Finansiering för smarta byggnader

Vi hjälper dig investera och uppgradera dina fastigheter
Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa er med finansiering:

Kontakta oss om du vill veta mer

Energieffektivisering, en framtidssäkrad lösning

Dagens moderna fastigheter måste uppfylla högt ställda krav på komfort, fastighetssäkerhet och energieffektivisering. Minskad energianvändning ger lägre driftskostnader men framförallt minskad klimatpåverkan.

 

Vi hjälper dig med finansiering, uppgradering och underhåll av dina fastigheter. Vare sig du vill leasa komfort, få finansiering för larm eller vill ha funktionsavtal för ventilation.

 

Vi erbjuder också totalentreprenad med funktionsavtal. Genom att installera kontroll- och styrsystem för exempelvis brand, ventilation, belysning, övervakningskameror och fastighetssäkerhet och integrera dem i en digital plattform får du överblick över energianvändningen. Dessutom är det lätt att upptäcka var eventuella driftstörningar uppkommer och snabbt åtgärda dem.

Smart Buildings

Finansiering av smarta byggnader: skapa värde i det ”nya normala”

Varför fastigheter i det ”nya normala” behöver vara smarta och hur man finansierar konverteringen. Ny forskning från Siemens Financial Services visar hur smart finansiering spelar en viktig roll för att möjliggöra konvertering till smarta byggnader, med energieffektivitet i centrum.

Samhällsbyggaren

Smart fastighetsfinansiering i pressen

Med “Smart City”-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de kommande 25 åren. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att befolkningsökningen kommer att hamna antingen direkt i storstäderna eller i förorts- och pendlingskommunerna. Ett ökande antal lockas till städerna samtidigt som vi står inför utmaningar i samband med urbanisering, miljö och samhälle. Dessa inkluderar bland andra utmaningar i samband med de demografiska förändringarna, livsmedelsförsörjning, gröna transportlösningar och energieffektivitet.
Smart start för smarta byggnader

Läs hela reportaget

National Halmstad valde funktionsavtal

Med Siemens funktionsavtal kunde alla energieffektiviserande åtgärder genomföras samtidigt, för en fast månadskostnad. Med garanterad energibesparing.

 

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Notera gärna vad du är intresserad av. Vi kontaktar dig omgående.