en affärskvinna analyserar fabrikens prestandaindikatorer på skärmen

Mjukvarufinansiering

Flexibel mjukvarufinansiering utan kapitalbindning
Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa er med finansiering:

Kontakta oss

Investera utan att det påverkar ditt företags likviditet

Med Siemens Financial Services mjukvarufinansiering kan ditt företag investera i mjukvara och tillhörande licenser från Siemens via en betalningsplan på 12 till 36 månader och därmed fördela kostnaden över tid, istället för att belasta likviditeten eller investeringsbudgeten. Mjukvarufinansiering erbjuds till Siemens kunder direkt via Siemens eller via auktoriserade återförsäljare.

Flexibel mjukvarufinansiering för ditt företag

Med mjukvarufinansiering från Siemens behöver ditt företag inte betala hela investeringen av mjukvara på en gång. Istället för att binda kapital, kan ni anpassa investeringen till produktionstakten vilket gör att ni kan frigöra kapital till andra investeringar och inköp som kan ge högre avkastning. Vi kan anpassa betalningen efter era behov och ni kan som kund bestämma om ni betalar månadsvis eller kvartalsvis. För att anpassa betalningarna till planerad utrullning och användning av mjukvaran kan man vid avtalstidens start skapa en betalningsplan med en initialt lägre månads-/kvartalskostnad som succesivt ökar i takt med den effekt som en mjukvara genererar. Ni kan förstås också välja en rak återbetalning av mjukvaran.  

Mjukvarufinansiering kan också inkludera uppgradering och support

 

I en betalningsplan kan man förutom kostnaden för mjukvaran även inkludera:

  • Utbildning
  • Installation
  • Projektkostnader
  • Uppgradering och support

Ni kan själva bestämma om ni inkluderar allt eller bara delar av kostnaden. 

Tre fördelar med mjukvarufinansiering

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakt

Fyll i dina uppgifter