Finansiering av hållbara energilösningar

Finansiering av hållbara energilösningar

För oss på Siemens Financial Service är det viktigt att vara med och stötta investeringar i ny miljövänlig teknik och den hållbara utvecklingen av vårt samhälle och vår industri. Med vår djupa kunskap om tekniska investeringar ser vi ofta möjligheter där andra traditionella finansiärer ser en risk.

Finansieringslösning för hållbar energi

Minskade koldioxidutsläpp och driftkostnader finns på allas agenda. Men även om viljan finns att investera i hållbar energi, finns inte alltid kapitalet som krävs. Investeringar för att möjliggöra energieffektivisering och minska klimatavtrycket kan bli kostsamma och svåra att genomföra med traditionell finansiering från banken – i synnerhet för tillverkande företag.

Löser man finansieringen finns många fördelar med att investera i energieffektivisering. Hållbara investeringar i produktion och fastigheter innebär lägre energikostnader, stärker lönsamheten och konkurrenskraften för framtiden, både på kort och lång sikt.

Siemens Financial Services satsar nu stort på att bygga upp vårt erbjudande inom hållbara investeringar. Med lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika branscher och med många kunder inom tillverkningsindustrin, ser vi möjligheter i en investering där andra ser en risk. På så sätt kan vi också bidra till att minska industrins klimatpåverkan.

Vi hjälper till med finansieringslösningar för allt från värme och LED-belysning, till solcellsanläggningar, energilagring, laddstolpar och Charging-as-a-Service  –  för både våra egna och andra varumärken.

Lösningen kan se olika ut för olika företag. Varje företag är unikt och vi erbjuder flera olika finansieringslösningar som till exempel leasing, funktionsleasing eller en avbetalningslösning. Där det behövs kan vi även göra skräddarsydda anpassningar. Fördelen med våra lösningar är att de inte påverkar företagets likviditet och låneutrymme hos banken. Vi har också korta ledtider vilket gör att det går snabbt för oss att komma till beslut. För dig som är leverantör erbjuder vi också totalentreprenad med funktionsavtal för att kunna inkludera till exempel löpande service eller övervakning i avtalet.

Välkommen att kontakta oss om ert företag står inför en förflyttning till en mer hållbar verksamhet med energieffektiv produktion – eller på andra sätt minska ert klimatavtryck.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Berätta om dina investeringsplaner. Vi kontaktar dig omgående.