för effektiv styrning av fläktar och pumpar i ventilation och värmesystem. Med hjälp av intelligenta strategier för styrningen kan G120P ge energibesparingar på upp till 60% jämfört med konventionella motorstyrningar – och den minskar även slitaget, sänker underhållskostnaderna och förlänger livscykeln. G120P är mycket tillförlitlig och erbjuder många smarta funktioner som har skräddarsytts för dina VVS-applikationer. Tack vare det modulära konceptet är den flexibel och enkel att serva. Den är dessutom enkel att installera, driftsätta och använda.

Rätt G120P för ditt projekt är bara några klick bort.

Alla G120P-alternativ!

Fördel med G120P

Med G120P sänker du enkelt dina kostnader

Modulär och flexibel design

Frekvensomriktaren G120P består av en styrenhet, en kraftmodul och en manöverpanel eller ett blindlock. Kunderna betalar endast för det de behöver. Det räcker bl.a. med en operatörspanel för att driftsätta flera frekvensomriktare. Dessutom gör den modulära designen att det behövs färre reservdelar, och vid ett komponentfel behöver man bara byta ut den defekta komponenten. Om du byter ut en kraftmodul behöver du inte ens ändra parametervärdena. Med andra ord betyder modulär konstruktion ökad flexibilitet lägre kostnader och mindre slöseri med resurser.

Behovsstyrd, säker pump- och fläktdrift

Frekvensomriktaren G120P är anpassad efter behoven hos pumpar och fläktar samt stöder optimerad drift. Frekvensomriktarna säkerställer att till- och frånluftsfläktarna och pumparna arbetar utifrån det aktuella behovet. Dessutom håller G120P dig på den säkra sidan med hjälp av intelligent styrning. I pumpapplikationer kan G120P till exempel detektera ett flertal olika händelser, t.ex. om pumpen är blockerad eller har körts torr, om en motor är överbelastad eller om pumpen arbetar utanför den karakteristiska kurvan. I ventilationsanläggningar kan G120P detektera fläktremsavbrott, om en motor är överbelastad, om en fläkt är blockerad eller om ett lager är utslitet. I var och en av dessa potentiellt farliga scenarier skyddar G120P din anläggning – antingen genom att trigga ett larm, sänka motorns varvtal, stänga av den eller göra en förprogrammerad åtgärd.

Välj G120P för ditt projekt

Rätt G120P för ditt projekt är bara några klick bort.