Elbusser giver bedre luftkvalitet og mindsker CO2-udledning

Flexibel laddinfrastruktur för elbussar och lastbilar

Med hjälp av elbussar kan alla njuta av renare luft när de tysta elbussarna kör runt staden. Samtidigt ersätter de en av städernas största miljösyndare: dieselbussarna. 
Elektrifiering av kollektivtrafik

Effektiva laddstationer banar väg för fler elbussar

Sverige är ett av de länder som ligger i spetsen för den gröna övergången och flera stora svenska städer har ett mål om 100% CO2-neutral busstrafik redan 2025. Det har inspirerat storstäder som Berlin och New York att påskynda övergången från diesel till elbussar. På den här sidan kan du läsa mer om möjligheterna med elbussar i Sverige, samt fördelar och nackdelar med olika typer av laddstationer.
Elbussar minimerar buller och koldioxidutsläpp

Många stora fördelar med elbussar

Med rätt laddteknik finns det flera stora fördelar med elbussar. Elbussar är mer effektiva och hälso- och klimatvänliga, precis som de totala kostnaderna är lägre jämfört med dieselbussar, som för några år sedan var det enda bränslet i alla stadens bussar. 

Elbussar är mer tillförlitliga och kräver därför mindre underhåll, och livslängden beräknas också vara längre då det är färre mekaniska delar jämfört med traditionella dieselbussar.

  

Med andra ord är elbussar billiga att använda och har, till skillnad från bussar med förbränningsmotorer, inga direkta utsläpp av avgaser och partiklar i staden. Ljudnivån är också mycket lägre från elbussar.

Elbussar är särskilt effektiva för de många start och stopp där traditionella förbränningsmotorer och bussar har hög förbrukning. Dessutom använder en elektrisk buss helt enkelt energi mer effektivt och har därmed lägre energiförluster från energikällan till kraftöverföringen i hjulen.

När kommer en investering i elbussar och infrastruktur att löna sig?

50 000 kilometer. Inget mer behövs förrän en elektrisk buss har nått ekonomisk jämnpunkt jämfört med en dieselbuss. Det är betydligt färre kilometer än många bussar går på bara ett år.

 

En elbuss kostar idag ungefär dubbelt så mycket som en dieselbuss, och utöver detta finns kostnader för laddinfrastrukturen. Driftskostnaderna är dock betydligt lägre, och detta är huvudorsaken till att elbussar kan vara billigare än dieselbussar. Priset på elbussar förväntas sjunka under de kommande åren.

Pressmeddelande

Siemens och APCOA ingår partnerskap om enkel laddning av elbilar

APCOA PARKING och Siemens har ingått ett partnerskapsavtal, vilket innebär att elladdningsstationer kommer att installeras i ett antal APCOA PARKINGs parkeringsanläggningar. Alla, inklusive icke-abonnenter, kan betala för parkering och el via appen APCOA FLOW.

Depotladdning och hållplatsladdning

Olika typer av laddstationer för elbussar

Det som främst skiljer de elektriska busstyperna åt är hur de laddas. I allmänhet arbetar du ofta med två olika typer av laddning, vilket naturligtvis är av avgörande betydelse för planeringen.

De två begreppen är hållplatsladdning under rutten respektive depotladdning (laddning över natten). En kombination av dessa två är också möjlig.

 

Parametrar som alltid bör övervägas noggrant innan du väljer laddningsmetod:

  • specifika driftsförhållanden såsom ruttens längd och frekvens
  • möjlighet för snabbladdning på rutten eller utrymmet i depån
  • risken för köer eller andra hinder på vägen
  • klimat och lokal luftkvalitet

Laddning över natten (laddning i depå)

Med detta laddningskoncept laddas elbussarna först på en depå på natten och/eller under några timmar under dagen när det finns mindre behov av bussdrift. Fördelarna med depåladdning som laddningslösning är inga eller få avbrott i rutten, samtidigt som den högre batterikapaciteten och oberoende av att ladda fler gånger ger en ökad flexibilitet på rutten. Detta kan vara fördelaktigt till exempel på rutter där det finns hög risk för köer eller andra hinder längs vägen, eller för rutter med varierande tidtabeller.

Dessutom har depotladdning fördelen att operatörens befintliga områden kan användas. Elbussar med denna typ av laddningslösning körs på samma sätt som befintliga dieselbussar via en depå. I depån kan all elektrisk infrastruktur samlas på ett ställe och installeras efter förhållandena på varje plats.

Omvänt, med denna typ av laddstation, måste man komma ihåg att de längre och färre laddningarna också kräver större batterier installerade i bussen, som är betydligt större än kapaciteten för personbilar. På samma sätt finns det speciella krav på strömförsörjning och laddstationerna, då särskilt större bussflottor, kräver betydligt mer kraft än vanliga laddare.

Oavsett laddlösning är du fri att välja mellan de olika kraftklasserna i Sicharge UC-portföljen, och med Siemens som partner garanteras du en fullständig och framtidsinriktad installation med pålitlig energiförsörjning, intelligent och integrerad laddningsinfrastruktur och effektiv kontroll.

Depotladdning, där elbussen laddas över natten eller några timmar under dagen eller kvällen, är vanligtvis lämplig för användning på kortare sträckor med färre hållplatser och med inga eller få rundturer/cirkulationer, till exempel skolbussar, sopbilar och bussar som inte går dyget runt.

Snabbladdning vid terminalen (hållplatsladdning)

Elbussar med hållplatsladdning  laddas på kort tid och som en del av rutten - till exempel vid terminalen eller lämpliga platser längs rutten. Med upprepade korta laddningar kan elbussarna således hållas i 24-timmarsdrift. Det tar i genomsnitt 5 minuter att ladda batteriet, vilket görs via en strömavtagare, som ansluter sig till bussens tak. Laddning sker med hög effekt för att överföra så mycket ström som möjligt på kortast tid.

Till skillnad från depotladdning är laddinfrastrukturen placerad ute på själva rutten för denna typ av laddningslösning. Därför måste operatören ägna särskild uppmärksamhet åt risken för förhållanden som potentiellt kan förhindra adekvat laddning, till exempel blockering av vägarbeten, köer vid laddstationer eller krav på korta stopp på rutten.

Å andra sidan är det möjligt med de flera korta laddsessionerna för bussarna att köra dygnet runt. Fördelarna med denna typ av laddning är också att batterikapaciteten inte behöver vara lika stor på grund av de mer frekventa laddningarna. Då väger batteriet betydligt mindre i bussen.

Hållplatsladdning är vanligtvis en bra lösning för längre rutter dygnet runt med mer cirkulation och många stopp, vilket kännetecknar många av bussarna i kollektivtrafikens stadsbild.

Vilken ladd lösning ska jag använda?

Vilken laddinfrastruktur ska du välja när du vill elektrifiera den lokala busstrafiken? Du kan läsa mer om detta i den här broschyren, som djupdyker i de olika möjligheterna och aspekterna av depåladdning och snabb laddning.

Ladda ned white paper: Acceleration av bussflottan

Ladda ned

Kundhistorier

Laddningssystem för elbussar

Siemens har länge arbetat med att elektrificera stadstransportsystem. Många angränsande städer har elbussar i daglig drift, bl.a. i Göteborg, Stockholm och Hamburg.

Kontakt

Har du frågor om elbussar, laddstationer eller vill du veta mer om laddning av elfordon?

Tveka då inte att kontakta oss!