Finansiering för smarta byggnader

Vi hjälper dig nyinvestera samt uppgradera dina fastigheter. 
Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa er med finansiering:

Kontakta oss om du vill veta mer

Smart start för smarta byggnader

Whitepaper: Smart start för smarta byggnader

Den digitala omvandlingen av byggnader är en växande trend som förväntas accelerera betydligt de närmaste fem åren över hela världen. Ta reda på hur privata finanslösningar, så kallade "Smart Buildings as a Service", gör det möjligt för fastighetsägare att "självfinansiera" smarta byggnadskonvertering.

Samhällsbyggaren

Smart fastighetsfinansiering i pressen

Med “Smart City”-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de kommande 25 åren. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att befolkningsökningen kommer att hamna antingen direkt i storstäderna eller i förorts- och pendlingskommunerna. Ett ökande antal lockas till städerna samtidigt som vi står inför utmaningar i samband med urbanisering, miljö och samhälle. Dessa inkluderar bland andra utmaningar i samband med de demografiska förändringarna, livsmedelsförsörjning, gröna transportlösningar och energieffektivitet.
Smart start för smarta byggnader

Läs hela reportaget

Kontakta oss

Solna

Besöksadress: Evenemangsg.

21 169 79 SOLNA

Postadress: Box 4044 

169 04 SOLNA

UMEÅ

Postadress: Box 460, 901 09 UMEÅ
Besöks- & leveransadress: V. Rådhusg. 7
903 26 UMEÅ

Malmö

Besöks- & leveransadress: Pulpetgången 6
215 32 MALMÖ

Mölndal

Besöks- & leveransadress: Östergårdsg. 2-4
431 53 MÖLNDAL