SICHARGE CC AC22

Den perfekta laddstationen för urbana tillämpningar med 2 × 22 kW
SICHARGE 3D-modell

SICHARGE CC AC22 i 3D och med Augmented Reality

Upptäck alla detaljer om SICHARGE CC AC22 i 3D och upplev SICHARGE CC AC22 i din verklighet med hjälp av Augmented Reality.

Energisk design för framtidens eMobility

De kompakta laddstationerna i SICHARGE-serien ger dig en perfekt infrastruktur för laddning av elbilar i publik och semi-publik miljö. SICHARGE CC AC22 klarar 2 × 22 kW samtidig laddning av två elfordon enligt IEC-standarderna och kan installeras som en fristående lösning eller bäddas in i en flexibel och modulär miljö. Den CE-certifierade laddstationen uppfyller de högsta Siemens-kvalitetsstandarderna och har samtidigt elegant och robust design som integreras perfekt i alla miljöer och kan anpassas efter era specifika behov.

       

Era fördelar i korthet

Där finns mer information och produktens datablad

Ladda ner broschyren om SICHARGE [EN]

Universell laddning

Era användarfall

Att tillhandahålla infrastruktur för laddning kommer inte bara att locka vissa personer utan också definiera relationen och hur stark kopplingen i framtiden kommer att vara mellan företag och konsumenter.

Hotell och restauranger

Det perfekta platsen att ladda sitt elfordon. Oavsett om det gäller övernattning eller bara en måltid stiger gästernas förväntningar. Genom att erbjuda möjligheten att ladda bilen kan man förbättra kundernas upplevelse under besöket.
 

+ Locka nya kunder genom att lägga upp en intressepunkt (POI)

+ Erbjud era gäster fordonsladdning som en extraservice

+ Sänd ett budskap om anläggningens miljöåtgärder

Detaljhandel

Ett perfekt komplement till ert befintliga erbjudande. Konsumenternas alla beslut om var de ska handla, vad de ska köpa och hur mycket tid som de spenderar på platsen kommer att påverkas av möjligheterna att ladda bilen.

+ Attrahera och knyta till sig nya kunder

+ Sända ett budskap om hållbarhet och innovation

+ Uppfylla framtida krav

Laddning hos företag

Den perfekta tidpunkten att ladda sitt elfordon. Anställda spenderar upp till 70 % av dagen på jobbet och besökare spenderar 20–70 %. I takt med det ökande antalet elfordon förändras förväntningarna på företagens ansvarstagande och gästfrihet.

 

+ Ge era anställda en extra förmån

+ Minska koldioxidutsläppen

+ Sänd ett budskap om företagets miljöåtgärder

Semi-publika parkeringar

Det utmärkta tillfället. Fram tills nu har bilförare bara sökt efter en säker och bekväm plats att parkera sitt fordon. Nu ger laddningsmöjligheterna en helt ny anledning för ett besök eller för att stanna lite längre.

 

+ Öka nyttjandegraden och intäkterna från parkeringsplatser

+ Locka kunder med hjälp av en intressepunkt (POI) för resmålet

+ Sända ett budskap om hållbarhet och innovation

Evenemang och arenor

Den perfekta fördelen. Kultur- och idrottsevenemang erbjuder redan nu kollektivtrafik för en helt eldriven resa till och från evenemanget. Med eMobility kan även det individuella resandet bli mer eldrivet och miljöanpassat.

 

+ Locka och knyta till sig kunder

+ Erbjud era gäster fordonsladdning som en extraservice

+ Sänd ett budskap om anläggningens miljöåtgärder och innovation

Bilhandel

Den perfekta kundservicen. Man hämtar ut en helt ny bil eller lämnar in sin bil för undersökning och service. Så snart kunden kommer fram förväntar sig kunden mer än att bilen är ren och fungerar. Den behöver också vara laddad.

