Ladda ner selektivitetsguiden: Vi ger dig fyra exempel med kombinationer av brytare i 5 steg av ACB, MCCB och MCB

Ladda ned selektivitetsguiden: Vi ger dig fyra exempel med kombinationer av brytare i 5 steg av ACB, MCCB och MCB

Snabbguide till selektivitet med säkringsfri teknik

Du kan nu ta del av vår guide för att på ett enkelt sätt hitta kombinationer av apparater som är selektiva mot varandra. Alltså, att om en nedströms brytare löser ut så skall den i sig själv göra jobbet utan att den brytare som sitter uppströms också löser ut. Vi vill inte koppla ifrån större del av anläggningen än nödvändigt. Guiden innehåller fyra exempel med olika kombinationer av brytare i 5 steg av ACB, MCCB till MCB. I guiden finns också exempel på lägsta möjliga inställningsvärden eller minsta faktor mellan nivåerna för att uppnå full selektivitet.

 

Ladda ner guiden

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till PDF:en