SENTRON brytare och frånskiljare

Elektrisk omkoppling – säker, flexibel och produktiv

Säker frånskiljning av elsystem i elnät är viktigt för att skydda människor och själva systemen. Vi erbjuder en omfattande portfölj med SENTRON omkopplare för säker, standardiserad och effektiv brytning av elektrisk utrustning. Människor skyddas hela tiden från elolyckor och elsystem skyddas tillförlitligt så att de inte skadas. Du drar dessutom nytta av en flexibel och mer produktiv utvecklingsprocess.

Få regelbunden information om eldistribution med låg- och mellanspänning

Registrera dig för nyhetsbrev

HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, apr 17 - apr 21

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.  

Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 
 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Handla online

Välkommen till vår produktkatalog och vårt online-ordersystem. Vi erbjuder information för över 100.000 produkter. Se priser, tillfälliga rabatter, kontrollera tillgänglighet av produkter, följ orderstatus samt exportera produktinformation för import till dina egna system.

Webbshop
Brytare och frånskiljare samt utrustning för nätomkoppling

Helhetssäkerhet för användare och system

Oavsett om det är vid installation eller underhåll: Tillräckligt skydd måste finnas vid arbeten på elsystem och elutrustning för att förhindra elolyckor eller skador. Driftpersonalens säkerhet har alltid prioritet. Därför måste det gå att koppla bort system från strömförsörjningen på ett säkert sätt. Samtidigt måste avbrottsfri strömförsörjning säkerställas där det är möjligt för att förhindra fel och driftstopp i elektriska system.
Allt om brytare och frånskiljare samt utrustning för nätomkoppling

Ladda ner flyer

Koppla om snabbt och säkert mellan två strömkällor

Nätomkopplaren kopplar om säkert mellan två strömkällor och säkerställer därmed kontinuerlig strömförsörjning för maskiner och system vid strömavbrott. Läs mer om de olika typerna av utrustning för nätomkoppling, riktlinjerna för standardvillkor och regler och dra nytta av praktiska exempel som hjälper dig välja rätt enhet för din applikation.
Läs den tekniska rapporten ”Utrustning för nätomkoppling - typer, standarder och praktiska tillämpningar”

Ladda ner den tekniska rapporten

Förbättra säkerheten samtidigt som kostnader och komplexitet minskar

Lastbrytare gör att elektrisk utrustning och komponenter kan anslutas och frånkopplas även under last. Utrustning för nätomkoppling möjliggör omkoppling mellan två strömkällor och säkerställer därmed kontinuerlig strömförsörjning. Dessa enheter är enkla att installera och sätta i drift. Ytterligare funktioner kan enkelt eftermonteras tack vare den modulära konstruktionen av enheterna och det omfattande utbudet av tillbehör. Bekväm beställningsprocess och snabb leverans optimerar lagerhållningen och minskar ditt tids- och finansieringsbehov. Du kan också använda våra CAx-data för att automatisera och förenkla systemplanering och konfiguration.

3KF Säkringslastbrytare

3KF Säkringslastbrytare uppfyller alla krav på brytare för huvudstyrning, nödstopp och underhåll. De är utformade för att systematiskt förebygga elolyckor. Exempelvis förhindrar en lämplig låsfunktion vid underhållsarbete all obehörig användning. Dessa enheter är enkla att installera och ytterligare funktioner kan enkelt eftermonteras. Det finns lämpliga säkringar för upp till 800 A.

3KD Lastbrytare

3KD Lastbrytare kan flexibelt användas som brytare för huvudstyrning, nödstopp och underhåll. Detta är möjligt tack vare mångsidiga anslutningsalternativ, utformningar av driftmekanismen och ett omfattande utbud av tillbehör. Anslutningsskydden ger förbättrat beröringsskydd och förhindrar elstötar. Tack vare genomskinliga skydd syns kontaktlägena alltid tydligt.

3KC Nätomkopplare

3KC Nätomkopplare för omkoppling kopplar säkert om mellan två strömkällor och säkerställer kontinuerlig strömförsörjning om det blir fel på en strömkälla. Dessa enheter kan också koppla om mellan två laster och förhindra driftavbrott. Förutom utrustningen för automatisk nätomkoppling (3KC ATSE) finns det även en fjärrstyrd variant, 3KC RTSE, samt en manuellt styrd version, 3KC MTSE. 3KC MTSE passar för manuella nätomkopplingar upp till 1 600 A mellan två nät eller två elektriska laster och kan förreglas mekaniskt. Alla dessa enheter för nätomkoppling används i tillämpningar inom industri och infrastruktur och uppfyller kraven i enlighet med standarderna IEC 60947-6-1 och IEC 60947-3.

