Mätare

Siemens Energy and Water Meters

Kall-/varmvatten samt värme-/kylenergimätare

Mätare från Siemens ger noggrann mätning av varm-/kallvatten- samt värme-/kylenergianvändningen i kontors- och bostadsfastigheter. Standardiserade M-buss- och pulsutgångar möjliggör enkel och snabb integrering i fastighetsautomationssystem. Trådlös avläsning eliminerar behovet av personal för mätaravläsning. Godkända komponenter och modern teknik säkerställer maximal noggrannhet och lång livslängd. Mätarna uppfyller kraven för E1434 och överensstämmer med MID. De underhållsfria mätarna har en livslängd på upp till 15 år.

Mekaniska vattenmätare

Mekaniska vattenmätare

Vattenmätare för varm- och kallvatten

Vattenmätarna mäter den exakta förbrukningen av varmvatten eller kallvatten i enlighet med MID. Mätarna används huvudsakligen i tappvattensystem i bostäder eller kommersiella fastigheter samt i vattenförsörjningssystem.

Vinghjulsmätare för värme/kyla

Vinghjulsmätare för värme/kyla

Värme och värme-/kylenergimätare

De kompakta elektroniska, nätoberoende vinghjulsmätarna WFM/WFN för mätning av värme-, värme/kylenergi. Dessa mätare uppfyller kraven för MID klass 3.

Ultraljudsbaserade värme-/kylenergimätare

Ultraljudsbaserade värme-/kylenergimätare

Noggrann mätning med ultraljud

Siemens breda utbud av värme-/kylenergimätare inkluderar även ultraljudsmätare. Dessa mäter utan några rörliga mekaniska delar och uppfyller kraven enligt MID klass 2.

System för fjärravläsning

System för fjärravläsning

Flexibel avläsning av data till brytdatum

Siemens erbjuder olika alternativ för insamling av mätardata: snabb, enkel och tillförlitlig walk by-avläsning; automatisk mätaravläsning (AMR) för trådlös avläsning – här kan data samlas in antingen lokalt eller på distans via internet; samt fjärravläsning via M-buss. M-bussmätardata kan eventuellt samlas in via Siemens molnbaserade system Synco IC.

Mer information

Global Customer Support

Siemens Building Technologies 

Gubelstrasse 22

6300 Zug

Switzerland

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Om du har några frågor, kommentarer eller feedback är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakta oss