Finansiering för smarta byggnader

Vi hjälper dig investera och uppgradera dina fastigheter
Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa er med finansiering:

Kontakta oss om du vill veta mer

Energieffektivisering, en framtidssäkrad lösning

Dagens moderna fastigheter måste uppfylla högt ställda krav på komfort, fastighetssäkerhet och energieffektivisering. Minskad energiförbrukning ger lägre driftskostnader men framförallt minskad klimatpåverkan.

 

Vi hjälper dig med finansiering, uppgradering och underhåll av dina fastigheter. Vare sig du vill leasa komfort, få finansiering för larm eller vill ha funktionsavtal för ventilation.

 

Vi erbjuder också totalentreprenad med funktionsavtal. Genom att installera kontroll- och styrsystem för exempelvis brand, ventilation, belysning, övervakningskameror och fastighetssäkerhet och integrera dem i en digital plattform får du överblick över energiförbrukningen. Dessutom är det lätt att upptäcka var eventuella driftstörningar uppkommer och snabbt åtgärda dem.

Smart start för smarta byggnader

Whitepaper: Smart start för smarta byggnader

Den digitala omvandlingen av byggnader är en växande trend som förväntas accelerera betydligt de närmaste fem åren över hela världen. Ta reda på hur privata finanslösningar, så kallade "Smart Buildings as a Service", gör det möjligt för fastighetsägare att "självfinansiera" smarta byggnadskonvertering.

Samhällsbyggaren

Smart fastighetsfinansiering i pressen

Med “Smart City”-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de kommande 25 åren. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att befolkningsökningen kommer att hamna antingen direkt i storstäderna eller i förorts- och pendlingskommunerna. Ett ökande antal lockas till städerna samtidigt som vi står inför utmaningar i samband med urbanisering, miljö och samhälle. Dessa inkluderar bland andra utmaningar i samband med de demografiska förändringarna, livsmedelsförsörjning, gröna transportlösningar och energieffektivitet.
Smart start för smarta byggnader

Läs hela reportaget

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Notera gärna vad du är intresserad av. Vi kontaktar dig omgående.