Ventiler och ventilställdon

Acvatix valves and actuators

Acvatix hydronics. Allt under kontroll

Acvatix™ är ett omfattande sortiment av ventiler och ventilställdon. De är utformade för lång livslängd, enkelhet, noggrannhet och energieffektivitet. Acvatix-sortimentet passar de flesta VVS-applikationer inom produktion, distribution och konsumtion inom värme och kyla. Acvatix är helt enkelt rätt produkt för varje applikation

Rätt Acvatix-ventiler och ställdon för ditt projekt är bara några klick bort.

Utforska Acvatix

Intelligent Valve from Siemens

Intelligenta ventiler

Som att knäppa med fingrarna

Från planering till pågående drift är den intelligenta ventilen från Siemens mer än en konventionell dynamisk ventil. Med sin inbyggda intelligens är det den ultimata lösningen för värmegrupper och luftbehandlingsaggregat som erbjuder garanterade fördelar genom hela livscykeln:

 

• Underlättar arbetet

• Sparar tid

• Säkrar komforten i byggnader

• Ökar energieffektiviteten

 

ABT Go

Ladda ner appen för idrifttagning och underhåll av Siemens-enheter som används för att bygga automatisering och styrsystem, t.ex. de intelligenta ventilerna.

Sätesventiler

Sätesventiler

Planera och installera på rekordtid

Sätesventiler används för reglering, avstängning eller blandning i de flesta VVS-applikationer. Siemens rekommenderar sätesventiler för användning med golvvärme, zonstyrning, värmegrupper, fjärrvärme och pannanläggningar.

Acvatix sätesventiler ger dig:

 • Hög tillförlitlighet och lång livslängd även i extrema miljöer
 • Snabb installation
 • Synliga drift- och lägesindikeringar för enkel felsökning i samband med service
 • Förenklad modernisering med hjälp av bakåtkompatibilitet
 • Siemens kvalitetscertifiering i egna labb
Tryckoberoende ventiler

Tryckoberoende ventiler

Hydraulik på det enkla sättet

PICV:er (pressure-independent combi valves) förhindrar hydrauliska störningar, vilket minskar energianvändningen och sänker driftskostnaderna.

Dessutom förbättrar de temperaturregleringen och därigenom komfort och välbefinnande hos användarna av byggnaden. Siemens rekommenderar tryckoberoende ventiler speciellt för radiatorer, kyltak, VAV och fan-coil-enheter.

Acvatix produktegenskaper:

 • Enkel planering och implementering av energieffektiva VVS-system
 • Flexibel planering tack vare kontinuerliga flödesintervall och stora differenstrycksområden
 • Förenklad dimensionering, förinställning, hydraulisk balansering och driftsättning
 • Enklare systemutbyggnad med oberoende tryckreglering
Reglerande kulventiler

Reglerande kulventiler

Ett utmärkt val för din verksamhet

De reglerande kulventilerna är designade för noggrann reglering och läckagefri drift. De används för kontinuerlig och noggrann reglering i slutna kretsar.

Siemens rekommenderar reglerande kulventiler för ventilationsaggregat och 6-portsventilen för värme- och kyltak.

Fördelar/egenskaper med Acvatix:

 • Enkel snabb och felsäker installation
 • Effektiv, med låg friktion och finskalig kvs-gradering
 • Brett utbud av ställdon och möjlighet till kundspecifika anpassningar
 • Flexibel anslutning med invändig och utvändig gänga för 6-ports kulventilerna
Elektromagnetiska styrventiler ”Magnetic”

Elektromagnetiska styrventiler ”Magnetic”

Snabb och exakt för stabila förhållanden

Magnetic styrventiler består av både ställdon och ventil.

De kan användas för alla typer av VVS-applikationer (vatten, vatten med frostskyddsmedel, ånga osv.).

Magnetic är perfekt för applikationer med de tuffaste kraven, inklusive industrirelaterade områden som t.ex. testbänkar för motorer.

