Operationell leasing

operatörer konfigurerar utrustningen i en fabrik

Låg månadskostnad med rätt att återlämna utrustningen efter hyrestidens slut

Operationell leasing innebär att du endast betalar för nyttjandet under en viss tid. Dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.

Kontakt telefon: 090-200 20 20

Kontakta oss

Fördelar

Varför hyra istället för köpa?

Helt enkelt, enkelt och kostnadseffektivt! 
  • Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra produkterna. l detta läge sköter din leverantör allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat utrustningen.
  • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys och anpassas efter dina önskemål.
  • Du behåller låneutrymmet i din bank.
  • Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet. Den juridiska äganderätten till hyrd utrustning ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller helt enkelt återlämna utrustningen. 

Helt enkelt, enkelt och kostnadseffektivt!

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Beskriv gärna dina önskemål i kommentarsfältet nedan, så kontaktar vi dig inom kort.