Elektrisk laddinfrastruktur 

En effektiv laddinfrastruktur är avgörande för att vi ska kunna klara omställningen från fossil till elektrisk transport – detta gäller både buss-, bil- och fartygstrafik.

Siemens erbjuder intelligenta helhetslösningar och rådgivning som underlättar övergången till en mer hållbar transportsektor. Vår portfölj innehåller produkter i hela den elektriska värdekedjan – från nätanslutning och distribution till slutkundens laddstation.

Portfölj

Flexibel laddinfrastruktur för elbussar och ellastbilar

Med elektrifiering av allmän och kommersiell trafik kan städer minimera koldioxidutsläpp och buller och samtidigt spara pengar. Men det kräver effektiva och flexibla laddningslösningar. Det är därför vi har utvecklat SICHARGE UC.

SICHARGE UC är en produktfamilj med komponenter som kan anpassas till alla typer av buss- och godstransporter, oavsett avstånd, rutt eller frekvens. Du kombinerar komponenterna själv så att de matchar dina behov, oavsett om det är depåladdning på natten eller en flotta stadsbussar i 24-timmars drift med behov av laddning på hållplatsen eller vid terminalen.

Siemens har över 100 års erfarenhet av energisystem och infrastruktur och har redan varit ledare för den gröna omvandlingen av busstrafiken i flera europeiska länder. Vi erbjuder rådgivning, vägledning och skräddarsydda lösningar för att matcha lokala förhållanden, transportsätt och syfte.

Blixtsnabb och intelligent laddning av elbilar

Att ladda elbilar ska vara enkelt, bekvämt och billigt. Det blir det också med rätt laddinfrastruktur. Siemens har utvecklat laddstationer som är lämpliga för publik och semi-publik laddning, till exempel laddning av elbilar i parkeringshus, köpcentrum, hotell eller kontor.

Den perfekta laddstationen för stadsbilden

SICHARGE CC AC22 är ett intelligent laddstolpe avi högsta kvalitet och med minimala underhållskrav. Med sin eleganta och robusta design uppfyller den högsta kvalitetsstandarderna från Siemens, laddstolpen kan integreras och anpassas till alla sammanhang.

  

Det intelligenta laddstolpen kan ladda två elbilar samtidigt och kan till exempel programmeras att ladda när elpriset är lägst. Laddstolpen kan installeras som en fristående enhet eller integreras i en flexibel och modulär miljö. Dessutom finns det möjlighet till fjärrservice och övervakning – och sedan är laddstolpen naturligtvis godkänt för att stå i det offentliga rummet.

Sicharge

Broschyr om SICHARGE CC AC22

För mer information om laddning av elbilar och den intelligenta laddstolpen.

Ladda ner broschyr [EN]

Landström för kryssningsfartyg och färjor i hamn

Ett stort kryssningsfartyg i hamn släpper ut samma mängd koldioxid som flera tusen personbilar. Det är dieselgeneratorerna ombord som håller fartygets system igång som orsakar de stora mängderna rök, som både förorenar luften och är skadlig för invånarnas och besökarnas hälsa i hamnområdet.

Snabb och flexibel energi från kabel på land

Med landström från Siemens finns det goda möjligheter att minska koldioxidutsläppen från fartyg och de skadliga partiklarna i hamnarna och samtidigt minska bullerproblemen. Vår Siharbor-anslutning förser fartyg och färjor med kraft via en kabel, vilket innebär att de kan stänga av generatorerna medan de är i hamn. Landström är således en långsiktig investering i grönare hamnar.

Förstå hur landström tar bort lokal föroreningar på en minut

Medan fartygen är i hamn avger de stora mängder rök som är skadliga för hälsa och klimat. Med landström kan kaptenen stänga av dieselgeneratorerna, vilket avsevärt minskar luftföroreningarna och därmed gör hamnarna grönare.

Laddning av elektriska färjor

Fler och fler färjor tar stora steg mot grönare sjöfart och ersätter dieselmotorer med batteridrivna elmotorer. Det kräver rätt strömförsörjning som är både effektiv och säker vid laddning av färjebatteriet.

Siemens tillhandahåller laddinfrastruktur för elektriska färjor och hybridfärjor i Danmark. Det hjälper till att spara tusentals ton koldioxid per år. Mer exakt kommer en omvandling av färjedrift till el att innebära att totalt 45 000 ton mindre koldioxid släpps ut per år. Men övergången till el är inte bara bra för miljön. Rederierna upplever också en minskning av kostnaderna för drift och underhåll efter att ha tagit bort dieselmotorerna.

Elektrisk färjerapport

Rapport: Elektrifiering av Danmarks färjetrafik. 

Siemens har analyserat möjligheten att ersätta Danmarks traditionella dieselfärjor med nya elektriska färjor. Studien baseras på Danmarks kustpassagerarfärjor som dagligen transporterar invånare och besökare runt om i landet. Slutsatsen är klar: 7 av 10 färjor är mer lönsamma som elektriska färjor.

Ladda ned rapport
Referenser

Få inspiration från kunder som redan har elektrifierat bilar, bussar eller färjor.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss!

Har du frågor om elektriska transporter, laddstationer, landström etc. eller letar du efter inspiration till ett projekt? Varmt välkommen kontakta oss här!