Distributionssystem

eBoP solutions by Siemens: Photovoltaic electrical Balance of Plant

Framtidens energidistribution

Den ökade elektrifieringen av samhället är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål, samtidigt som vi går mot en omställning av vårt energisystem från centraliserat till en mer decentraliserad fördelning av systemet är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande behöver vara stabilt med hög tillgänglighet.  Med fokus på tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet har Siemens utvecklat produkter och utrustning för distributionsnät.  På vår resa mot grönare och smartare städer kan vi på Siemens erbjuda anpassade mellanspänningslösningar för just ert behov.  På den här sidan kan du läsa mer om utbudet i vår produktportfölj när det gäller ställverk, laddinfrastruktur, energilagring och sol-/vindparker.

Switchgears

Ställverk – klimatvänliga och kompakta system

Med ställverk från Siemens i din anläggning kan vi garantera ett pålitligt och säkert elkraftssystem. 

 

Portföljen för ställverk består av klimatvänliga och kompakta luft- och gasisolerade ställverk  samt lågspänningsställverk – alla med +35 års livslängd, minimala underhållskrav och med en garanti för låga driftskostnader.

Våra ställverk är grundligt testade, certifierade och uppfyller alla tekniska krav (Standareder) – och när du investerar i ett ställverk från Siemens står våra experter till ditt förfogande under planering, installation, driftsättning och efterföljande service.

Elektrisk laddningsinfrastruktur

Laddar infrastruktur – grönare bilar, bussar och färjor

En effektiv laddningsinfrastruktur är avgörande för om vi når målet för den gröna övergången för bussar, bilar och färjor – och på Siemens kan vi hjälpa till att underlätta övergången till elektrisk och mer hållbar trafik.

 

Vi erbjuder kompletta lösningar och råd som hjälper till att uppfylla målen om mindre koldioxidutsläpp och färre buller i trafiken. Vår portfölj innehåller produkter i hela den elektriska värdekedjan – från nätanslutning och distribution till slutkundens laddstationer. Det ger en unik nivå av kompetens och råd samt flexibilitet i de enskilda lösningarna. 

Komplett lösning för solenergi

Solcelleanläggningar för solceller – intelligent användning av solenergi

Användningen av förnybara energikällor växer i enorm takt. En utveckling som skapar nya utmaningar för elnätet. Detta gäller bland annat för att upprätthålla tillförlitlig stabilitet hela tiden, trots den fluktuerande, decentraliserade energiproduktionen som matas in i nätet. Svaret på denna utmaning är intelligent infrastruktur och energilagring – som Photovoltaic eBoP (Photovoltaic Electrical Balance of Plant) från Siemens.

 

Med speciella kompetenser i anslutning till nätverk, intelligent övervakning i molnet och batterilagring, med Siemens som leverantör, är du garanterat maximalt utnyttjande av solenergi. Våra solcelleanläggningar bygger på kompletta lösningar för effektiv batterilagring och intelligent övervakning av energiproduktion och energiförbrukning.

 

Vi tillhandahåller smarta end-to-end-lösningar och rådgivning till både privata och offentliga kunder som är anslutna direkt till elnätet.

En intelligent PV-lösning från en enda källa

Konsistensen och bekvämligheten hos en enda leverantör. Solceller eBoP är rätt svar på framtidens utmaningar: ett komplett paket med dokumenterade komponenter, moderna system och service. Detta kompletta paket består av en komplett distributionslösning – från växelriktarstationen till nätanslutning till mellanspänning eller högspänning.

Energilagring

Energilagring i batterier – bästa möjliga användning av förnybar energi

Enkel, säker, skalbar energilagringsteknik. Energilagring i batterier hjälper till att säkerställa en stabil energiförsörjning och hjälper till att minimera toppbelastningar på elnätet.

 

Siemens är världens största batterileverantör och våra energilagringssystem bygger på erkända tekniker som säkerställer effektiv lagring och användning av förnybar energi till lägsta möjliga pris.

 

Vi tillhandahåller energilagringslösningar för stora såväl som för mindre anläggningar. De mindre anläggningarna - med en batteristorlek på mindre än 5 MW - är designade och skräddarsydda efter våra lokala behov av vårt danska kontor, oavsett om det är för lagring av solenergi eller vindkraft eller i samband med laddning av elfordon.

Kontakt

Vill du veta mer om klimatvänliga energiförsörjnings- och distributionssystem?

Välkommen att kontakta oss med frågor om laddningsinfrastruktur, kopplingssystem, solcellssystem och energilagring. Våra experter finns redo att stötta dig!