Energi

Vänd utmaningar till möjligheter

Vänd utmaningar till möjligheter – med digitala och automatiserade nätlösningar

Energisystemen förändras - grundligt och snabbt. Vikten av enskilda energikällor och alternativ för energiproduktion förändras, liksom sätten energi överförs och distribueras. Energiproduktionen blir alltmer decentraliserad vilket gör näthanteringen alltmer komplex. Elförbrukningen fortsätter att stiga stadigt över hela världen. Att möta dessa utmaningar kräver avancerade produkter samt tjänster som täcker hela energikedjan. Specifikt kräver detta en omfattande portfölj av fysisk och digital teknik, produkter och lösningar som gör det möjligt för oss att bygga vår elektriska framtid. Siemensportföljen sträcker sig från toppmoderna kompressorer, turbiner och generatorer till virtuella kraftverk, intelligent elnätshantering och innovativa lagringslösningar. Allt stöds av exceptionella serviceerbjudanden och äkta engagemang för att effektivt hantera våra kunders individuella behov.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss! Tel. +46 20 75 75 50 Öppetider: Helgfri vardag 08.00-16.00

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor