Utbildningar

Upptäck våra kommande utbildningar för relä- & kontrollanläggningsingenjörer under våren 2023

Vill du stå ut i mängden med de senaste kunskaperna inom världsledande reläskyddsteknik?

Vi erbjuder dig utbildning i verktygen som kan hjälpa dig hitta smarta lösningar för dagens snabbt föränderliga elkraftssystem.
Jag är mycket nöjd med hela utbildningen, både med lärare och material!
Deltagare

Dagens elkraftssystem ställer höga krav på såväl utrustningen som på dig som ska hantera den. Effekt kan idag komma från både den allt mer växande distribuerade genereringen som de klassiska elkraftproducenterna, tillgången på el kan därmed variera stort och därför finns också ett allt större behov av flexibla och smarta lösningar som mäter, presenterar, kommunicerar och samverkar med andra delar i nätet för att tillsammans kunna ge en tillförlitlig tillgång på el. Med kunskaper om reläskydden SIPROTEC 5 och mjukvarorna DIGSI 5 och den digitala kopian av ditt reläskydd SIPROTEC DigitalTwin finns alla möjligheter att lösa såväl dagens som framtidens behov av smarta, sammankopplade och samverkande system inom elkraftförsörjningen.

 

Med dessa grundläggande kunskaper om reläskydden och deras kommunikationsmöjligheter vill vi erbjuda dig den bästa starten för att du ska kunna genomföra allt från vanliga reläskyddsprojekt till mer avancerade och projektspecifika lösningar. Applikationsmöjligheterna är många tack vare den flexibiliteten som både SIPROTEC 5 som hårdvara samt DIGSI 5 och SIPROTEC DigitalTwin som mjukvaror kan erbjuda.

Många intressanta tips och pedagogiskt sätt att lära ut.
Deltagare
Översikt

Kurser & utbildningar

Anmälan

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan! När du fyllt i formuläret så kontaktar vi dig via mejl inom kort.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Uppfyllde de förväntningar jag hade på kursen.
Deltagare
Om utbildningarna

Vad du kommer att få lära dig

DIGSI 5
DIGSI 5 – Grundutbildning

För dig inom: elkraftbranschen och industrisektorn som arbetar med konstruktion, konfiguration eller idriftsättning, samt personer som arbetar med drift och underhåll av SIPROTEC 5-enheter.
Förkunskaper: grundläggande kunskaper i elektroteknik.

Mål med kursen: att bli bekant med DIGSI 5 och de specialfunktioner som finns tillgängliga för att hjälpa dig att hantera, anpassa och konfigurera dina SIPROTEC 5-enheter. Du kommer att kunna använda DIGSI 5 för att konfigurera och verkställa funktioner samt dessutom testa det faktiska resultatet av dina projekt i exakta virtuella kopior av dina reläskydd med hjälp av SIPROTEC DigitalTwin.

 

Datum och plats:  

 • 23–25 januari 2023, Göteborg
 • 6–8 mars 2023, Göteborg
 • 29–31 maj 2023, Göteborg

Efter kursen om DIGSI 5 ska du som deltagare kunna:

 • Planera och idriftsätta reläskydden
 • Konfigurera skyddsinställningar och kontrollfunktioner
 • Utföra provning på SIPROTEC 5-enheter
Bra grund för att börja jobba med Siprotec 5!
Deltagare

