två personer arbetar med en industriell nätverkslösning

Vad är smart finansiering?

Anpassa betalningen till affärsnyttan
Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med finansiering:

Kontakta oss

Smart finansiering från Siemens ger en mängd fördelar

Företag letar efter sätt att införskaffa den teknik och utrustning de behöver för att bli mer snabbfotade, motståndskraftiga och konkurrenskraftiga i dagens besvärliga marknadssituation, för att sedan kunna växa när marknaden når det ”nya normala”. Finansieringsmetoder som anpassar betalningar till affärsnyttan och jämnar ut ett företags kassaflöde, är en viktig faktor för att få tillgång till rätt teknik – detta oavsett om det handlar om ny utrustning, uppgradering av befintliga tillgångar eller digitalisering.

Video: Smart finansiering för tillverkningsföretag

De organisationer som fortsätter att investera tenderar att bli mer framgångsrika.

Experter råder företag att utöka sina finansieringskällor men även att hitta alternativa finansieringsleverantörer som inte använder existerande kreditlinjer. Smart finansiering är ett bra exempel. Dessa lösningar är utformade av specialistfinansiärer, specifikt för att möjliggöra investeringar i agil teknik, utrustning, efteranpassningar och digital transformation. Detta skapar en ekonomisk hållbar resa genom en svag ekonomisk period, tillsammans med flexibilitet och motståndskraft att kunna navigera på medellång sikt, så att företagen i slutändan kan förbereda sig för tillväxt när marknaderna återhämtar sig. Organisationer som fortsätter att investera brukar vara mera framgångsrika.

Smarta finansieringslösningar

Den viktiga roll som smart finansiering spelar syns inte minst i det växande antalet teknik- och utrusningsleverantörer som integrerar finansieringsalternativ som en del av sitt kunderbjudande. Det ger deras kunder tillgång till ett bredare sortiment av möjliga utrustningsalternativ eftersom de kan använda finansieringsmetoder som gör investeringen rimligt prissatt och ekonomiskt hållbar.

 

Investeringar i tekniska lösningar möjliggörs bäst genom finansieringslösningar som är kopplade till de förväntade kommersiella fördelarna med investeringen. Detta skapar en ekonomisk hållbar väg att få tillgång till nyckelteknologi som matchar företagets kassaflödeskrav.

 

Andra exempel på finansieringslösningar är mjukvarufinansiering, förlängda betalningsvillkor, individuell betalningsplan och så naturligtvis leasing och avbetalning.

Vad gör smart finansiering?

Att välja rätt finansieringspartner

Kontakt

Fyll i dina uppgifter