byggnader med smarta belysningssystem

Finansiering för smarta byggnader

Vi hjälper dig investera och uppgradera dina fastigheter
Kontakta oss om finansieringslösningar för smarta byggnader

Kontakta oss om du vill veta mer

Energieffektivisering, en framtidssäkrad lösning

Dagens moderna fastigheter måste uppfylla högt ställda krav på komfort, fastighetssäkerhet och energieffektivisering. Minskad energianvändning ger lägre driftskostnader men framförallt minskad klimatpåverkan.

 

Vi hjälper dig med finansiering, uppgradering och underhåll av dina fastigheter. Vare sig du vill leasa komfort, få finansiering för larm eller vill ha funktionsavtal för ventilation.

 

Vi erbjuder också totalentreprenad med funktionsavtal. Genom att installera kontroll- och styrsystem för exempelvis brand, ventilation, belysning, övervakningskameror och fastighetssäkerhet och integrera dem i en digital plattform får du överblick över energianvändningen. Dessutom är det lätt att upptäcka var eventuella driftstörningar uppkommer och snabbt åtgärda dem.

National Halmstad valde funktionsavtal

Med Siemens funktionsavtal kunde alla energieffektiviserande åtgärder genomföras samtidigt, för en fast månadskostnad. Med garanterad energibesparing.

 

X-as-a-service (XaaS) modeller blir allt vanligare

Energy as a service (EaaS) är en utveckling inom XaaS-området där du som kund får möjligheten att teckna ett energitjänstavtal utan att köpa ett energisystem. Syftet är att förenkla övergången till grön energianvändning genom att planera, designa, bygga, äga och sköta kundens energiproduktion och energilagring. Teknik som kan inkluderas är solenergi, batterilagring, integrerade solbatterilösningar, hybridsystem, mikronät, och uppgraderingar av värme- och kylsystem och/eller belysning.

 

Genom denna energilösning uppnår man kostnadsbesparingar, kostnadssäkerhet och resiliens, där en fördel är att EaaS inte innebär några förskottsinvesteringar.

 

Energy Efficiency as a Service (EEaaS)

Energy Efficiency as a Service är en lösning som bidrar till att förbättra energieffektiviteten, sänka CO2-utsläpp och uppnå hållbarhetsmål med minimal eller ingen påverkan på dina kapitalutgifter för nyinvesteringar. En fast månadsvis betalning gör att du enkelt kan kombinera och paketera flera energieffektiviserande förbättringar och finansiera klimatomställningen.

Den bästa energieffektiviseringen är den energi som inte används. 

Finansiering av klimatomställning: smarta byggnader

Hur kan vi skynda på implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader?

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Notera gärna vad du är intresserad av. Vi kontaktar dig omgående.