Elnätsautomation och smarta elnät

Energiautomation och smarta elnät

Redo för utmaningarna inom elnätsautomation och smarta elnät

Utvecklingen av exempelvis distribuerad generering, nya tjänsteerbjudanden och sektorkoppling ger upphov till nya utmaningar. Siemens omfattande teknik, produkter, tjänster och lösningar lever upp till dem ekonomiskt och på bästa möjliga sätt.

Produkter för energiautomation

Produkter för elnätsautomation [EN]

Intelligenta produkter som håller elnätet igång utan att du behöver oroa dig

Förlita dig på innovativ och pålitlig teknik

Felfri drift av hela elnätet i vårt alltmer distribuerade energilandskap är grundförutsättningen för alla nätoperatörer, elleverantörer och industriföretag idag. Siemens tillhandahåller innovativ hårdvara och digitala produkter, lösningar och tjänster som hjälper dig att förbereda dig för framtida utmaningar som energisystemförändringar kommer att medföra. De hjälper till att säkerställa leveranssäkerhet samt effektiv näthantering samtidigt som de drar nytta av den digitala tidsåldern.

Elnätsdrift och kontroll [EN]

Smart digital teknik för att säkerställa leveranssäkerhet, operativ effektivitet och en grönare framtid

Hantera nuvarande uppgifter och skapa framtida möjligheter

Digitalisering och decentralisering transformerar energilandskapet ända ner till grunden och i fantastisk hastighet. Därför tillhandahåller Siemens smarta lösningar som hjälper till att utnyttja till förmån för nätoperatörer vad som kan upplevas som en utmaning: digitalt möjliggjorda produkter, lösningar och tjänster som förbättrar driften av nät av alla storlekar med hjälp av värdefull information, vilket säkerställer ekonomisk optimering och energieffektivitet, tillförlitlighet och motståndskraft och en högre grad av hållbarhet.

Elnätsautomationslösningar [EN]

Nätinfrastruktur - digitalt och intelligent

Utnyttja fördelarna med digitalisering

Våra innovativa och smarta elnätsautomatiseringslösningar utnyttjar fördelarna av digitalisering med en helhetssyn och har utformats med tanke på de framväxande energisystemen - med målet att möjliggöra hållbar ekonomisk utveckling för alla samhällen.

Nätplanering och simulering [EN]

Allt som krävs för att garantera största möjliga tillförlitlighet, effektivitet och säkerhet i framtidssäkra kraftsystem

Förbered dig för framtiden på det mest sofistikerade sättet

Från kraftproduktion och hela vägen till distribution har kraftsystemen aldrig varit mer komplexa än idag och kraven ökar kontinuerligt. Därför förser Siemens nätoperatörer med kraftfulla, flexibla och intuitiva programvaruverktyg, expertis och den globala erfarenhet som krävs för att konkurrera i denna dynamiska miljö genom att förenkla underhåll och utbyte av data samt planera framåt, såväl tekniskt som affärsmässigt.

Elnätssäkerhet [EN]

Cybersäkerhet är ett mycket känsligt område som kräver en pålitlig partner

Elnätssäkerhet

Cybersäkerhet är ett mycket känsligt område som kräver en pålitlig partner. En teknikpartner som förstår hur produkter, system och lösningar integreras med processerna och människorna bakom dem och hur människor interagerar med dem.

Mätardatahantering (MDM) [EN]

Utnyttja dina data för att frigöra hela värdet av din investering i smarta mätare

EnergyIP banar väg för planering, distribution och drift av avancerad mätinfrastruktur (AMI)

Grid Edge [EN]

Grid Edge är det nya centrumet för energisystemen - det är där konsument, prosument och det intelligenta elnätet interagerar

Grid Edge-lösningar för energi och industri

Vi på Siemens erbjuder olika SaaS-lösningar (Mjukvara som en tjänst) för Grid Edge som samordnar produktion, lagring och förbrukning av elektrisk energi. De öppnar upp nya möjligheter för alla inblandade aktörer. Med våra kunder skapar vi kompletta lösningar med hårdvara och mjukvara och integrerar dem sömlöst i verkliga verksamheter.

Konsulttjänster [EN]

Siemens PTI är en pålitlig partner för att bemästra utmaningarna i en transformerande energisektor och tillhandahåller expertrådgivning för alla strategiska och tekniska aspekter av energisystem

Betrodda expertrådgivningstjänster inom en transformerande energisektor

Dynamiska marknader, förändrade regler, digitalisering och ett ökande antal nätanslutningar multiplicerar aspekterna och antalet projekt som behöver adresseras för att förbli konkurrenskraftig. Med Siemens PTI har du rätt partner med djup strategisk och teknisk expertis för att göra ditt nät hållbart och framtidssäkert.

Grid edge revolutionen - Innovativa drivkrafter mot netto-noll energi

Vi visar hur innovationer längst ut i vårt elnät hjälper till att driva en av de mest radikala övergångarna i mänsklighetens historia - en övergång från ett centraliserat energisystem till ett som är mer decentraliserat, mer lokalt och mer effektivt. Mot ett energisystem som är mer demokratiskt och där individen har mer kontroll. Ett energisystem som tillgodoser den globala befolkningens behov, men som också gynnar planeten.

Webbinarier för elnätsautomation

Webbinarier för elnätsautomation

I våra webbinarier för elnätsautomation erbjuder vi en djupdykning inom teknik för automation och skydd av transformatorstationer och ger dig chansen att fördjupa dina kunskaper inom den senaste tekniken. Interagera i virtuella livesessioner med våra tekniska experter och passa på att ställa dina frågor kring elnätsautomation.

Siemens Power Academy

Baserat på Siemens långa erfarenhet inom kraftproduktion, transmission och distribution, erbjuder Siemens Power Academy ett omfattande program av professionella utbildningar baserade på realistisk simulering inom områdena kraftgenerering, distribution och överföring vid 31 utbildningscenter runt om i världen. Skräddarsydda tillfällen och upplägg säkerställer effektiv träning och coachning med fokus på verkliga objekt inklusive de senaste Siemens-produkterna och -lösningarna med stöd av utrustning, manus, bilder och dokument.

Kontakta våra experter

Det är dags att komma i kontakt

Siemens teknik, produkter, tjänster och lösningar ger kraftproducenter, nätoperatörer, elnätsföretag, industriföretag och kommuner det som krävs för att ta itu med utmaningar som en stadig ökning av distribuerade energisystem, behovet av att integrera förnybar energi och en åldrande nätinfrastruktur. Siemens-experterna hjälper dig gärna i ditt individuella tillvägagångssätt för att hantera sådana uppgifter. Tveka inte att komma i kontakt för att diskutera sätt att nå dina mål ekonomiskt och på bästa möjliga sätt trots ökad komplexitet, men på detta vis bana väg för en framgångsrik framtid.

Relaterat innehåll