3LD Huvud- och nödstoppsbrytare

 

När strömavbrott inträffar, kopplar våra huvudbrytare 3LD2 på ett säkert sätt bort system och isolerar dem – detta gäller såväl växelströmsmotorer som luftkonditioneringssystem och solenergianläggningar. Dessa brytare är beprövade i många tillämpningar, särskilt inom maskinbyggnad och transportörssystem och i kemi- och livsmedelsindustrin. De är certifierade som manuellt styrda lastbrytare i linje med kraven som anges i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 del 107 och EN 60947-3. Enligt DIN EN 60204-1 kan de även användas som brytare för på/av, nödstopp och huvudstyrning. Konstruktioner som uppfyller UL-standard 508 finns för internationella applikationer. Dessutom finns det varianter som är certifierade enligt UL489, vilket innebär att brytaren kan användas som huvudbrytare för maskiner i USA.

 

3NP Säkringsfrånskiljare

De modulära säkringsfrånskiljarna 3NP erbjuder en omfattande mängd skyddsfunktioner och bekväm anslutningsteknik. Beröringsskyddet förhindrar exempelvis att användare kommer i kontakt med strömförande delar när de installerar samlingsskensystem, även på apparaternas baksida. Säkringsfrånskiljarna finns i fem storlekar upp till 630 A och tar väldigt lite plats tack vare sin kompakta design. De är enkla att installera på monteringsplattor eller skenor i samlingsskensystem.

3NJ4 och 3NJ5 säkringslastfrånskiljare In-line design

Säkringslastfrånskiljarna i In-line design 3NJ4 och 3NJ5 kombinerar last- och frånskiljarfunktioner i ett enda system. Tack vare sin integrerade säkring för lågspänning skyddar de även systemet vid överbelastning eller kortslutning. Med sin extremt kompakta in-line-design erbjuder dessa frånskiljare en mängd olika anslutningsalternativ och kan också installeras i mycket trånga utrymmen. Säkringslastfrånskiljarna är perfekta för enstaka manuella omkopplingar och isolering av fördelare inom industri- och infrastrukturapplikationer.

3NJ6 Säkringslastbrytare In-line design

3NJ6 Säkringslastbrytare har en integrerad omkopplingsenhet med enkel eller dubbel avbrottskapacitet. De är särskilt väl lämpade för applikationer där ett stort antal kabeldragningar måste placeras i extremt trånga utrymmen. Den intelligenta anslutningstekniken gör installationen enkel och bekväm.

Strömställare för manuella omkopplingar

 

Strömställare kan användas för att slå av och på belysningssystem, motorer och andra applikationer. Strömställare som är utformade för manuella omkopplingar gör det möjligt för användare att slå av och på laster när som helst. Dessutom är våra apparater mycket enkla att installera, utan att några verktyg behövs.

 

Strömställare för automatiska omkopplingar

Automatisk omkoppling sker när en kontaktor används för styrning i till exempel belysningssystem i byggnader eller trapphus, i värmesystem eller motorer. Våra normprodukter med bland annat fjärrstyrning, reläer och kontaktorer utför automatiskt omkopplingar för många förekommande laster. Tidsstyrda strömställare kan öka säkerheten och bekvämligheten samt minska energiförbrukningen.

Transformatorer, strömförsörjning och eluttag

Oavsett om du behöver eluttag för installation eller annan strömförsörjning i centralen, erbjuder vi dig ett omfattande utbud av designvarianter för VDE-, UL-, CEI-, eller CEE-standarder. Kortslutningssäkra transformatorer och strömförsörjning för olika spännings- och effeknivåer uppfyller alla krav på säkerhet i klenspänningssystem.

Ett strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser

Våra nätomkopplare 3KC ATC6300 och ATC 6500 möjliggör säker och felfri omkoppling mellan två strömkällor. 3KC används överallt där ett strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Vid fel i strömförsörjningen kopplar apparaten från elnätet till en reservkraft. På så vis säkerställer den en avbrottsfri strömförsörjning.

Hela portföljen av brytare och frånskiljare i korthet

Ladda ner flyer