 

+ Skapa kundlojalitet

+ Erbjud era kunder fordonsladdning som en extraservice

+ Sända ett budskap om hållbarhet och innovation

Energimätningen och debiteringen följer tysk lag för kalibrering

Officiell PTB-certifieringsmodul B & D enligt den tyska lagen Mess- und Eichverordnung (MessEV) och VDE-AR-E_2418-3-100 (utkast). Tillämpningen av ERK-mätningen är inriktad på den tyska marknaden och andra länder med motsvarande höga krav på mätningen, med elnät på 50 Hz.

Mätarens LCD-skärm är direkt synlig genom ett upplyst fönster ovanför uttaget för varje laddpunkt. Mätsystemet uppfyller SIEMENS höga ställda kvalitetsstandard för mätprecision enligt EN 50470-1, -3 (klass A) och är tillverkat i Tyskland.

 

MID-kompatibel energimätning och -debitering

Sicharge-versionen AC22 MID är certifierad med MID-kalibrering enligt EU-standarden.

Mätarens LCD-skärm är direkt synlig genom ett upplyst fönster ovanför uttaget för varje laddpunkt. Mätningen uppfyller SIEMENS höga kvalitetsstandard för mätprecision enligt EN 50470-1, -3 (klass B) och tillverkas i EU.

Uttag typ 2

Standardversionen av SICHARGE CC AC22 är utrustad med 2 × typ 2 ladduttag, tillverkade i Tyskland, enligt EV-laddningsstandarderna IEC62196-1, -2 och IEC 61851-1 och placerade så att de är åtkomliga utan hinder.
 

Genom en kombination av förregling av kontakter och låsta lock (brytfunktion) är åtkomsten begränsad till behöriga användare, vilket möjliggör en säker laddning och inkoppling utan last, och ger en hög IP-klassning på klass IP54 och ytterligare skydd mot vandalism. Laddkontakterna, med inbyggd funktion för rengöring av kontaktstiften, är resistenta mot korrosion under extrema förhållanden och kan användas i ett brett temperaturområde mellan -30 °C och +50 °C. 

 

Fasta kablar

SICHARGE CC AC22 kan som tillval beställas med två fast inkopplade spiralkablar med anslutna kontakter av typ 2, istället för typ 2-uttagen. De anslutna kablarna tillverkas i Tyskland och uppfyller EV-laddningsstandarderna IEC62196-1, -2; IEC 61851-1; IEC 60332-1; IEC 60228; DIN EN 50620; DIN EN 50363-10-2; DIN EN 50267-2-1; ISO 4982-2.

Kablarna har en standardlängd på 4 meter och väger endast 3,6 kg styck. På förfrågan kan kablar i andra längder och i andra färger än svart, som är standard, erhållas.

 

Extra uttag för 230 V kontakt

MID-mätningsalternativet för SICHARGE CC AC22 kan också levereras med extra 230V/16 A ladduttag av hushållstyp för varje laddningspunkt (enligt IEC 60884-1:2006; DIN EN 60669-1:2009; IP54D; tillverkat i Tyskland).

Standardinstallationen är det belgisk-franska systemet (typ E) med brytare och hjälpkontakt, vilket passar i t.ex. Belgien, Frankrike, Monaco, Tjeckien, Polen, Spanien och Marocko. På begäran kan även andra typer av kontakter, D och F, installeras. Uttaget kan användas som ett alternativ till de installerade uttagen av typ 2 eller kablarna av typ 2 på varje laddpunkt, t.ex. för att laddning av elfordon, elsparkcyklar och elcyklar.

 

Nätanslutningslåda (HAK)

SICHARGE CC AC22 kan utrustas med en extra modul på baksidan. Detta bakre tillbehör ger extra utrymme för att inkludera ytterligare komponenter, såsom överbelastningsskydd, RCCB och monteringsplåt för energimätaren, vilket bl.a. kan möjliggöra direkt anslutning till elnätet enligt VDE-AR-N 4100. Alternativt kan nätanslutningslådan även levereras förmonterad och färdigkopplad men i övrigt tom för efterföljande installation av komponenter.
 

Den flyttbara modulen är certifierad enligt IP54 och ger samma IK10-skyddsnivå som SICHARGE CC AC22. Modulen är utrustad med ett säkert dubbelt låssystem och inkluderar en direkt kabelanslutning till laddaren. På begäran kan anpassning ske till krav från kunden.

