Funktionshyra

en kvinna köper mellanmål i en varuautomat

Med allt-i-ett – på samma faktura

Med funktionshyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.

Ring oss idag, 090-200 20 00

Bli kontaktad

Funktionshyra med allt-i-ett på samma faktura

Servicekostnaden ingår i hyran

Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra produkterna. l detta läge sköter din leverantör allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat utrustningen. Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas. Avtal och avtalstid kan skräddarsys och anpassas efter dina önskemål. Du behåller låneutrymmet i din bank. Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet. Den juridiska äganderätten till hyrd utrustning ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller helt enkelt återlämna utrustningen.    Funktionsavtal fungerar på samma sätt som Hyra med skillnaden att man "bakar in" serviceavgifter i totalbeloppet per månad. Fördelen är att kostnader för grundhyra och service/underhåll kommer på en och samma faktura.   Helt enkelt, enkelt!
Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer