Intelligent Valve från Siemens

Intelligent Valve   – like a snap!

Intelligent Valve från Siemens optimerar energianvändningen och sänker driftskostnaderna. Den hanterar även planering, installation, idrifttagning och drift under livscykeln
Dynamiska ventiler

Därför bör du välja en dynamisk ventil

Statiska ventiler är fortfarande standardlösningen för HVAC-system i dag – trots att de har varit föråldrade länge. De är konstruerade för full belastning, men i praktiken drivs systemen vanligtvis med partiell belastning. Resultatet: ineffektiv drift, hög energianvändning, skenande kostnader och ett rumsklimat som inte är behagligt.

Fördelarna med en dynamisk ventil

Lösningen är en dynamisk ventil som optimerar driften. Eftersom den är dynamisk säkerställer ventilen att systemtrycket är korrekt för alla laster och att tryckfluktuationerna inte har någon inverkan. Full slaglängd är tillgängligt för alla förinställningar. Detta bidrar till hög reglernoggrannhet. Optimala returtemperaturer för alla driftsförhållanden garanterar en hög verkningsgrad vid uppvärmning och kylning. Tack vare den stabila rumstemperaturregleringen kan du uppnå energibesparingar på upp till 25 procent – utan att göra avkall på komforten.

Intelligent Valve från Siemens: den självoptimerande dynamiska ventilen med molnanslutning. Den ultimata lösningen för värmekretsar och luftbehandlingsaggregat.

Webbinarium: Intelligent Valve - Självoptimerad dynamisk ventil med molnanslutning

Om du missade live-sändningen av webbinariet om Intelligent Valve som ägde rum den 29 maj kan du nu se den inspelade versionen.

Fördelar under hela livscykeln

Från planering till löpande drift – Intelligent Valve från Siemens är mer än en konventionell dynamisk ventil. Med sin inbyggda intelligens är det den ultimata lösningen för värmekretsar och luftbehandlingsaggregat och den erbjuder garanterade fördelar under hela livscykeln:

  • Underlättar arbetet
  • Sparar tid
  • Garanterar komforten
  • Ökar energieffektiviteten
Planering

Intelligent Valve – like a snap!

Förinställningar kan justeras när som helst, en optimerad värmeväxlare, verifierbar energieffektivitet och dynamisk hydraulisk balansering: Intelligent Valve sparar tid och arbete i planeringsfasen, konfigurationsfasen och under testning.

Snap! Den är konfigurerad och allting är i balans

Även om förutsättningarna ändras under projektets gång kan du när som helst kontrollera och justera förinställningen via fjärråtkomst. Värdena är alltid uppdaterade och lagras digitalt i molnapplikationen – Building Operator. Glöm allt med tidskrävande hydrauliska beräkningar: Intelligent Valve mäter kontinuerligt flödeshastigheten och balanserar enkelt tryckförändringar. Allt du behöver göra är att bestämma den maximala flödeshastigheten. Dessutom innebär den dynamiska balanseringen hög energieffektivitet och maximal rumskomfort.

Den är testad och godkänd - värmeväxlaren är optimerad.

Säg farväl till manuella justeringar. Intelligent Valve optimerar värmeväxlaren. Den mäter temperaturen, flödeshastigheten och effekten för att fastställa om ventilens karakteristik överensstämmer med värmeväxlaren. Om den inte gör det anpassar ventilen karakteristiken efter värmeväxlarens effektkarakteristik. Dessutom kommer du alltid att ha en tydlig överblick: Du kan kontrollera och verifiera värden när som helst samt kontrollera den hydrauliska balansen och energieffektiviteten.

Installation

Intelligent Valve – like a snap!

Flexibel montering, optimal anslutning, enkelt att ställa in parametrar, enkelt att ansluta till molnet: Intelligent Valve förhindrar fel, sparar tid och ger fullständig insyn i ventilinställningarna.