 

Överspänningsskydd

Detta högpresterande, förkopplade typ 1- och typ 2-kombinerade skydd mot blixtnedslag och överspänning enligt EN / IEC 61643-11 erbjuder gnistgapsteknik och en fjärrsignalskontakt för incidentkommunikation via backend-anslutning.

 

Avisering om strömavbrott (Last gasp)

I händelse av strömavbrott möjliggör denna interna tilläggsmodul att släppa förreglingen på kontakter av typ 2 så att kundens laddkabel av typ 2 går att ta ut.

 

Dubbelterminal

För att begränsa installationsarbetet möjliggör denna interna elektriska modul inkoppling av en andra laddare via en direkt elledning från en första laddare. Båda laddarna kan användas på deras maximala effekt 44 kW.

 

Monteringsplåt med ankarskruvar

Detta tillval i from av en rostfria plåt med fundamentsankare kan enkelt integreras i fundamentet vid tillverkning hos kunden. Monteringsplåten är utrustad med rätt beslag för säker och snabb installation av laddaren.

Heltäckande filmbeläggning

Huvudfärgen hos SICHARGE CC AC22 kan anpassas med en filmbeläggning på aluminiumhöljet, med UV-resistent film i fyrfärgstryck, som läggs på direkt i fabriken. För er laddstations färgschema kan ni välja mellan många olika färger ur RAL-systemet. På begäran är även specialfärger tillgängliga.

Fullständig/semi foliebeläggning

Som tillval kan laddstationen täckas med en högkvalitativ kundspecifik foliedesign, digitalt tryckt på UV-resistent folie.

Tack vare att den appliceras direkt under tillverkningsprocessen säkerställs optimal kvalitet och garanti. Två alternativ erbjuds åt våra kunder: Alternativet med fullständig folie täcker över 50 % av stationens yta, medan semi-folio täcker mindre än 50 %. I båda fallen ombeds kunden att i detalj specificera designen, mallar går att få på begäran.

Universella kommunikationstillval

SICHARGE CC AC22 kan konfigureras med olika kommunikationsalternativ för sammankoppling med externa IT-system. Standardversionen erbjuder möjligheten till en mobildataanslutning över GPRS, UMTS och LTE. För att upprätta dataanslutningen måste ett separat SIM-kort (som kan tillhandahållas av t.ex. backend-operatören) installeras i laddaren. Alla relevanta parametrar kan enkelt konfigureras via laddstationens webbgränssnitt.

 

Universell backend-anslutning

Vår SICHARGE CC AC22 kan flexibelt anslutas till valfritt backend-system som har stöd för OCPP 1.6 JSON. På begäran kan vi tillhandahålla en uppdaterad lista över implementerade OCPP-funktioner för er inledande kompatibilitetsprovning mot backend-systemet.

Backend-system som har provats och funnits vara kompatibla: ChargeCloud, ChargeIT, ChargeUP, Driivz, eCar OC, ENIO, HasToBe, NTT Data, Smartlab, Smatrics charVIS, Swarco ARGOS och Virta.

För SICHARGE CC AC22 erbjuder vi även ytterligare två alternativ:

  • ”Fabrikskonfiguration för ett validerat backend-system”: Om det backend-system ni behöver finns med i listan över certifierade backend-system kan laddaren förkonfigureras och anslutningen provas i vår produktionsprocess före leverans.
  • ”Fabrikskonfiguration av nytt backend-system”: Om det backend-system ni behöver saknas i listan över redan certifierade system betraktar vi detta som ett nytt backend-system. I dessa fall erbjuder vi att upprätta och certifiera anslutningen mot detta backend-system. Med hjälp av denna engångsimplementering kan ni sedan använda förkonfigurering och anslutningsprovning enligt beskrivningen ovan.

För nedladdning

Referenser

SICHARGE CC AC22 framgångshistorier

Kundinriktad flexibilitet, hög personlig säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader. Läs några av våra framgångshistorier.