Siemens rekommenderar Magnetic för alla tuffa reglerfall bl.a. tappvarmvatten och kylaggregat.

Egenskaper/fördelar med Magnetic:

 • Tryckbalanserad för mindre ställkraft
 • Magnetfält styr ventilen vilket ger få slitagedelar, snabbhet (< 2 sekunder) och exakt reglering (”droppe för droppe”)
 • Tillsammans ger detta högsta effektivitet med stabil reglering
Vridventiler

Vridventiler

Avstängning och blandning

Vridspjälls- och kulventiler används främst vid produktion och distribution av energi. Typiska applikationer är om en extra panna behöver anslutas eller för växling av laddningstank. Siemens rekommenderar vridventiler speciellt för kyltorn.

Egenskaper/fördelar med Acvatix:

 • Snabb och enkel koppling av ventilställdon
 • Stora dimensioner för stora flöden
 • Indikering av driftläge och position för enkel felsökning
Ventiler för köldmedier

Ventiler för köldmedier

Hermetiskt sluten för högsta säkerhet

Acvatix-serien erbjuder hermetiskt sluten blandning, fördelning och 2-portsventiler för olika kylapplikationer.

I sortimentet finns även köldmedieventiler för applikationer som expansion-, het- och suggas applikationer.

Alla Acvatix köldmedieventiler sparar energi i kylanläggningen, genom sin noggranna överhettningsreglering även vid dellast.

Fördelar med Acvatix:

 • Hermetiskt slutna köldmedieventiler – även i IP65-utförande
 • Energibesparingar med exakt överhettningsreglering, hög upplösning och <1 sekunds positioneringstid
 • Vibrationsfri drift
 • Säkerhetsfunktion för spänningsavbrott
 • Styrning av dynamiska processer
 • Enkel att installera och serva 
 • Hög miljökompatibilitet
Ställdon för sätes- och tryckoberoende ventiler

Ställdon för sätes- och tryckoberoende ventiler

Effektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd

Acvatix ställdon för sätes- och tryckoberoende ventiler omfattar en serie elektrohydrauliska, elektromotoriska och termiska ställdon som kan användas i ett många applikationer. Det finns en passande Acvatix-ventil för alla ställdon.

Roterande ställdon vridventiler

Roterande ställdon vridventiler

Roterande ställdon för exakt styrning

Acvatix-sortimentet omfattar ställdon för fjärils-, blandnings- och vridslidventiler samt ”spjällställdon” för kulventiler. Ställdonen täcker ett brett användningsområde och det finns passande Acvatix-ventiler för varje ställdonstyp.

Användningsområden

Var används respektive ventilteknologi?

Ventiler används inom alla typer av värme-, kyl- och ventilationsinstallationer och olika ventiltyper passar bättre för vissa applikationer än andra. För bäst prestanda rekommenderas blåmarkerade applikationer för respektive ventiltyp.

Ventildimensioneringen görs enkelt med Acvatix-ventilsticka

Ventilstickan är ett verktyg som hjälper dig att hitta rätt ventil och ställdon för din applikation.

Varför PICV:er?

Enkel: PICV:er (Pressure-independent combi valves) underlättar ditt dagliga arbete – projektering, installation eller driftsättning – samtidigt som de säkerställer förbättrad användarkomfort och låga energikostnader. 

PICV:er kombinerar följande i en ventilkropp:

 • En reglerventil
 • En differentialtrycksregulator som skyddar mot tryckvariationer i det hydrauliska nätet
 • En förinställningsskala för inställning maximalt flöde
 • Mätuttag för mätning av differenstryck.

PICV:er förhindrar överskjutningar och ömsesidiga hydrauliska störningar.

Läs mer om Acvatix-produktportfölj

Översiktsbroschyr Acvatix-sortimentet

Välj Acvatix för ditt projekt

Rätt Acvatix-ventiler och ställdon för ditt projekt är bara några klick bort.