Innehåll

 • Grundläggande funktioner i SIPROTEC 5
 • Hårdvaruöversikt
 • Mjukvarans olika delar
 • SIPROTEC DigitalTwin – en virtuell kopia av ditt reläskydd
 • Kommunikationskonceptet
 • Funktionsgrupper och applikationsmallar
 • Flexibiliteten i hårdvara och mjukvarans skydd- och kontrollfunktioner
 • Design av skydd, kontroll och övervakningskoncept baserat på ett ställverk.
 • Drift och handhavande av SIPROTEC 5.
 • Ta fram produktspecifikation och ordernummer med hjälp av den webbaserade konfiguratorn för SIPROTEC 5 
 • Börja med utformningen av ett enlinjeschema för ett ställverksprojekt.
 • Konstruera skydds- och kontrollfunktioner med SIPROTEC 5-enheter.
 • Implementering av skyddsinställningar och allokering av binära in- och utgångar och analoga mätingångar för SIPROTEC 5.
 • Skapande av display och händelselistor.
 • Skapa logiska funktioner med CFC och testa logiken.
 • Onlinetest för idriftsättning av SIPROTEC 5-enheter. Kontroll av ingångar/utgångar och simulering av störningsregistreringar.
 • Under drift av SIPROTEC 5: få information och hämta loggar och störningsregistreringar från SIPTOTEC 5 enheten.
 • Kontroll av kopplingsutrustning: förreglad / frigiven och lokal / fjärr.
 • Flexibiliteten hos skyddsfunktionerna inom SIPROTEC 5: expansion med funktionspoäng.
 • Enkel GOOSE kommunikation mellan SIPROTEC 5-enheter via IEC 61850 protokollet.
 • Praktiska övningar under ledning av hjälpsamma övningsguider för DIGSI 5.
 • Fördelning teori / praktik: ca 30 / 70 %
 • Utbildning på Siemens kontor i Göteborg (i Stockholm ibland utefter behov)
 • På svenska (kursmaterial på engelska)
 • Ett digitalt reläskydd används som övningsutrustning – SIPROTEC DigitalTwin
 • Tre dagars utbildning
IEC 61850

IEC 61850 kommunikation

För dig som: genomför projektverksamhet eller arbetar som konsult och för dig som användare vid elnätsbolag eller industri inom roller som till exempel planering, konfigurering, idriftsättning, underhåll och drift av reläskydd och kommunikation mot överordnat system med IEC 61850.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper inom reläskyddsteknik och stationsautomation och kursen "DIGSI 5 – Grundutbildning" eller jämförbar kunskap.

Mål med kursen: du kommer att få grundläggande kunskaper inom stationskommunikation baserad på Ethernet och protokollet IEC 61850. Detta innefattar att bli bekant med koncept och konfiguration av enhetskommunikation via IEC 61850 och det datautbyte som sker mellan de enheter som är sammankopplade på stationsnivå och dess Ethernet-buss. Grunderna i Ethernet-kommunikation och tillämpningen av olika kommunikationstopologier kommer att presenteras. Lära dig hur du kan testa din IEC 61850 kommunikation och även hur du förverkligar GOOSE-kommunikation mellan SIPROTEC 5-enheter.

 

Datum och plats:

 • 26–27 januari 2023, Göteborg
 • 9–10 mars 2023, Göteborg
 • 1–2 juni 2023, Göteborg

 

Efter kursen om IEC 61850 ska du som deltagare kunna:

 • Förstå grundera i standarden IEC 61850, hur det är uppbyggt och hur det fungerar
 • Konfigurera reläskydd med IEC 61850 och GOOSE kommunikation
 • Förstå koncepten för redundanta kommunikationsnätverk (HSR, PRP och RSTP)
 • Testa och utvärdera din IEC 61850 konfiguration

 

 • Grunderna inom kommunikationsnätverk och system i transformatorstationer med Ethernet och IEC 61850 (TCP/IP; IEC 61850)
 • Översikt av IEC 61850 Edition 1 och Edition 2
 • Strukturen för en transformatorstationens kommunikationsbuss och IEC 61850-profil
 • Strukturen för ett Ethernet-baserat kommunikationsnätverk (topologi, arkitektur, komponenter, adressering)
 • Implementering av IEC 61850-kommunikation med hjälp av system-konfiguratorn för DIGSI 5
 • Ett enkelt exempel på GOOSE-kommunikation med SIPROTEC 5-enheter
 • Koncepten för redundant IEC 61850-kommunikation innefattande protokollen RSTP, PRP och HSR.
 • Konfigurering av omvänd förregling med hjälp av GOOSE-kommunikation
 • Stationsförregling på IEC 61850-bussen
 • Överföring av värden till närliggande reläskydd med hjälp av GOOSE-kommunikation
 • Byte av inställningsgrupp med hjälp av GOOSE-kommunikation
 • Driftsättning, testning och diagnostik av IEC 61850-nätverk
 • Praktiska övningar under ledning av hjälpsamma övningsguider för DIGSI 5
 • Utbildning på Siemens kontor i Göteborg (i Stockholm ibland utefter behov)
 • På svenska (kursmaterial på engelska)
 • Ett digitalt reläskydd används som övningsutrustning – SIPROTEC DigitalTwin
 • Två dagars utbildning