Shuntgrupper

Siemens har ett komplett sortiment av shuntgrupper, det vill säga prefabricerade enheter med rör, ventiler, pump och så vidare.

Vår erfarenhet säger att det i fastigheter ofta sker förändringar av hur lokalerna ska utnyttjas. Då behöver ofta rörsystem etcetera byggas om. Genom att använda VARISHUNT kan man i de flesta fall behålla befintlig utrustning och slipper kostsamma byten av ventil och shuntgrupp.


REGLERSHUNT är ett traditionellt svetsat rörpaket med primär- och sekundärsida, styrventil, frysskyddsbackventil, avstängningsventiler, injusteringsventiler och sekundärpump. Allt i en enhet.


För att välja vilken shuntgrupp som passar används vårt shuntberäkningsprogram ProShunt. Funktionaliteten gör det enkelt att hitta bästa alternativ vad avser pris och prestanda. Programmet anger injusteringsvärde för VARISHUNT och likaså för injusteringsventiler i REGLERSHUNT, vilket förenklar och kortar ner tiden för idrifttagning.

Från ny till ROT

När går en anläggning från ny till ROT? Enligt vår mening är det när man släpper på vattnet. Då övergår det från teori till praktik. Att använda Varishunt från början ger möjligheten att på plats justera in tryck och flöde.

Inställbart kvs-värde med bibehållen slaglängd

Vår erfarenhet säger att denna typ av fastighet sker det ofta förändringar av hur lokalerna ska utnyttjas. Då behövs ofta rörsystem etc. byggas om. Genom att använda Varishunt kan man i de flesta fall behålla befintlig utrustning och slipper kostsamma byten av ventil eller shuntgrupp. Med andra ord detta är en investering för framtiden.

Egenskaper & fördelar

Egenskap
Fördel
Få modeller
Lagervara, rätt leveranstid
Steglöst inställbart kvs
Rätt kvs
Vändbar höger eller vänster
Färre modeller
Enkel att bygga om från 2 till 3-vägs
Flexibel
Pump sitter utanför
Kan behålla gammal pump vid ROT

Fem (5) års garanti!

Varishunt har fem års garanti. Investera för idag och för framtiden – välj Varishunt. En förutsättning för att garantin ska gälla är att ett ställdon av vårt fabrikat används.

Hur ska jag snabbt kunna få fram ett pris?

Genom att använda Siemens proShunt får man snabbt och enkelt fram ett pris. Dessutom får man fram allmänna fakta om shunten, pumpdata, måttskisser samt en hel del annat matnyttigt. Med uppkoppling mot internet vet man att man alltid har den senaste informationen både teknisk och ekonomiskt. Använd proShunt och slipp överraskningar!

REGLERSHUNT är ett traditionellt svetsat rörpaket med primär- och sekundärsida, styrventil, frysskyddsbackventil, avstängningsventiler, injusteringsventiler och sekundärpump. Allt i en enhet.


Den har värmeisolering av mineralull eller kylisolering av Armaflex. Isolering och hela paketet skyddas av en plåtkåpa.

Egenskaper
 
Konstantflöde på primär- och sekundärsidan
G-shunt i 3-vägsutförande eller N-shunt

Variabelt flöde på primärsidan och konstant flöde på sekundärsidan

G-shunt i 2-vägsutförande eller L-shunt 

Rekuperativ värmeåtergivning

Ja, R-shunt

För värme-/kylvatten

Ja, -15…+120°C

Anslutningar DN

20…150

kvs-område 

0,25…300

Justerbart kvs-värde under drift 

Med styrventil Varivalve

Byggs lätt om till 2-vägsutförande

Lossa plåtkåpan, ventilen kan pluggas

Värme-/kylspärr

Ja, rördragning 3 ggr diametern

Montagesätt 

Kan vridas 90 grader

Injusteringsventiler 

Ja, enligt kundens val

Avstängningsventiler 

Ingår i gruppen

Sekundärpump 

Ingår och är integrerad i gruppen

Väggkonsol 

T o m DN50, större har stödben och lyftögla

Termometrar 

4 st

Tillbehör 
Beställs separat, t.ex. stativ, vikelrör

Välj billigaste och bästa shuntgrupp med en driftekonomisk pump.

Beställ PC-programmet proSHUNT på CD gratis eller kontakta närmaste kontor så ser vi till att du utan kostnad får vårt kraftfulla beräkningsprogram för shuntgrupper.

Shuntberäkningsprogram från Siemens

CD-versionen av vårt shuntberäkningsprogram proSHUNT ger dig alla möjligheter att optimera din shuntgrupp.

Funktionaliteten gör det enkelt att hitta bästa alternativ vad avser pris och prestanda. Programmet anger injusteringsvärde för VARISHUNT och likaså för injusteringsventiler i REGLERSHUNT, vilket förenklar och kortar ner tiden för idrifttagning. 

ProSHUNT är användarvänligt och jobbar alltid mot en aktuell databas. Detta säkerställs med automatisk uppdatering via internet. 

ProSHUNT finns även i en webbversion, där du direkt på internet kan beräkna shuntgrupper. Webbversionen är en förenklad version som innehåller de viktigaste funktionerna från CD-versionen.

Starta proSHUNT web här

proSHUNT web

Enkel att ...

Fördelar, utföranden och tillval

Siemens nya shuntgrupper EasyShunt innehåller tryckoberoende styrventiler med inställbart maxflöde.

Det ger:

  • lägre totalt tryckfall
  • mindre cirkulationspumpar
  • färre varianter
  • större flexibilitet vid eventuella förändringar
  • optimal drift i alla lägen
  • mindre energianvändning

EasyShunt finns i totalt tio utföranden:

  • Fem storlekar för värme med värmeisolering
  • Fem storlekar för kyla med kylisolering

Tillval:

  • Anpassade ventilpaket med avstängningsventiler respektive injusteringsventil för sekundärsidan
  • Cirkulationspumppaket med anpassade kopplingar för ett enkelt montage.