Snap! Den är installerad och ansluten

Intelligent Valve betyder maximal flexibilitet. Du kan till exempel installera flödesmätaren i tilloppet och ventilen i returledningen för att spara installationsutrymme. Styrboxen kan monteras parallellt eller tvärställt i förhållande till flödessensorn eller till och med på väggen. Anslut dina enheter snabbt och enkelt tack vare de färgkodade plug-in-kontakterna. Styrboxen ansluts enkelt och detekterar automatiskt flödesmätaren och ställdonet samt anpassar sig till inställningarna.

Snap! Den är inställd och finns i molnet

Du kan förbereda för idrifttagningen i din egen takt med programvaran ABT-Site på din PC. På plats slår du bara på Intelligent Valves trådlösa LAN och laddar ner alla inställningar via den kostnadsfria ABT Go-appen från Siemens. Du kan också kontrollera och verifiera värden när som helst online. Eftersom Building Operator alltid visar de aktuella inställningarna, har du alltid full koll – oavsett vem som arbetar med projektet.

Driftsättning

Intelligent Valve – like a snap!

Snabbt och enkelt att ställa in och testa, faktabaserad analys med verifierbar hydraulisk balansering: Intelligent Valve sparar tid och ger tydlig överblick över alla inställningar under idrifttagningen.

Snap! Parametrarna är aktuella och idrifttagningen sker automatiskt

Använd den trådlösa LAN-anslutningen för snabb och enkel idrifttagning: Ladda ner de dubbla datauppsättningarna till ABT Go-appen. Ladda dem sedan via trådlöst LAN till respektive ventil. Klart! Du kan också ansluta till Intelligent Valve med hjälp av ABT Site via BACnet-IP eller direkt från kontoret via Building Operator. Det ger dig tillgång till inställningarna när och var som helst. Vad som är ännu bättre: du behöver inte samordna åtkomsten till enheten med andra byggnadstjänster på plats – den digitala tvillingen uppdateras automatiskt så fort du gör justeringar.

Snap! Alla ventiler är testade och allt är i balans

Starta flödestestet genom att trycka på serviceknappen eller genom att använda ABT Go. Testresultaten är tillgängliga direkt i appen. Med Intelligent Valve behöver du inte flödesreglerande ventiler, Injusteringsventiler eller komplicerade hydrauliska beräkningar. Tack vare denna självoptimerande dynamiska ventil balanseras HVAC-systemet automatiskt hela tiden. Du kan kontrollera detta när som helst med hjälp av Building Operator.

Drift

Intelligent Valve – Like a snap!

Driften förblir lika effektiv som på första dagen, låga energikostnader och hög komfort: Intelligent Valve ger maximal effektivitet och högre komfort i byggnader.

Snap! Den är alltid smidig och effektiv

Intelligent Valve övervakar kontinuerligt temperaturen, flödeshastigheten, ventilens position och effekt – och anpassar ventilens egenskaper efter värmeväxlaren. Det säkerställer att anläggningen alltid drivs lika effektivt som den gjorde dagen den togs i drift. Det betyder stora besparingar när det gäller energikostnader, utan ytterligare ansträngning. Intelligent Valve är även dynamisk. Den balanserar alla tryckförändringar för att säkerställa ett stabilt rumsklimat och hög komfort. Detta är mycket effektivt och leder till kraftigt sänkt energianvändning.

Snap! Fel korrigeras och systemen är alltid uppdaterade 

Lös problem innan de uppstår. Intelligent Valve övervakar kontinuerligt värden och registrerar deras data. Vid eventuella avvikelser kan du enkelt kontrollera var problemet finns och åtgärda det omedelbart. Alternativt kan du begära fjärrsupport från en tekniker utan att behöva besöka anläggningen. Tack vare molnanslutning och mjukvaruuppdateringar är Intelligent Valve alltid uppdaterad. Inte ens förändringar i hur byggnaden används eller utbyggnad av anläggningar är något problem. Så här kan du garantera smidig drift – konsekvent och på lång sikt.

Kontakta oss

Har du några frågor om Intelligent Valve?

Beskriv din fråga eller projekt nedan och en av våra specialister återkommer till dig inom kort.