Leasing

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt för dig som företagare att skaffa din utrustning utan att binda kapital

Vi köper den utrustning som du valt och upplåter den till dig med nyttjanderätt. Vi erbjuder många flexibla lösningar för leasing av bland annat verkstadsmaskiner, maskiner för entreprenad och transport för att nämna några.

Kontakt telefon: 090-200 20 20

Kontakta oss

Fördelar

Varför leasa istället för köpa?

Helt enkelt, enkelt och kostnadseffektivt! 
  • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
  • Du kan använda rörelsekapitalet för löpande utgifter istället för att du binder det i investeringen.
  • Beslutsprocessen är oftast kortare vid leasing än vid köp eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.
  • Du behåller låneutrymmet i banken.
  • Det är möjligt att säsongsanpassa leasingavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet. Den juridiska äganderätten till den leasade utrustningen ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som leasetagare rätt att förlänga avtalet eller anvisa köpare till utrustningen. 

Helt enkelt, enkelt och kostnadseffektivt!

Kontakta vår säljavdelning

Våra experter hjälper dig!

Vår kunniga personal hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen vare sig du själv ska investera eller är leverantör av utrustningen.

Kontakt telefon: 090-200 20 20

Kontakta oss