Switchgear – pålitligt ställverk med minimala underhållskrav

Oavsett anläggning så ställer varje ägare eller användare höga krav på ställverket. Dessa krav inkluderar tillförlitlig teknik, användarvänlighet och säkerhet.

Portfölj - medelspänning

Ställverk för mellanspänning

Siemens erbjuder ställverk som garanterar en ekonomisk och pålitlig strömfördelning. Vår portfölj av ställverk består av kompakta luft- och gasisolerade system samt kopplingssystem för lågspänning. Våra ställverk är grundligt testade, certifierat och uppfyller alla tekniska krav (standared). Dessutom kräver vårt ställverk ett minimum av underhåll och våra experter finns tillgängliga under planering, installation, driftsättning och efterföljandeservice.

Ställverk med +35 års livslängd

På Siemens sätter vi nya standarder för ställverk. Vårt gasisolerade ställverk ger en stabil och tillförlitlig kraftfördelning oavsett väder och vindförhållanden, kräver ett minimum av underhåll och ger optimal personlig säkerhet för dina anställda.

 

Vår portfölj av gasisolerade ställverk kan användas för omfördelning och distribution hos energibolag eller inom industrin, där våra ställverk ofta är det bästa valet för vindkraftparker, offshore-plattformar och fartyg.

Gasisolerade ställverk lämpar sig som regel bättre än luftisolerade där utrymmet är en utmaning.

 

Vår anläggning finns i två versioner; med primärfördelning upp till 38 kV [EN] respektive 40,5 kV [EN].

Clean Air Switchgear NXPLUS C 24

Siemens möjliggör klimatneutral energidistribution med ett nytt ställverk

Siemens utökar sin portfölj av miljövänliga, gasisolerade ställverk (GIS) upp till 24 kilovolt (kV) med ett nytt ställverk som exklusivt är isolerat med ren luft, kallat NXPLUS C 24. Användning av ren luft som ett naturligt isoleringsmedie - kombinerat med väl beprövade vakuumbrytare - eliminerar användningen av SF6-gaser som isoleringsmedie. Alla de välkända funktionerna i traditionellt gasisolerat ställverk bevaras: kompakt storlek, tillförlitlighet, lång livslängd och underhållsfri drift.

Läs mer (dansk press release)

Luftisolerat ställverk - miljövänlig och säker lösning

Luftisolerade ställverk är en kostnadseffektiv, säker och miljövänlig lösning – utan risk för utsläpp av giftiga gaser och restprodukter och med optimalt arbets- och driftssäkerhet.

 

Det luftisolerade ställverket är din garanti för en stabil och klimatvänlig kraftfördelning. Alla modeller lever också upp till IEC 62271-200, har +35 års livslängd och är underhållsfria.

 

Våra luftisolerade ställverk finns i två versioner: för primär distribution [EN] och sekundär distribution [EN].

Portfölj - lågspänning

Lågspänningsställ

Siemens erbjuder produkter och system för maximal säkerhet och effektivitet i strömförsörjningen till byggnader, industriföretag och infrastruktur.

SIVACON S8 - maximal driftstid

SIVACON S8 är en garanti för säker leverans. Kopplingssystemet är kompakt, flexibelt och baserat på den senaste tekniken. Till skillnad från många andra lågspänningsställ kan SIVACON S8 underhållas under drift detta hjälper till att säkerställa en kostnadseffektiv energiförsörjning som är säker med hög tillgänglighet.

 

Läs mer om SIVCON S8 [EN]

SIVACON 8PS – framtidens trunkeringssystem

SIVACON 8PS är framtidens avkortningssystem – effektivt, flexibelt och bygger på årtionden av erfarenhet och expertis.

 

SIVACON 8PS överför säkert energi över längre sträckor och systemet är modulärt så att det kan anpassas efter dina behov. Trunkeringssystemet används både för infrastruktur och industriområden där höga krav ställs på drift och säkerhet.

 

För att säkerställa bästa möjliga resultat står våra experter till ditt förfogande under planering, installation och efterföljande inspektioner.

 

Läs mer om SIVACON 8PS [EN]