Lösningar för spänningar upp till 52kV

Säker och pålitlig energidistribution – ända från början

Vårt energibehov växer över hela världen. Samtidigt ökar vår miljömedvetenhet och vi sätter ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. Resultatet är en växande efterfrågan på förnybara energikällor, men utan att äventyra energidistributionens tillförlitlighet och säkerhet. Siemens erbjuder en samordnad och heltäckande portfölj av innovativa lösningar för energidistribution från inledande planering till driftsättning och experttjänster, allt från en enda källa.

Kontakta våra experter

Kontakta oss

E-House: plug & play-lösning för strömförsörjning

Levereras prefabricerad för snabb installation

Tids- och kostnadseffektivt: E-house är skräddarsydda, komplett utrustade och förtestade modulära lösningar för strömförsörjning som ger snabb och tillförlitlig eldistribution.

SIESTORAGE: system för lagring av elenergi

Det modulära energilagringssystemet

Som en kombination av växelriktare, Li-Ion-batterier, styrsystem och alla nödvändiga elektroniska komponenter underlättar SIESTORAGE nätstabiliteten, samtidigt som den ökande integreringen av förnybara energikällor optimeras.

Smart integrering av energi från solceller i elnätet

Smart integrering av energi från solceller i elnätet

Användningen av förnybara energikällor ökar mycket kraftigt och den utvecklingen innebär nya utmaningar för elnäten. Där ingår att hela tiden säkerställa tillförlitlig stabilitet trots att fluktuerande energinivåer matas in i nätet. Vår solcellsportfölj är svaret på framtidens utmaningar. Vi erbjuder en komplett uppsättning beprövade komponenter och moderna system, såsom solcellssträngar och centrala växelriktarsystem. Det inkluderar också nödvändig MV- och LV-elutrustning i E-house, styrning av solcellsanläggning och till och med kompletta mikronät, tillsammans med ett omfattande sortiment med nätstudier, anläggningssimulering och finansiering, hela vägen till driftsättning och tjänster.

SIHARBOR: landanslutningssystem för fartyg

Hållbar strömförsörjning för miljömedvetna hamnar

Fartyg behöver energi även när de ligger i hamn. SIHARBOR säkerställer snabb, enkel och flexibel anslutning mellan fartyg och land för alla spänningar och frekvenser.

MVDC PLUS lösning för likströmsöverföring

Beprövad teknik för morgondagens elnät

Framtidens marknader kommer att möta ett växande antal förnybara och decentraliserade energikällor. Utmaningen är att kunna hantera framtidens nät på ett stabilt och tillförlitligt sätt. I intervallet upp till 150 MW är MVDC PLUS en kostnadseffektiv och flexibel medelspänningslösning för likströmsöverföring med beprövad HVDC-teknik.

För DSO:er, prosumers och industrier ger MVDC PLUS möjligheten att klara sin mer komplicerade uppgift att optimera last- och flödesstyrningen i tider med varierande inmatning.

eMobility – ekosystem för laddning

eMobility – ekosystem för laddning

Ger energi för vägen till en ny era.

Vår föränderliga värld kräver en förmåga att ständigt tänka om och vidta lämpliga åtgärder. Ett framträdande exempel på detta är övergången till eldrivna fordon, där vi står klara att stödja dig med helhetslösningar.

SIPLINK

SIPLINK

SIPLINK kan koppla samman två eller flera MV växelströmsnät som håller olika spänning, frekvenser, fasvinklar eller nollpunktsanslutning. SIPLINK styr lastflödet mellan de anslutna nätverken och den reaktiva kraften i alla nätverken.

Webbinarium: Planera och investera i en framtidssäker laddinfrastruktur

Hur rätt planerad infrastruktur för snabbladdning kan bidra till en framtidssäker och skalbar plattform som är kostnadseffektiv under hela livscykeln.

Lösningar och koncept

Väl genomtänkta lösningar för alla uppgifter

Särskilda krav och ovanliga krav innebär att speciella idéer behövs. Oavsett om de är enkla eller mycket komplexa: Vi erbjuder den rätta lösningen för alla krav kring modern energidistribution. Vår portfölj omfattar allt från enkla paket av högteknologiska produkter och system till kompletta, nyckelfärdiga lösningar och ett tjänsteutbud med allt från analys till finansiering och omfattande service – allt från en och samma källa.

Vårt helhetsgrepp: all erfarenhet och expertis från samma källa

Räkna med Siemens som en pålitlig och erfaren partner. Dra nytta av vårt breda produktsortiment och fullständigt integrerade lösningar – allt enligt era krav och uppgifter. Vi kan ta fram individuella lösningar enligt olika krav för olika kunder, länder och projekt. Vi hjälper er med finansiering och skräddarsydda tjänster. Siemens är med sina kunder varje steg hela vägen, genom projektets alla faser. Siemens experter tillhandahåller sin expertis inom projektledning vad gäller säkerhet, excellens och kvalitet.

I slutändan drar ni nytta av fördelarna med en komplett lösning från en helhetsleverantör.

Totally Integrated Power

Elkraftens betydelse som energikälla för industrier, byggnader och infrastruktur ökar hela tiden. Varje företag har sina specifika behov och utmaningar, vilka kräver mångsidig, anpassningsbar och skräddarsydd strömförsörjning för optimal tillgänglighet och lönsamhet. Totally Integrated Power (TIP) från Siemens är en helt anpassningsbar och integrerad strömförsörjningslösning som omfattar programvara och hårdvaruprodukter, system och lösningar över alla spänningsnivåer. TIP integreras perfekt i industriella system och fastighetsautomation och gör det möjligt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de stöder sina värdekedjor med tillförlitlig, säker och effektiv strömförsörjning.

För att det är viktigt med energi.

Vill du veta mer om Totally Integrated Power (TIP)?

Ladda ner broschyr [EN]

Lösningar för er energidistribution – och er bransch

Varje bransch har sina särskilda utmaningar – på samma sätt som er energidistribution ställer mycket specifika krav på våra lösningar och system. Upptäck lösningar som är skräddarsydda för just er bransch.

Läs mer

Er optimala lösning för energidistribution

Från enkla till mycket komplexa, från den första analysen till finansiering och driftsättning, från modulär design till kompletta, nyckelfärdiga lösningar: Vi erbjuder rätt lösning för just era behov.

Kontakta våra experter

Kontakta kundtjänst